Almelo in oude ansichten deel 2

Almelo in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J. Nieuwerth
Gemeente
:   Almelo
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2357-0
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Almelo in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

49. De Oude Veemarkt in 1930, gezien in de riehting van Borne. Rechts nog een gedeelte van de stalling van het cafe-restaurant "De Poort van Kleef" van de familie Hummels .? Daarnaast het inrijhek voor de paarden naar de stallen van het gebouw ernaast. Dat was de kazerne van de Koninklijke Marechaussee. Hierin was later het distributiekantoor gevestigd. Daarnaast een rijtje huizen, dat plaats moest maken voor de ingang van het "Moaken", de Geraniumstraat. Het witte pand is de fietsenzaak van Ten Harmsel. Links zien we nog de sigaren- en tabakkiosk van Van der Elst. Ook is Kampmans bloemenmagazijn te zien, daarnaast bakker Dubbelink, cafe Van der Kolk (nu "De IJzeren Pot", het loodgietersbedrijf van Van Kooten) en de kapperszaak van Van de Pol.

50. Hier zien we melkboer H. Boom in 1928 zijn klanten bedienen in de Zwanebloernstraat op de Riet. Hij had altijd een handwagen, zwaar beladen met zuivelprodukten. Vandaar dat hij een trekhond onder de kar had, hetgeen thans is verboden. De jeugd staat hier vol belangstelling de stroom melk vanuit de grote, koperen bus in de kleine, koperen tapemmer gade te slaan, In het midden van de jaren dertig, toen Almelo met zijn voortdurende uitbreiding bezig was, waren er ruim zevenentwintig melkventers van de A.C.M., de Almelose Cooperatieve Melkinrichting. Deze had de fabriek toen nog aan de Melkweg, hoek Wondestraat. Directeur was J. Martens. Thans staat er een nieuwe fabriek aan de Plesmanweg.

Twentsche boerenwonlng (los huis).-

51. Deze Twentse boerderij laat ons zien hoe de boer rondom Almelo tot 1870 met het vee onder een dak samenwoonde. Pas daarna kwam er een binnenmuur, met erin twee loerruitjes naar de dee!. De muur werd dusdanig geplaatst dat men van het vee gescheiden woonde, de keukens werden veranderd en het losse haardvuur met de boazem vervie!. De schoorsteen werd vijf meter verder op het huis gezet voor het nieuwe "fernuus". Vanaf links zien we het volgende: een spinnewiel, een kabinet voor het Iinnengoed met de vijf kommen erop, daarachter allicht een bedstee, de voordeur, het losse vuur met de ketel aan de haal, zes stoelen, tafel met vliegenvangglas, daarboven de petroleumlamp en het bordenrek met daaronder weer een bedstee. Dan de klerenkast of "krouwenkast", zo ze in Vriezenveen zeggen, en de snijzomp om stro te snijden, met eronder de melkstoe!. De vloer is hier van aangestampte leem. Tevens zien we ladders naar de hooizolders.

52. Hier wordt de Holtjesstraat in de zomer van 1926 voorzien van de eerste asfaltbitumenverharding in de gemeente. Het werk wordt uitgevoerd door "De Bitumen Weg" uit Utrecht. De rokende stoomwals doet hier zijn werk, na eerst de straat met houten blokjes te hebben vast gewalst, zoals dat in de beginperiode gebeurde. Het werk had zeker de belangstelling van het publiek. De volgende zaken zien we hier, van links naar rechts: het kantoor van Bendiens kledingfabriek, Omvlee (in manufacturen), Van Lente, kapper en drogisterij G.J. van Steegeren, "De Kachelsrnid" en daarnaast de kruidenierszaak van Lelou. Het was, naar ik aanneem, voor de meisjes van de confectiefabriek van Bendien een aangenaam gevoel om op de fiets van de met kinderkopjes geplaveide Grotestraat de geasfalteerde Holtjesstraat in te rijden. ,,'n Dikke Verschoor", een dienaar van het plaatselijk politiekorps, gaf graag aan deze dames voorrang op de kruising.

53. Dit is dan het resultaat van de verandering in 1935. Dit is inmiddels ook alweer verouderd en wederom vernieuwd. Links zien we, gedeeltelijk, de sanitairzaak van Rodijk, een klokkenwinkel, daarnaast Ten Bruggecate (lederwaren), nu G. van de Riet (sportzaak), dan Kamps vis- en fruitwinkel, nu van Rond. Rechts zien we een gedeelte van de rijwielherstelzaak van Tijhof en Boom en Haghuis (meubels). Dan Schoppert (begrafenis aanspreker), de afgebroken slagerij van de familie Janssen, de galanteriewinkel, vroeger van de familie Rhee, die is overgegaan in de nog bestaande, maar weI verbouwde zaak van de familie Willems aan de Grotestraat Zuid (nu woonerf).

54. In april 1929 werd in de stad weer de jaarlijkse collecte en verkoop van de Emmabloempjes gehouden. Deze collecte werd landelijk gehouden voor de tuberculosebestrijding, welke ziekte tegenwoordig nog maar zelden in ons land voorkomt. Deze opname is gemaakt op de Bornebroeksestraat, waar we nog een gedeelte van Knoops vis- en fruitzaak zien, tegenover Foto Smit. Het bloempje had de vorm van een blauw Kaaps viooltje, Saint Poulia, met een geel hartje. Ook weten we nog dat velen van onze stadgenoten die door deze ziekte waren gehandicapt, de dag doorbrachten in het dagsanatorium in de Bolkshoek bij het dennenbos "Het Paradijs". Ook gingen de zieken wei naar het sanatorium in Hellendoorn.

55. Op 12 oktober 1949 brachten koningin Juliana en prins Bernhard een beleefdheidsbezoek aan onze stad. We zien hier de stoet passeren door de Zuiderstraat, "Zaagkoele", waar drommen Almeloers langs de route stonden om het koninklijk paar hartelijk toe te zwaaien en te zien. Ook het rood, wit en blauw gaf kleur aan een blijde komst. Links op de hoek zien we de verdwenen zaak (in kruidenierswaren) van Hinnen, een broer van de ex-wethouder. Het bezoek zullen we nog twee keer, op verschillende punten in de stad, zien.

56. De tegenwoordige Adastraat toont thans een heel ander beeld dan deze kaart van 1920. De straat heeft wei dezelfde bebouwing wat de huizen betreft, aileen de school met zijn veelheid van namen is weg en daar is nu een parkeerplaats voor auto's. Het speelterrein van de school, zoals we dat nog hebben gekend, is niet dat geweest dat we hier op de straat zien. Door het drukke verkeer is er toentertijd door de gemeente een speelterrein aan de Marktstraat bij het kleine kerkje gemaakt, tegenover de school. Links zien we de "Frobel"-kinderschool, waar nu drukkerij Den Ouden is. Op de achtergrond zien we de tuin van de villa van de familie Salomonson. Deze villa stond vroeger aan de Wierdensestraat, daar waar nu de rotonde is. Ook de trottoirs ontbreken nog op deze foto.

Almelo. Marktslraat met ge7angenis

57. De Marktstraat is in 1928 zeer sterk veranderd als we de situatie van vroeger bekijken, van de stalhouderij van Toon Jansen, waar nu nog dezelfde gebouwen staan van het rijk, die in 1928 zijn gebouwd. Links op de hoek is intussen kapper Rhebergen met zijn bediende Jan Heyda. De zaak is alweer opgeheven en was later ook van bouwmaterialen Hilgen. Ook was het verkeer in 1928 nog lang niet zo druk als tegenwoordig. Links zijn de woonhuizen nu allemaal zakenpanden geworden. In de slagerij van Weerd zit thans een Turks restaurant en in de kruidenierszaak van Grim, de man van de vers gebrande pinda's, zit nu Tegelers slijperij nit de Hagengracht.

Hdfkamp~traat. Almelo.

58. De hier afgebeelde Hofkampstraat (in 1900) is tot 23 september 1944 hetzelfde gebleven. Toen stortte namelijk, 's avonds om 11 uur, een brandend, aangeschoten Lancaster vliegtuig van de basis SkelIingthorpe (Engeland) neer. Het vliegtuig was op de terugtocht naar Engeland, na een aanval te hebben uitgevoerd op Duits grondgebied. Zes bemanningsleden en zes burgers kwamen hierbij om het leven. Hoofd van de school was de heer Nieuwenhuis. De school is voortgezet in oude lokalen op het Kerkplein, daarna in een Finse, houten noodschool, waar mijnheer Pool, die al jaren als leraar aan deze school was verbonden, hoofd werd.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek