Almelo in oude ansichten deel 2

Almelo in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J. Nieuwerth
Gemeente
:   Almelo
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2357-0
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Almelo in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

59. Dit is een der oudste kaarten uit het gemeentearchiefvan de stad. Vroeger had men niets anders te fotograferen dan de Bornebroekse-, de Grote-, de Oranje- en de Ootmarsumsestraat, met de zijstraten en gangen. Maar op deze foto zien we nogmaals de Gro testraat en de Donderbrug uit 1870, de ophaalbrug over de Hagen. De heer Okker schreef hierover in zijn boek, dat de heer Salomonson in een met vier paarden bespannen rijtuig over de brug moest. De paarden begonnen te steigeren en hij riep bang: Loat mie d'r oet gaw wat, maar de koetsier riep: Neet eerder as ikke van n'e bok of bin heur. Het links over de brug gelegen pand met raam werd toen bewoond door mejuffrouw Hoogklimmer en hierin vestigde zich in 1894 fotograafBoom. Dit pand ging bij de bevrijding, op 4 april 1945, met de brug de lucht in.

60. Nu gaan we even een kijkje nemen op de Veemarkt en in de Bornsestraat. Hier werd in maart 1928 een nieuwe bestrating aangebracht, namelijk nieuwe kinderkopjes en nieuwe trottoirs aan beide zijden. Dat gaf eerst wei enige last voor het verkeer, maar dat was gauw voorbij en vergeten. Het werk werd uitgevoerd door gemeentewerkers, terwijl toen de gehele straat, ook door de stad, eigendom van het rijk was. De kar die hierachter het verbodshek staat, is om het gereedschap in op te bergen. Dezelfde wagens deden toentertijd dienst als reinigingskarren met een paard ervoor gespannen. Ieder had een eigen vuilnisbak of -ern mer. Rechts waren de zaken van Lentink (meubels), toen Groeneveld, de kruidenierszaak van Rhee, later Pot (tevens aanspreker), H. Heidstra (riet en rotan meubels), nu J. Leerling, en achteraan de schoenmakerij van Slagter en diens winkel. Links waren de zaken van Bosch (schoenen), schilder Ter Brake, schilder Van Gelder, loodgieter Grobe en het logement van Hendriks.

61. In juli 1954 vierde Almelo zijn vijfde braderie. Dit was een driedaags festijn voor jong en oud. Iedere zaak had een versierde uitstalling buiten op de trottoirs gemaakt. Dit was veelal mooier dan op de tegenwoordige, jaarlijks terugkerende open-house dagen. De ene straat was nog mooier versierd dan de andere en daar hoorde natuurlijk feestelijke muziek bij. Hier zien we het bekende draaiorgel van Perlee, speciaaI overgekomen uit Amsterdam. Het spuide zijn klanken door de Grotestraat Noord. Tevens een beeld van de versiering voor de nu verdwenen zaak in kinderkleding en textiel Kofa-Abeln in het centrum. .

62. Het oude gemeentehuis aan de Wierdensestraat in 1935 is, net als thans in het nieuwe en overal elders, een huis van droevige en vrolijke zaken. Het mag ook in dit boekje niet ontbreken. Hier ging het wei en wee van de stad aan de "Loolee" uit. Bij Koninklijk Besluit van 24 februari 1914 kreeg de gemeente een wapenschild. Het was als voigt getekend: azuur blauw, met drie ruiten van zilver, twee boven en een onder. Het schild was gedekt met een gouden, vijfbladerige kroon. Het was in 1914 voor de gemeente dan ook geweldig dat stad en ambt aaneen werden gevoegd. Het wapenschild als zodanig voerde Almelo al vanaf den beginne, maar de officiele toestemming van de Kroon om het te voeren ontbrak nog. Dit gemeentehuis is inmiddels afgebroken en het heeft plaats gemaakt voor een groen hoekje in onze stad. Tegenwoordig draagt dit de naam "Kloosterhof'. In mei 1973 is het nieuwe stadhuis aan het Baken geopend.

63. De vijfde februari 1946 werd Almelo weer eens verrast met een watersnood. Door de geweldige regenval gedurende enige maanden en door oorlogsvernielingen aan schutten, sluizen, bruggen en dammen in Duitsland, traden de rivieren en beken, vooral in Twente, buiten hun oevers. Zo stond de stad dan ook ten zuiden van het Nordhornkanaal geheel blank. Op sommige plaatsen, zoals hier in de Wierdensestraat, zestig tot tachtig centimeter. In de Zuiderstraat, hoek Rozen-Bornebroeksestraat, wei een meter. Na veertien dagen was de stad weer droog. U kunt zich wei voorstellen welk een onbeschrijfeIijke smeerboel het toen was. De in Duitsland gelegerde Amerikaanse troepen kwamen ons te hulp en voorzagen ons van de nodige vitaminen. Zij hielpen de stad weer "in het reine" te brengen.

64. Hetzelfde gedeelte van de Wierdensestraat geeft ons een beter overzicht van de situatie dan bij de vorige kaart. Zo zien we de man en jongen het laatste nieuws lezen bij de allang verdwenen sigaretten-, tabak-, koffie-, thee- en sigarenkiosk van de heer C. de Jong. Rechts zien we nog een gedeelte van de villa van de familie H. ten Cate, die aan de gemeente is geschonken, evenals de villa van de familie Ten Bos. Links woont de familie Witzand van de houthandel. Deze had aan de oude haven een loods, nu garage Kempers. Het tipgevelhuis is van mijnheer Ter Braake, advocaat en procureur, later van deurwaarder Looyen. Men ziet de elektrische verlichting nog schaars in het midden boven de straat hangen.

65. De fotograaf had in 1900 bijzonder veel belangstelling. De mensen staan voor de villa van de bankier Ledeboer aan de Wierdensestraat hoek Boompjes, waar nu de Nutsspaarbank is gevestigd. De familie Ledeboer had het bankiersgebouw aan de Boompjes, waarin tot 1953 het arbeidsbureau zijn domicilie had, overgedaan aan de gemeente. Toen is het aangekoeht door de Nutsspaarbank, welke in de Adastraat was gevestigd. In juli 1955 is hier een geheel nieuw bankgebouw gekomen. Het is in 1972 de Bondsspaarbank geworden. De bank had vroeger aan beide zijden doktoren als buren en wei links dokter Zomer, .huisarts, en reehts dokter Westenberg, ook een huisarts. Maar dit is ook al weer lang veranderd.

13", hreuder, Almelo. . lations Koffi huis. 'Cit panning en tallinrr.

66. Het stationskoffiehuis met uitspanning en stalling dateert van het begin van 1878. Het was de heer Frits Schreuder die zijn oorspronkelijke beroep als timmerman en turfhande1aar aan de kapstok hing. Hij begon aan het Stationsplein een koffiehuis met verhuur van rijtuigen en paarden. Al eerder was er in 1862, bij de opening van de spoorweg Almelo-Salzbergen, een koffiehuis, daar waar nu restaurant "Suisse" is. Maar dit was omstreeks 1880 veranderd in een koepelkamer-eetzaal en later was het de witte bioscoop naast Dolfin. De heer Schreuder boerde goed met zijn koffiehuis, zoals we hier zien. De vader van de huidige hotelhouder Schreuder nam in 1930 het cafe van de heer Beverdam over. Laatstgenoemde had in 1885 een nieuwe zaak gebouwd. In 1890 nam het aantal reizigers sterk toe, daar toen het baanvak Apeldoorn-Amsterdam werd geopend. We zien in de deuropening de grootmoeder van de tegenwoordige heer B.G. Schreuder. Dit pand heeft in de loop der jaren een flink aantal uitbreidingen ondergaan.

67. Het isal weer ruim dricentachtig jaar geleden dat ene Gerrit Beverdam dit hotelliet bouwen. Dit is in 1930 vervangen door nieuwbouw van de heer B.G. Schreuder. De feitelijke ingang was naast De Jager, links. Op de hoek was een soort mahoniehouten portaal, waar je door op een luikje te tikken voor zes cent een borrel kon kopen. Als opvolger is de heer Dolfin er een tijdlang geweest. Na hem kwam het in handen van de heer B.G. Schreuder die toen, met aardappelhandelaar De Jager ertussen, twee hotels dreef. Dan komt de witte bioscoop, nu restaurant "Suisse", met daarnaast het bij de bevrijding afgebrande hotel van Grimme. Van de honderd jaar oude platanen is net voor de kerstdagen van 1977 de laatste gesneuveld. De kiosk van de heer Hammink, die tevens stationskruier en witkiel was, is ook allang verdwenen.

68. Op 30 juli 1917 was er een wolkbreuk boven geheel Twente, met als gevolg dat de stad binnen een uur onder water stond. De laag gelegen straten stonden prompt blank, zoals hier de Spoorstraat met rechts op de hoek hotel Schreuder, tevens stalhouderij en verhuur van paard en rijtuig, Daarachter waren nog wat arbeiderswoningen, met nog een klein cafeetje, dat later is uitgebreid tot cafe "Modern". Ook Voskamp had er toen zijn fietsenzaak. Achteraan staat het hoge pakhuis van De Beer. Verder was links en rechts alles van Ten Cate, Nu is alles aan de rechterkant gesloopt en is de straat een stuk breder gemaakt met rechts een parkeerplaats. De naam is veranderd van Spoorstraat in Egbert Gorterstraat.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek