Almkerk in oude ansichten

Almkerk in oude ansichten

Auteur
:   drs. C. van Maastrigt
Gemeente
:   Woudrichem
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4871-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Almkerk in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

"Almkerk in oude ansichten" zal vooral de oudere Almkerkers veel plezier doen. De foto's, die zij zuilen zien en herkennen, brengen niet aileen hun gedachten terug naar "die goeie ouwe tijd" maar laten tevens zien hoeveel er in een betrekkelijk korte tijd ingrijpend is veranderd. De verhalen zuilen ongetwijfeld loskomen als men de personen herkent waarmee men heeft gespeeld en waarmee men is opgegroeid. Voor de jongeren zijn deze foto's van even groot belang, omdat ze misschien weI de verhalen kennen, maar zich niet de omgeving kunnen indenken waarin deze verhalen zich afspeelden. Ze kunnen al bladerend een indruk krijgen. De foto's die u zuIt zien zijn aIle (op een enkele uitzondering na) uit de periode 1900 1930. Anno 1972 kunnen we nauwelijks meer de plaatsen herkennen waar ze zijn genomen. Er is een keuze gedaan uit de veelheid foto's die vooral dankzij de schooljeugd zijn verzameld. Speciaal willen we mevrouw Vink, mevrouw Raams, mevrouw Burghout en de familie Stravers bedanken voor hun bereidwilligheid een deel van hun collectie foto's af te staan. Alvorens u in het boekje gaat bladeren zuilen we eerst enkele feiten uit de .geschiedenis ophalen.

De aanblik van ons dorp van toen was geheel anders als nu. Er was nog geen elektriciteit, geen waterleiding, geen bestrating op de meeste wegen en geen luidruchtigverkeer. AIleen wagens met paarden ervoor rat elden voorbij. Het leven was zoals het tientallen jaren ervoor was geweest maar langzamerhand kwamen de veranderingen. Waterleiding kreeg men in 1933/34. De Almkerkers kregen in 1918 elektriciteit

in de vorm van een "noodnet" van ijzerdraad. Twee zuiggasmotoren, een in Almkerk en een in Nieuwendijk.zorgden er voor dat men vanaf het invallen van de duisternis tot tien uur verlichting had en dan niet meer dan een of twee lichtpuntjes per huis. Om vijf voor tien liet Teus van de Water het licht een paar keer knipperen, zodat iedereen wist dat het tijd werd om snel naar bed te gaan om niet in het duister te komen zitten. In 1921 nam de P.N.E.M. de lichtvoorzieningen over en kwamen overal langs de wegen en straten de houten lichtpalen. De wegen werden in die jaren succesievelijk bestraat, hoewel men op de foto's kan zien dat dit vooral buiten het dorp pas later gebeurde. Verder leefde men veel meer "in de buurt" waar men woonde. Iemand die in de buurt van de watertoren woonde kwam maar zelden in het dorp en omgekeerd. Ailes moest te voet worden afgelegd. We zuIlen in de vorm van een rondwandeling een beeld proberen te geven van het leven van die dagen, waarbij we zoveel mogelijk gedeeIten van het dorp zuIlen bezoeken. Er zijn plannen om dit boekje te laten volgen door een ander, dat meer een beeld geeft van het sociaal-economisch leven in de periode 1880 - 1940. Tenslotte willen we een paar namen noemen van mensen die aan het totstandkomen van het boekje hebben meegewerkt. In de eerste plaats de heer Vlasblom, als initiatiefnemer, de heer Geudeke, die veel gegevens beschikbaar stelde en Hans Werther die een gedeeIte van het fotomateriaal heeft gecopieerd. Wij wensen u bij het lezen van dit boekje veel plezier toe.

1. We beginnen onze rondwandeling bij de brug over de AIm. In de jaren twintig en dertig voeren nog heel wat schepen onder de oude boogbrug door. Vooral in het bietenseizoen kon het er druk zijn. Rechts, voor de stap, zien we nog mevrouw Pelikaan en Cornelia Straver.

2. In de meidagen van 1940 werd de oude boogbrug opgeb1azen en vervangen door de brug die u hier ziet. In 1945 werd ook deze brug vernield. Ret bootje rechts was van de familie Straver en men kon het huren voor een dubbeltje per uur.

3. Wandelend over de Almkade komen we bij het huis op de Verlaatse Sluis. Vele oudA1mkerkers hebben nog onder dit huis door geschaatst. Links ziet u enkele huisjes op de "Knoischans". Op de "stap" staat mevrouw De Graaf, die juist bezig is om water voor de thee uit de AIm te halen ... In het huis over de AIm woonde vanaf 1929 de familie V.d.Water.

4 Dit is de voorzijde van het huis over de Verlaatse Sluis waarin toen herbergier G. Krab woonde. Op de achtergrond zien we het huis van bakker Snoek. Naast het cafeIachter de twee fietsers) staat het huis waarin later De Peuter woonde. Het is in 1947 afgebrand. Tussen dit huis en dat van bakker Snoek ging men dus de Voorstraat in.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek