Almelo in oude ansichten deel 2

Almelo in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J. Nieuwerth
Gemeente
:   Almelo
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2357-0
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Almelo in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

39. Weer op de markt terug. Het is er als altijd een drukte van belang als de kopers, hier in oktober 1929, rondom de fruitkoopman staan. Hij staat temidden van zijn kisten, vol met verleidelijk uitziende appels en peren. Hij had dan ook geen moeite zijn waar luidkeels aan de man te brengen. Er werd niet per kilo verkocht, maar per zogenaamde "vijf" en "tien kop". Dat was toen een maat die door de overheid moestzijn geijkt. Wanneer men fruit wilde kopen, zei men er toen plat bij: Doo mie ok ma viet kop, veur 'n kwartje, mar mu'j der mie ne goen kop op doon. Nou dat kwam toen wei terecht.

40. Deze kaart is gedateerd op mei 1930. Men ziet hier de schutsluis in de Aa, achter het toen nog in bedrijf zijnde bouwmaterialenpand van Hilgen, Deze kaart mag hier niet ontbreken, al was het aileen maar om het vele groen en geboomte die we nu niet meer zien. Men kan ook hier het resultaat zien van wat op pagina 40 en 41 van het eerste boekje beschreven staat. Met de hier afgebeelde zand- en kalkwagen heeft voerman Middelkamp honderden kilometers door stad en land gereden, om de klanten van Hilgen te bevoorraden. Vroeger was in dit pand spinnerij Hofkes gevestigd. Hilger; nam dit pand over en sinds 1979 staat het leeg, daar Hilgen is opgenomen in een andere firma en uit de Marktstraat is vertrokken.

41. In de westzijde van de RietschooI, thans de mavo, was in 1923 een zogenaamde bewaarschool gevestigd. Het hoofd daarvan was mevrouw Overdiep, uit de witte huizen in de Rietstraat. Hier zien we de tweede klas in 1924, met de dames Gerritsen en Hiemstra. De tekst aan de wand vermeIdt: Heb hart, weet wat ge wilt, wees voorbereid. Verschillende meisjes en jongens kan ik mij nag herinneren en weI: Freek MeuIenbeIt, rechts tegen het bard staand, voor hem met de balIetjes Jacob Nieuwerth, Dini v.d. Elst, Lambert Jaarsma, Jan Hoop, Baarntje Zwam, Jan Getkate, met witte trui Van Stegeren en anderen. Op deze foto ziet men de matrozenpakjes die toen door de jongens werden gedragen.

42. Hier nog een keer de haven, voordat hij definitief dicht gaat, in de prachtige zomer van 1925. Nog geen zuigelevators voor het lossen van het graan bij de Landbouwbank. Dat kwam pas omstreeks 1935. Ook geen geweldige grijpers, die bij het lossen van kolen zulke goede diensten bewezen. De man op de foto loopt geduldig en regelmatig over de loopplank. Voor de graanboot van Meester uit Amsterdam deden de scheepslossers dit werk. Dat waren de Schoenmakers en Gait Sparoog, totdat dit ook automatisch geschiedde door zuigelevators. Links, het kleine huisje tegen het pakhuis van wijnhandelaar Bakker, was het administratiekantoortje voor de binnenkomende schepen. Daar was voor de schippers tevens gelegenheid om drinkwater te halen.

43. Ik mag hier niet nalaten bij de reeds besproken tocht van de ouden van dagen, in juni 1936, ook hulde te brengen aan de zusters van de drie ziekenhuizen, aan wier vlijtige handen het liefdewerk bij uitstek was toevertrouwd. Het was voor mij een uiterst moeilijke zaak om achter de namen te komen van deze in dracht gefotografeerde dames, zo ook van de zuster in uniform van het rooms-katholieke ziekenhuis. De heren chauffeurs zullen, wanneer ze dit zien, zichzelf zeker herkennen en met genoegen zich de blijde dag voor de oudjes herinneren.

A ?.. ME ??. O

GROOTE STRAA~ OOS E 0

44. Wat wij nu het Cityplein noemen, voor het oude gerestaureerde gemeentehuis, werd in 1890 de Korenrnarkt genoemd. Op de donderdagen werd er namelijk korenmarkt gehouden. Verder was er in die tijd van alles te koop, zoals stro voor de "Poal-burger", om in de bedsteden en matrassen te d oen. De boeren hadden hun paard uitgespannen en gestald in de oude schuur van Heukers, bij het cafe "Het Botervat", en de kleedwagens achtergelaten om tc gaan marktcn en de inwendige mens te versterken, Zo ging het ook bij "Den Tichcl", het cafe van Nijhuis in de Molenstraat. De man met de kruiwagen, die een boodschap in het gemeentehuis had, laat hier zijn koopwaar rustig staan, Op de hoek is Jan Pezy nog niet gevestigd, dit gebeurde in 1906. Er zijn nog weinig winkels te zien in die tijd, laat staan auto's. Een tiental jaren later denderen zij met massieve rubberbanden over de kinderkoppen.

straat (Postkantoor) Alrne lo.

45. De Grotestraat in 1920 is wei een verschil met die in 1870. De villa van de familie Salomonson is in gebruik genomen als postkantoor. Rechts vooraan is nu de loodgieter Bonke. De witte pui is van het oude kantoor van de voormalige textiel- en wolfabriek van de firma Ten Bos. Verderop meubelhandel Nijholt, boekhandel Scholten en apotheek Lamberts. Deze winkels bestaan nog steeds. Dan kwam in het koetshuis van de vroegere familie Hagedoorn (van de fabriek "De Grenzen") de stalhouderij van Beunk. Beunk bracht ons, to en wij op school zaten, met de Jan Plezier naar de Pook en tante Sien in Vasse. Links is de schoenenzaak van Johannink te zien en op de hoek de zogenaamde folterkamer voor de kinderen vantandarts Gerritsen.

46. In juli 1936 werd voor de zestiende maal het jaarlijkse sehoolfeest gevierd. Cirea 2300 leerlingen van de openbare lagere seholen trokken toen in een optoeht naar het feestterrein op het sportpark aan de Sluiskade, waar dit feestelijk gebeuren plaatsvond. Langs de route stonden dan duizenden belangstellenden. U ziet hier in de boeht van de Grotestraat Zuid-Holtjesstraat een aantal keurig versierde wagens, met op de aehtergrond de boerenwagens waarop de kinderen van de laagste klassen zaten. De panden reehts op de hoek van de Bavinckstraat waren van de waterleidingmaatsehappij en werden bewoond door de families Vet (op de hoek) en Meulenbeld, Deze panden zijn in 1962 gesloopt om plaats te maken voor garage Voskamp, die uit de Spoorstraat weg moest om daar ruimte te maken, Links op de hoek zijn Steunenberg (manufacturen), kapper Smit en Heutinks boekhandel gevestigd.

47. De Grotestraat Zuid, van Holtjesstraat tot de Oude Veemarkt, is sinds 1935 niet zo heel veel veranderd. Maar weI als we de situatie in het eerste boekje op pagina 47 uit 1880 bekijken. De smederij rechts, van de firma H. van der Berg, is er niet meer. Nu is er de discosoos in en in het schildersbedrijf Van Lochem, ernaast, zit thans Halbertsma. Ook de banket- en beschuitbakkerij van Ter Beek is weg. Deze zit thans met een grote fabriek, Bolletje genaamd, aan de Turfkade. Hier bakt men beschuit, koek en roggebrood. Ook de eerste autogarage uit de stad, die van Van Dijk, is weg. In dit pand is thans de Aldi-markt gevestigd. Aan de linkerkant is aIleen de winkel van Zijlstra opgeheven; thans is dat pand als Chinees restaurant in gebruik,

48. Niet aileen de dames van de bejaardentocht van 1936 zochten elkaar op, de heren deden hetzelfde. Ook zij werden goed verzorgd met koffie en een pilsje en niet te vergeten de dikke sigaar. De een heeft op zo'n tocht een nog mooier verhaal dan de ander. Zoals men tegenwoordig zegt: Vroeger, dat was een mooie tijd. Je moest alles lopende doen. Een mening waarmee lang niet iedereen het eens zal zijn. Maar over deze tocht zei men: In 'n auto rieden nao Hengel daor ku'j nog wekken oaver proaten van 'n als wa'j zeen hebt.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek