Artikel niet aanwezig

Het artikel dat u wilt bekijken is niet aanwezig.

Fragmenten uit het boek ''

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Voorwoord

In de zeventiger jaren kende iedereen in Alphen Comelis van de Wert. Hij was de man van het postkantoor, bestuurde vele verenigingen en zat lange tijd voor Alphen in de gemeenteraad.

Daarnaasr had hij een bijzondere hobby: hij verzamelde alles over zijn woonplaats Alphen: foto's, krantenartikelen, bidprentjes. Later filmde hij ook bijzondere gebeurtenissen.

Veel mens en wisten van zijn verzamelwoede, maar weinigen hebben ooit de gelegenheid gehad iets van deze verzameling te zien.

Toen Comelis in 1991 overleed heeft zijn zus Lena zich over zijn spullen ontfermd.

Ruim een jaar geleden kwamen wij als Werkgroep Historisch Alphen aan de Maas in de gelegenheid dit materiaal te ordenen en te beschrijven, zodat het toegankelijk kon worden voor de graeiende graep mens en die gelnteresseerd is in de geschiedenis van hun dorp.

Veel tijd is besteed aan het aanvullen en documenteren van toto's. Door verbeterde technieken waren wij in staat met hulp van (oud)dorpsgenoten de verzameling ook aanmerkelijk uit te breiden.

Het eerste deel van het boekje geeft foro's van rand 1910. Vervolgens zijn er beelden van Alphen rand de vijftiger jaren. Het laatste deel vertoont het dorpsleven in de vorige eeuw.

Het feest van de kerk, t.g.v. de restauratie die 75 jaar geleden werd voltooid, leek ons een geschikt moment om middels dit boekwerkje meer publiciteit te geven aan onze collectie.

Wij zijn ervan overtuigd dat veel mens en nog belangrijk materiaal in hun bezit hebben, dat het bewaren waard is. Wij hopen dat deze uitgave hen stimuleert onze hulp in te raepen om deze zaken voor het nageslacht te bewaren.

Werkgroep Historisch Alphen nun de Moos

Adrie van Hoogstraten tel.: 0487 -562425 Ben van Dijk tel.:0487 -561942 JohandeJong tel.:0487-561557

Jan van der Voort tel.:0487 -561632

website: www.alphenaandemaas.com email: wham@alphenaandemaas.com

Verantwoording

Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt door de financiele steun van de Stichting Evenementen Alphen.

De hulp van veel (oud)dorpsgenoten heeft ons in staat gesteld dit boekje te publiceren.

Bewust willen wij geen namen noemen, omdat iedere hulp, hoe klein ook, vaak voor ons van onschatbare waarde is geweest en ons op het goede spoor heeft gezet.

Daarom: dank aan allen die betrokken zijn geweest bij het bijeenbrengen van de informatie in dit boek.

Werkgroep Historisch Alphen nun de Moos

"

1. Roorns-katholieke kerk St. Lambertus.

Deze kaart uit ong. 1900 is gefotografeerd vanuit de tuin van de voorrnalige boerderij Het Hof, waar nu de dagopvang van de SWW staat. Op de foto is de kerk nog in haar oude gedaante, zander zijbeuk aan de kant van de Schoolstraat. Links is de boerderij te zien van Johannes Albert de Leeuw-Houtkarnp, later bewoond door zaon Alfons de Leeuw. De boerderij is in de vijftiger jaren afgebroken. Ecn van de bornen staat nog steeds in het plantsoen bij de kerk.

2. Het interieur van de St. Lambertuskerk voor de restauratie van 1931. Het plafond is dan nog gestuukt. Voor de houten communiebanken staat kerkmeester Piet de Leeuw (brauwer). Links op de voorgrand de preekstoel uit 1843, die boven de banken aan een van de pilaren was bevestigd.

Links en rechts naast het altaar leiden trappen naar de hoger gelegen sacristie. Later is het hele priesterkoor op deze hoogte gebracht. De preekstoel, die niet meer gebruikt wordt, heeft thans een andere plaats voor in de kerk gekregen.

Tuin on

Kerk

ALPHeN (Geld.)

3. Ook deze foto uit 1915 vertoont de kerk voor de restauratie. De fotograaf stond in de tuin van de pastorie. Voor de broeikas staat links pastoor Martinus Sloots. Naast hem staat kapelaan Petrus Adrianus Franciscus Zi jlmans, die in 1930 werd benoemd tot pastoor te Beneden Leeuwen. Rechts naast de kas staat huishoudster Dina van Teeffelen.

4. Tijdens de restauratie van de kerk, van 1929 tot 1931, stond deze noodkerk in de tuin van de pastorie, zodat de kerkdiensten toch doorgang konden vinden.

S. De Schoolstraat is vaak te zien op oude ansichtkaarten. Dit is een van de oudste afbeeldingen, van begin 1900. De afbeelding vormt de helft van de kaart. Het overige deel was blanco, daar kon men op schrijven. Deze keer is de foto genomen vanaf de kant van de dijk, voor het oude schoolgebouw, thans dorpshuis De Hucht. Rechts het huis van Willem Frederik Haas, koster van de Hervormde Kerk die (niet zichtbaar) er tegenover staat. Links het huis waarin tot voor kort Antoon van Rossum woonde. Rechts de hooiberg bij de boerderij van de fam. De Leeuw.

Schoolstraat Alphen (Gld.)

6. Opnieuw een foto van de Schoolstraat, genomen vanaf de dijk.

Links bakkerij Johannes van Rossum, later Martien van Rossum en daarna Gerrit van Rossum. Vervolgens was het korte tijd bakkerij Monster en tegenwoordig bakkerij Boeijen. Rechts op de voorgrond de oude smederij van Hannes Holl met erachter het schoolhuis (sinds 1959 postkantoor), de oude school, de Ned. Hervormde kosterij (fam. Haas), het huis van Toon HoI en de hooiberg van Johannes Albert de Leeuw. Op de straat de schooljeugd. Er was slechts een kleine speelplaats en het was niet ongebruikelijk ook de straat daarbij te gebruiken.

SchGolstraat, }{lphen (Ejeld.)

?.. :".-

7. Bij deze afbeelding kijken we in de Schoolstraat naar de dijk.

Rechts het postkantoor van Jan Termeer, links er tegenover de Hervormde kosterswoning van Willem Frederik Haas. Daarnaast links met hoge schoorsteen de Openbare Lagere School, het schoolhuis (woning van schoolhoofd Gerrit Sas) en boven aan de dijk links weer de smederij van Johannes Josephus Holl (Hannes de Smid). Aan het einde van de Schoolstraat is aan de overkant van de dijk het huis van Adrianus Antonius Steenbruggen zichtbaar.

KERKEIND, ALPHEN A. D. MAAS

8. Kerkdijk, gezien vanafhet einde van de Schoolstraat, richting Greffeling.

Links de smederij en winkel van Hannes Holl (in 1972 afgebrand). Boven de deur is te zien dat in dit pand ook een cafe (van zijn vader, Jan Holl) gevestigd is geweest. Daarnaast het huis, bewoond door zijn zus Elisabeth (Lieske de Smid), die er een winkel in snoep en manufacturen had (thans woning fam.Vos).Vervolgens de schuur van Gijs de Leeuw. Rechts van de dijk staat de woning van Coen Mollenberg, later bewoond door zijn ongehuwde dochters ("dames Mollenberg"). Het achterhuis deed lang dienst als verenigingsgebouw en toneelzaal. Thans wordt het huis bewoond door Theo de Leeuw.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek