Artikel niet aanwezig

Het artikel dat u wilt bekijken is niet aanwezig.

Fragmenten uit het boek ''

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

29. De oudste kaarten van Alphen vertonen al het merkwaardige stratenplan bij de Valksestraat, Middendarn en Citadelstraat. Lange tijd was dit "onland", dat niet voor bebouwing in aanmerking kwam omdat het bestond uit vele slootjes met wat griendhout en gras. Nu is het behoudens wat plantsoenen geheel bebouwd.

3 O. Deze ansicht van de hoek Schoolstraat - Kerkdijk is uit 1940. Het huis links was van [oh. Holl. Het is in 1971 afgebrand en op dezelfde plaats is een nieuw huis gebouwd. Het huis rechts was van Adr. Steenbruggen-van Toor. Dit is in 19 S4 verbouwd.

31. Deze luchtfoto uit 1949 vertoont de dijk ter hoogte van het Peperstraatje.

Het huis op de voorgrond was van Jan van Wichen-van Welie. Het huis in het midden was van de kinderen Van de Ven en het achterste huis van Marie de Leeuw-Elsen. De schuur aan de andere kant van de dijk is afgebroken.

32. Deze ansicht van de Schutstraat en de Greffelingsestraat is van juli 1967. Op de achtergrond nog net zichtbaar het Philips-montageatelier, waar veel meisjes en vrouwen uit Alphen in de zestiger jaren transistors maakten. In een deel van dit montage-atelier is in de jaren '80 nog enige tijd jeugdsoos 'tWeb gevestigd geweest.

33. Deze kaart van de Schansedijk is van juli 1959.

Op de foto staat links het cafe van Toon Story, nu woning van Peter Gremmen. Rechts de winkel van Van Erp, later overgenomen door zoon Arnold en zijn vrouw Bertha. Bertha was de dochter van Fliervoet, die machinist was op het stoomgemaal aan de Blauwe Sluis (later discotheek De Stoep). Tegenwoordig zit in dit pand Special Outboard Service Zomerschoe.

34. Deze kaart met een Maasgezicht op Greffeling is uit november 1942.

Het schip was van Johannes Overbeek. De huizen aan de dijk waren van Willem van Geffen en Hent van Os (metselaar). Ook nog net zichtbaar is de hooischuur van Engelbart. In de verte zijn nog net de twee schoorstenen van de gemalen aan de Schans te zien.

35. Lindelaan net na de watersnood van 1926.

De boerderij rechts werd bewoond door ]. van Lent. Tegenwoordig woont hier de familie Van Baaren. Op de achtergrond rechts een rij woningen zoals ze na de watersnood gebouwd werden in Alphen, o.a. in de Sluisweg, de Elsweg, de Wamelseweg en hier in de Lindelaan. Destijds waren de namen van deze straten achtereenvolgens Sluissteeg, 't Steegske, Bredesteeg en Broeksteeg.

36. Deze kaart van de Molendijk is uit 1954. Het huis links was van Hein Derks-van Baren. De molen is hier nog niet verplaatst. Rechts van de molen ziet u de huizen van Gradus van de Heuvel-Appeldoorn, Jan Kerkhof-de Blank en uiterst rechts het cafe van Marinus Lagarde-Kerkhof. Op deze plaats was lange tijd ook een aanlegplaats voor schepen en er voer een voetveer naar Lithoijen.

37. Een afbeelding van de standerdmolen 'Tot Voordeel en Genoegen'. Deze is in 1798 in opdracht van P. van Dam gebouwd en werd ook wel 'De Roode Molen' genoemd. De laatste beroepsmolenaar was ]ohan van Dreumel, die tot 1978 voor boeren uitAlphen en omgeving regelmatig graan maalde in de molen. In 1964 is de molen geheel gerestaureerd en daarbij ca. 2S meter verplaatst. De molen is nu eigendom van de Gemeente West Maas en Waal en wordt beheerd door molenaar leg Li, die tevens rondleidingen en demonstraties verzorgt.

38. Quarles van Uffordgemaal. Het "nei] masjien" is geopend in oktober 1952. Dit werd de opvolger van het gemaal dat in 1847 in gebruik werd genomen. Een gietijzeren plaquette uit een ouder stoomgemaal is in de muur van het nieuwe gemaal opgenomen. Hierop staat de tekst: H.E Fijnje. Wie geestig denkt en werkt en tracht, dien helpt natuur met hare kracht. 1845.

Hieronder is een zandstenen plaquette geplaatst met de tekst: Het dient voor het nageslacht bewaard, wat voor een eeuw in kracht vergaard, dit volk tot daden wist te zetten. 1952.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek