Almelo in oude ansichten deel 2

Almelo in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J. Nieuwerth
Gemeente
:   Almelo
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2357-0
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Almelo in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

29. De tijd van slop en is begonnen in 1960; de slopers en sloopmachines doen hier hun werk. Het betrof de gehele zogenaamde Werf, dat is het gedeelte in de stad tussen de Aa, Grotestraat, Wierdensestraat en het Marktplein. Dit werk wordt hoofdzakelijk uitgevoerd door de thans bestaande Soweco, die mensen in dienst heeft van de sociale werkvoorziening. Vee! materiaal, waaronder de stenen, kozijnen en dakpannen, wordt vaak nog gebruikt door die instelling voor het bouwen van clubhuizen. Op het leeg gekomen complex staan thans de zaken van Vroom en Dreesmann en de al weer vertrokken Kijk Grijp, het pand van de familie OssenkoppeI. Ook de twee pan den van de gebroeders Kuipers (bakkerij en sigarenzaak) zijn weg. Nu staat daar het pand van Ter Stal (kledingzaak).

filmelo

gralJen .fI//ee

30. Nu gaan we even wandelen, vanuit de stad de Gravenallee in, richting Het Jagertje. Menig oudAlmeloer kent deze plek uit 1910: het hoge bruggetje in 'n diek over de Loolee. Deze extra hoogte was toentertijd aangebracht voor de turfschcpen uit Vriezenveen. In 1889 kwam deze doorvaart te vervallen omdat het kanaal Almelo-Nordhorn in gebruik werd genom en. Daar de boeren hier vooral in de winter bij gladheid vaak in moeilijkheden raakten, is de brug in 1935 vervangen door een gelijkvloerse duiker. Thans is er een nieuw lateraal kanaal gegraven en is er weer een vlakke, vijfentwintig meter lange brug. Deze moet dan de Loolee vervangen om het te veel aan water via Vriezenveen naar de Veeht te laten stromen.

31. Deze foto is in 1920 voor de voormalige Hogere Burger School in de Hofstraat genom en. Voordat het klokje van gehoorzaamheid de leerlingen naar hun klassen riep, poseerden ze voor een kiek. De prachtige iepebomen bieden hier een sfeervol geheel en zetten de straat prachtig in het groen. Het bord "Langzaam Rijden" is nu voor ons moderne verkeer een fout gegeven, dat had best wat meer naar voren gekund. Thans is dit het Schouwburgplein. Rechts nog een gedeelte van de tuin van de familie Cardinaal. Het gebouw links is de aanbouw van de lagere school A. Daarachter was de Bleekweg naar hotel "Bellevue" van Grim, het laatst bewoond door de familie Van der Aa.

32. Daar hebbon we orgelman Bruggeman met zijn pierement, in de Hofstraat in 1930. Hij was de man die zorgde voor de vrolijke noot, vooral als er weer eon nieuw muziekboek was uitgekomen met de nieuwste schlagers, Als hij met het orgel voor Bendien in de Holtjesstraat stond, was het eon feest voor de rneisjes, want die hadden een betere beurs dan de jongemannen in de crisistijd. Ook zijn vrouw, met het koperen bakje, was altijd bij hem. Hij moest er flink aan draaien, maar had een betere boterham dan menig steuntrekker. Midden 1935 is hij overgegaan tot de aansehaf van een benzinernotortje met een riem en dat ging ook gesmeerd,

33. Toen het ijs in het voorjaar van 1929 de ijsbreker niet meer kon tegenhouden, was er weer aanvoer van schepen met de daarbij behorende goederen. De ijsbreker kwam meestal van Zwolle om een geul te maken. Dan was er aan de kaden weer een enorme drukte. Almelo was namelijk een belangrijke overslagplaats voor de verder in Twente gelegen steden en dorpen. Balen, tonnen, zakken, kratten en kisten werden opgestapeld en in- en uitgeladen. Per schip ging het toen goedkoper dan per as. Maar het moest toch verder worden getransporteerd naar de omliggende plaatsen, Dit werd onder andere gedaan door de bodcn Praas uit Nijverdal, Smeek uit Rijssen, Hospers en Wessels uit Vriezenveen, Hegeman uit Oldenzaal, Timmerman uit Delden, Beverdam uit Enschede, Kienhuis uit Vroomshoop, Koldermeulen uit Ootmarsum en Coesant uit Enter en Goor. De bootdienst werd uitgevoerd door Weenink, het rechter gebouwtje was van hem. Daarnaast het verdwenen pakhuis van Rozeman-Weller, nu "Hij".

34. Dit was in 1925 het meest getekende en geschilderde plekje van de stad, de bekende stoep achter de grote kerk. Hier ziet men over de thans gedempte Gotte voor oud-Almeloers een bekend bruggetje. De Gotte begon vroeger vanuit de Hagen en kruiste de Grotestraat bij Casper Molmans, waar vroeger ook een ophaalbrug was. Daar het water smaller was, werd het de Gotte genoemd. Dit kwam uit in het kolkje, maar alles is reeds lang verdwenen. Nu staan er de pilaren van de oude begraafplaats, later de gemeentewerf. Deze komen hier ook zeer goed tot hun recht.

35. Het door de gemeente in oktober 1930 aangekochte pand aan de Grotestraat Zuid van de familie Bavinck-ten Cate (nu de vier vensters tegenover apotheek Lamberts) was voor de huishouding van onze politie bepaald geen luxe aankoop. Het oude stadhuis werd veel te klein voor het toenmalige politiekorps. Men had hier opzij een inrit voor de toen nog "handwagen brancard" op fietswielen, later werd dit een driewieler. Ook diende de inrit voor de in 1935 aangekochte motor met zijspan van de politieagenten adding en Alferink. Direct na de bevrijding zijn ze verhuisd naar de Wierdensestraat, naar de villa van de familie Doedes-Breunink ten Cate, die de villa "Kloosteresch" aan de gemeente schonk. Sinds september 1977 zit de politiemacht in een nieuw gebouw aan de Boddenstraat.

36. Ook deze kaart, een van de vele havenprenten, mag in dit boek niet ontbreken. Het is januari 1930 en even heeft Koning Winter zijn scepter gezwaaid, ook over het oosten des lands. Dit is een prachtig beeld van witte turfbokken en schepen. De mceste Almeloers hadden de voorraad turf in de zomer al opgeslagen, hetzij op de zolder of in de schuur. Daarom is het niet zo druk als in de zomermaanden. Dit gestook is nu voorbij en tegenwoordig is er geen geknoei meer met petroleum, die we bij het aanmaken van de kachels gebruikten, waardoor menig keer de rode haan door het dak ging. Nu draaien we de knop rond en de gasverwarming zorgt voor een aangename temperatuur in onze woningen.

37. Deze prent toont de mensen die de bloembindcursus van de Koninklijke Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde in 1938-1939 via een examen (met lof van de commissie) aflegden. Onder leiding van de heer Hofman zijn de volgende personen geslaagd. Van links naar rechts: de heren Hofman, Nieuwerth, mevrouw Steenhagen, mevrouw Eshuis, de heren Johannessen, Praas, Middendorp en Brienne, Zittend: de heren Boom, Hoop, Oudenavenhuis en Top. Dit was een tweejarige cursus en deze werd in school E aan de Wierdensestraat gehouden. Daar werden meerdere cursussen gegeven in de land- en tuinbouw. De heer Hofman fungeerde als chef-binder op de voormalige bloemisterij van Biermars in de Boddenstraat naast de joodse begraafplaats, daar waar nu nieuwbouwwoningen staan.

38. Nu nemen we, via de haven en de Markt, een stap in de riehting van de Bornesestraat. En wei op een plaats aan de tegenwoordige Reggestraat, waar in de zomer van 1926 de fundering van de betonnen kolos van de watertoren in wording is. Deze toren is het eerste gebouw in Almelo dat geheel uit beton en staal is opgetrokken. De toren is gebouwd door aannemer B. Stegehuis en Zoon. Hijzelf staat hier als derde van links. De kruiwagen, waarmee toen al het beton werd gestort, staat gereedvoor de officiele daad van de hoge heren van de waterleidingmaatsehappij. Deze behoorde toen nog niet aan de gemeente toe. Heipalen zijn hier niet gebruikt, maar de toren staat op een geweldig stuk beton.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek