Artikel niet aanwezig

Het artikel dat u wilt bekijken is niet aanwezig.

Fragmenten uit het boek ''

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

flljen aid }V/aas, ~b·k;:.ichl Kerkeinde.

1746.

9. Deze kaart van het Kerkeinde draagt een poststempel van 1903. Rechts ziet u het cafe Johannes van Wichen. Later van Marianus Theodorus (Janus) van Rossum. Hierna werd het cafe Het Gouden Lam van Toon Hoogervorst. Vanaf 1988 fungeerde het korte tijd als slijterij (fam. Van Leur). Sinds 1989 is er een fysiotherapiepraktijk gevestigd.

10. We kijken verder in de Kerkstraat vanaf de dijk naar beneden. Naast het cafe staat de oude bewaarschool en catechismuszaal. Het hoge gebouw is de pastorie van de R.K. Kerk.

11. De pastorie en de R.K. Kerk in de Kerkstraat rand 1910.

De pastorie is gebouwd in 1869. Voor die tijd was de pastorie gevestigd in het huis Kerkdijk 4, wat nu bewoond wordt door Pim Hengeveld. Boven de middelste persoon zijn twee beelden zichtbaar, die aan weerszijden van het toegangshek van de begraafplaats stonden. Deze beelden van de Heilige Familie (Jozef, Maria en het Christuskind) stammen uit de 17 e eeuw en zijn nu te zien in een zijbeuk van de kerk.

12. De Kerkstraat, gezien richting dijk.

Links op deze foto weer zichtbaar de bewaarschool en de catechismuszaal. In de openbare school werd geen godsdienstonderwijs gegeven. De pastoor gaf uitleg en overhoorde de catechismus elke zondag in dit zaaltje. In het midden de pastorie en de ommuurde begraafplaats. Rechts op de voorgrond is goed te zien dat er nog geen sprake is van bebouwing waar nu o.a. de winkel van Pasman is.

13. Deze kaart heeft als poststempel 9 juli 1907. Aan de linkerkant cafe/winkel De Olifant (zie uithangbord) van Johannes Gerardus van Wichen. Later werd dit winkelbedrijf enige panden verder aan de Greffelingsedijk onder dezelfde naam voortgezet door Koos Gremmen. Het volgende huis was van Hendrik Steenbruggen. Aan de rechterkant tegenover De Olifant een schuur en goed zichtbaar het huisje van Klaas van den Bosch. Zijn vrouw Bertha ("de Grune") was algemeen bekend als baakster.

GREFFELING. ALPHEN A. D. MAAS

14. Greffeling.

Van de buurtschap Greffeling zijn heel veel oude ansichten. Het was vroeger "voor de gewone man" het centrum van het dorp. Er stonden veel huizen en huisjes, dicht op elkaar, en door brand gingen vaak meerdere huizen tegelijk verloren. Toch is deze plek na bijna 100 jaar nog goed te herkennen. Rond 1920 waren de bewoners Gerrit van Heck, Hendrik Mollenberg (later Poos en Van de Pol) en Johannes Mattheus HoI (later slagerij Sleijpen). Ook de schuur rechts is nog steeds intact.

IS. Greffeling.

We zijn een klein stukje verder richting De Schans.Van deze kaart is het bijzondere dat de personen die er op staan (tijdig) herkend zijn. De vrouw links op de voorgrond is Theodora Johanna Maria HoI, de vrouw van Antonius Steenbruggen. Haar broer Jan HoI kwam in 1916 met zijn gezin bij haar wonen. De man met de hond is Grad Gremmen, afkomstig uit Maasbommel, knecht bij Hent Mollenberg. De man met de fiets is Toon Graven, de man middenvoor; zijn broer Has.

Helemaal rechts bij de voordeur staat (schoenmaker) Jan HoI en (met witte muts) zijn vrouw Petronella Holvan Hoogstraten. Links achter haar is zichtbaar Mevr. Maria Gerarda Bergonje-Bosman, de vrouw van de onderwijzer Bergonje. Achter haar is de zgn. harmoniezaal zichtbaar. Daar tegenover (in de tuin van Bergonje) stond enige tijd de kiosk van de Harmonie.

GREFFELlNG, ALPHEN A. D. MAAS

16. Greffeling.

We kijken nu een stukje verder op de Greffelingsedijk in de richting van de kerk. Het grate pand rechts is de maalderij van Theodorus Johannes van den Berg. Hier werd koren gemalen d.m.v. een motor, en er was een winkel. Later woonde in dit huis de familie Frans van Lent. Aannemer [ohan van Heck sloopte het pand en bouwde een werkplaats met woonhuis (thans bewoond door T. Zomerschoe). Daarnaast, verder van de dijk, verrees een villa als zijn woonhuis. Het volgende huis op de foto is het huis van Christanus Jacobus van Rossum, in 200S afgebrand maar weer prachtig in oude stijl herbouwd (Inter-Sit). Vervolgens het huis van Antoon Hol-Mollenberg (met links op de voorgrand zijn schuur), Han van Zwolgen en het huis van Jan Hol-Eijkhout, later slagerij Sleijpen.

17. Greffeling.

Opnieuw een stukje van het oude "centrum" van Alphen. Links de bakkerij van Piet Derks, daarnaast de boerderij van Janus van Hoogstraten en de schuur van [ohan Willem Dibbits (later Marius Egbert Backer). Rechts op de voorgrond het huis van Albert van Heck, de smederij van Johannes Arnoldus van Gessel (met voor de deur zijn vrouw Gonda), het huis van de fam. Kling-Smits, de woning van Cobus van Schaijk (met voor de deur zijn vrouw Gerdien), het woonhuis van schilder Albert van Rossum, en het huis van de fam. Dibbits.

18. Nieuwe Schans.

Een gezicht vanaf Alphen op de rivier de Maas. Je kijkt hier in de bocht van de (nu Oude) Maas. De rivier is nog niet gekanaliseerd en de kribben zijn zichtbaar. Links blijven net buiten beeld de schoorstenen van de stoomgemalen. De woonboot is mogelijk van Marinus Strijbosch. Op de achtergrond de veerpont tussen Oijen en Alphen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek