Almelo in oude ansichten deel 2

Almelo in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J. Nieuwerth
Gemeente
:   Almelo
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2357-0
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Almelo in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

19. De haven noordzijde tot aan de A.B.T.B. (Algemene Boeren- en Tuinders Bond) is verder gedempt in 1963. Dat er nog vis is, bewijst de jongeling. Het gebouw met de vier spitsen, links, was het logement van Hendriks. Later nam de familie Brummer dit over. Het stond tussen de toen bestaande Smitsstraat en de Station steeg. Het geheel is nu opgenomen bij de koninklijke katoenspinnerij "Twenthe". Rechts op de foto de oude winkel van Vermeulen, nu "Het Scheepvaarthuis". De kapitale hefbrug heeft zijn geld aan de scheepvaart niet opgebracht, voor het verkeer is het een andere zaak. De fabriek van Ten Cate, "Tubantia", is gesloopt, evenals de drie schoorstenen. Rechts nog een stukje pijp van de inmiddelsgesloopte fabriek "De Grenzen" van de Hagedoorns.

20. Zo zien we hier in de havenkom (in 1895) rechts nog een voorbeeld van een "Enterse zomp", de schcepjes die de Aa en de Regge bevoercn en die via de Veeht Twentse handelswaar naar Zwolle "exporteerden". Tevens een vraehtboot met aan de beide zijkanten zogenaamde zwaarden. Deze dienden om bij wind en afwaardse stroorn het varen te versnellen, Rechts zijn weer de pakhuizen van de firma Bakker en het door een schutting orngeven terrein van de steen- en houthandel van de firma Van Delden te zien. De Cooperatieve Landbouwbank was er nog niet. De winkel op de hoek is die van de paardenslager Van de Leeuw. Verder de eontouren van de nog niet gesloopte werf. Ook de graanbeurs, die later postkantoor werd, en het kantongerecht zijn te zien.

21. Een kunstschilder die op straat aan het werk is, geniet vaak belangstelling van zowel 1eken als deskundigen. Deze artiest, die we hier in september 1929 onder de treurwilg van hotel "Van Ouds De Prins" zien staan, had dan ook vee1 bekijks. Het zal Van der Aa van de Grotestraat wei niet zijn geweest want die zat meestal op zijn krukje. Deze mijnheer schildert hier de contouren, bomen en gebouwen van onder andere de Twentsche Bank, cafe De Boer en de groene bomen van dit gedeelte van de Wierdensestraat.

22. Het is koninginnedag, 31 augustus 1935. De dag waarop koningin Wilhelmina jarig was. De christelijke en rooms-katholieke scholen vierden het oranjefeest. De christe1ijke scholen deden dit op de Oranjeweide in de Gravenallee en stelden daar de optocht op. De rooms-katholieke scho1en deden dit op het Marktplein. Men wachtte vaak in de Grotestraat op elkaar. Zij vierden dit feestgebeuren bij Het Joostman, later Het Groenendaal. De open bare scholen hadden dan vrijaf. Hier trekt de optocht, gadegeslagen door duizenden stadgenoten, langs de markt. Oranje kronen met linten en met heide en papieren rozen versierde boerenwagens verhogen de feestvreugde,

23. Aan de haven en op het Marktp1ein heerst er, in augustus 1927, een grote bedrijvigheid. Zowel voor de scheepvaart, als voor het in opgang zijnde gemotoriseerde vrachtvervoer. Het aantal paardetracties loopt terug. De vrachtbodes hadden hun plaats voor de zaak van de wijnhandelaar Santhmann en de firma De Groot (manufacturen). De jeugd kon zich hier altijd ontzettend goed vermaken. Zij moest dit ook weI, want andere mogelijkheden, zoals speeltuinen en sport, waren er nog niet, op zwemmen en gymnastiek na. Rechts zien we de nu aan een kant bijna gesloopte Hagengracht en de schoorsteen van Palthe is ook verleden tijd. links staat nu de Rabo-bank.

24. Het is alweer kersttijd en de heer A. Willems uit de Windslaan had in december 1930 zo te zien wei kopers en veel belangstelling, hoewel de kerstboom toentertijd nog niet zo in was als heden ten dage. Mijn vader moest vroeger altijd een grove den hebben als boom. Deze kreeg hij dan van de rentmeester Van Wijngaarden van de graaf. Die zei dan met een norse stem rneestal: As 't vuur de keender is dan ku'j der wal eene krieg'n, ie goat mar noa Oliedam de gif der oe wal eene en dan kwam het ook wei in orde, want het paradijs was diehtbij het Gravenbos.

25. In juni 1930 werd hier met prachtig zomerweer "De Twentse Katholiekendag" gehouden. Gelovigen uit de wijde omgeving vormen hier een indrukwekkende stoet in de Grotestraat, keurig in het gelid lopend langs de to en neergezette verkeerszuil met de muziekvereniging "De Eendracht" voorop en aan de kant honderden belangsteUenden. Deze dag werd gehouden op het Maatveld, achter het Nijerees. Tegen zo'n eind lopen werd toentertijd geen bezwaar gemaakt. Daar trad dan onder anderen mede-organisator wijlen deken Van der Waarden als spreker op. Ook werd deze jaarlijkse traditie wel gehouden bij Hartgers op "Het Klein Scheveningen" op "Het Eiland".

26. De Grotestraat verdient haar naam volledig. Zij mag zich verheugen in een groot aantal winkels, dat dagelijks veel drukte met zich meebrengt en dus ook veel verkeer. Links zien we hier, in 1928, de "Burgersocieteit", De Gruyter, de textielzaak van Stellema en de goederenvrachtloods van Van Gend en Loos, die de stalling voor de paarden en de wagens aan de Hagengracht had. Rechts zien we de zaak van Wiechmann (ijzerwaren), dan de gang "Hof van Gullick", de automatiek van Bagatel, die later naast Rohofs schoenenzaak een hotel werd en thans is opgeheven, en dan nog bloemenzaak Stegehuis, Aan de kant van de straat staat de meubelwagen van Nijholt.

27. De Grotestraat in 1930. Op de hoek de firma Sam Meijers, grossier in textie1, later de fietsenzaak "De Dageraad". Dan de banketzaak van Ten Kate, nu de bloemenzaak van Van Dam, en verder slagerij Jansen. In de zomer had Jansen een hekje als doorgang, waar dan de vliegen vrij spel hadden. Deze sloeg hij met zijn pet dood met niet zo'n mooi woord erbij ... Dan kwam het woonhuis van schilder Gast, dat later van De Vries (elektro) werd, met de kaaszaak van Kemna. Tevens is het hotel "De Gouden Leeuw" te zien. Op de achtergrond, rechts op de straat, de motorwals van de gemeente met de bestuurder Hoop.

Groote Straat. Almelo.

-~----~~~-~-~--~--- ~- -

28. Hier nog een kaart van het midden van de Grotestraat in 1915. Deze geeft een heel ander aanzien als de vorige. Links weer de "Burgersocieteit", daar waar nu horlogerie Van Tegeler is. De villa, een pand verder, is van de familie E. ten Cate, waar nu Stellema is gevestigd. Rechts de hoedjeswinkel van Maison Van Dam en het pand met het fietsenrek ervoor is van de apotheek Dam Backer. U ziet dat de straat is geplaveid met de bekende kinderkopjes en langs de bebouwing nog met veldkeitjes. Het trottoir ontbreekt hier nog. WeI zijn de telefoon- en elektriciteitsleidingen aangebracht, zij het dan bovengronds.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek