Almelo in oude ansichten deel 2

Almelo in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J. Nieuwerth
Gemeente
:   Almelo
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2357-0
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Almelo in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

79. Op 2 mei 1890 kwam er een oproep van het "Nutsdepartement Almelo", om tot oprichting te komen van een algemeen ziekenhuis. Dit kwam tot stand op 27 januari 1891, waaraan dokter M. de Vlieger en een zestal anderen meewerkten. Het terrein, plus de villa "Nova" aan de Brugstraat, werd door de familie Cardinaal geschonken. In 1906 werd door de familie H. ten Cate het operatiepaviljoen, rechts, aangeboden en in 1902 door de familie Salornonson-Asser het achtergebouw. In 1920 schonk de familie E. ten Cate het Hermiene paviljoen, hier links. Als een der bekwaamste doktoren was weI in de jaren twintig en dertig de chirurg dokter Sillevis werkzaam. Het ziekenhuis, op de kaart in 1935, is na de oorlog samengegaan met het diaconessenhuis, totdat er een nieuw ziekenhuis "Prinses Irene" tot stand was gekomen. Nu is dit ziekenhuis weer samen gaan werken met het rooms-katholieke ziekenhuis en is het gezamenlijk een streekziekenhuis geworden.

80. Op 29 januari 1938 kwamen de gemeenteambtenaren in de tuin achter het stadhuis bijeen om het twaalf-en-een-halfjarig ambtsjubileum van burgemeester mr. M. Sichterman te vieren. Op de voorste rij, van links naar rechts: J. van den Toren, H. Schmal, E. van Dronkelaar (wethouder), G.J.A. ter Steege (wethouder), J. Witkop, mevrouw mr. M. Sichterman, mr. M. Sichterman (burgemeester), P.J. van Toledo, K. Atema (gemeente-secretaris), W.H. Braak, J. Beunk (wethouder), ir. W.H.E. van Gelder (directeur gemeentewerken), G. Hinnen (wethouder), mr. H.K.J. Beernink, J. van Oort, mejuffrouw W.A. Eshuis, G.J.B. Eykenaar en H. Visser (bode). Middelste rijen, van links naar rechts: H.M. Bekker, Chr. Kuikman (directeur gemeentereiniging), T.M.W.J. Timmerman, J. Overdijk, B. ten Thij, B. Schoemaker, J.F. Lulof, G. Wanchers, A. ter Horst, J.A. Buitenhuis, ir. J. Bellinga (directeur gasfabriek), mejuffrouw A.C.J. Sijswerda, mejuffrouw L. Elzinga, Th. Goosens, A.H. Visscher, G. Beunk, H. Stulen, G. Straatsburg, H. Wassink, G. ten Broeke, H.J. Parlevliet, H. Alink, L.E. Bruins, G.J. Elhorst, P. Hakkerst, B. Reuten, D.D. Swart, J.G.Th. Liedenbaum, J.A. Hakkart (bode) en Th.G.J.M. van der Weerd (directeur gemeentelijk slachthuis). Achterste rij, van links naar rechts: G. Kist, H. Nijhof, J. Brasz, W. Maassen van den Brink, G.H. Heino, G.H.J. Bonke, H. Oomkens, B. Radema, G. Ezink, H. Veen, J. Oomkens en mr. dr. G.J. ter Kuilejr.

81. Het interieur van de rooms-katholieke kerk Sint Georgius aan de Boddenstraat in 1935. De kerk is in 1957 aan de eisen des tijds aangepast door pastoor-deken Veeger. Ook op liturgisch gebied is thans veel veranderd in het kerkelijk leven van de 3700 parochianen dezer kerk. Er zijn in de stad zes rooms-katholieke parochies, bovengenoemde, die van Sint Josef, Sint Egbertus, Sint Christoffel, Sint Willibrord en Sint Paulus. Vroeger stonden in deze kerk meerdere beelden, die nu zijn verdwenen, maar de prachtige wanddecoratie, die de geboorte en het sterven van Christus weergeeft, is nog gebleven.

82. Hier staan de koetsiers in livrei in 1938 voor de pastorie aan de Boddenstraat met hun trouwcoupe en rijtuigen. Deze waren van de toen nog bestaande stalhouderij Koning aan de Ootmarsumsestraat. De heer Bernst uit de Vissedijk, met de leidsels in de hand, was de eerste koetsier. Naast hem zit Harry Koning, thans garagehouder aan de Henriette Roland Holstlaan. Bij het volgrijtuig zien we nog net koetsier Getkate op de bok zitten. Er zijn meerdere koetsen, maar deze staan helaas niet op de kaart. Er waren voor de oorlog drie grote stalhouderijen, namelijk de firma Koning aan de Ootmarsumsestraat, de firma Rompelman in de Bavinckstraat en die van de heer Beunk aan de Grotestraat, naast apotheek Lamberts. Deze stalhouderij was gevestigd in het voormalige koetshuis van de familie Hagedoorn.

83. De Oranjestraat in 1930 kan men niet vergelijken met hoe ze thans is. Gewone woonhuizen, zoals rechts op de kaart, zijn er niet meer. Hiervoor zijn thans moderne zakenpanden, geluifeld en weI, in de plaats gekomen. Links zien we de rijwielzaak van Beverdam, nog met de Shell benzinepomp. Dan de eerste kruidenierswinkel van de coop era tie "De Toekomst" met een afdeling gebak en slagerij. Die zaken zijn in 1961 een groot winkelpand geworden op de hoek van de Molenstraat, met de eerste roltrap in Almelo. De Coopmarkt kon de concurrentie niet meer aan en moest in 1972 haar deuren sluiten. Thans zit in dit pand Van der Meer (meubelen). Rechts in het midden zijn de bouwlieden bezig met het nieuwe pand van Schoppert.

84. In april 1927 poseerde in de Ootmarsumsestraat deze rij lieve kleuters maar wat graag voor de fotograaf. Ze staan hier allemaal op hun paasbest. De meisjes met gekleurde strikken in de haren en met de paaseiernetten voor hun buikjes, want het is eerste paasdag. De zondag ervoor hadden ze natuurlijk allemaal met de palmpasenoptocht meegelopen. De haantjes van het rad hadden ze toen zeker wei opgegeten, dat deed ik zelf namelijk ook. De suiker, chocolade en geverfde kippeeieren met de sinaasappel waren de hele week in de gehaakte rood, wit blauwe netten gedaan. Dit alles om ze te laten zien datje nog wat had bewaard, hetgeen door tantes met noten enzovoort werd bijgevuld.

85. De Sluiskade Zuidzijde in 1930, hier in het prachtige peppelgroen, is een sprookje uit het verleden. In het kanaal Almelo-Nordhorn liggen aan de kant van schoenmakerij Ten Dam twee rustende of werkloze turfschepen. De brugwachterswoning van Krabbenbos ligt verscholen in het groen. Als bijverdienste h

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek