Artikel niet aanwezig

Het artikel dat u wilt bekijken is niet aanwezig.

Fragmenten uit het boek ''

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

49. De Kindsheidpracessie was een gebruik in de twintiger jaren.

Er bestaan een viertal foro's van, meestal een deel van deze grate graep, en dan staande voor de pastorie. Hier zien we op de achtergrand de mum van de kerk aan de kant van de Kerkstraat. Waar de graep staat is nu het (oude) kerkhof. Op deze foto zou pater Melchisedech van Wichen (1914-1937) als kind staan.

SO. Kindsheidprocessie, foto genomen voor de pastorie (1927 -1928). Vooraan: Jan HoI en Toon van Wichen

Tweede rij v.l.n.r.: Jan van Zon, [o v.d. Boogaard, Theo van Geffen en Rien v.d. Broek. Bij de meisjes staan o.a. Sjaan v.d. Voort, Anna v.d. Wert en Anna Hofman.

" ??. 1,..'-"

WATERSNOOD 1926

ALPHE-N

51. Een foto van de situatie bij de watersnood aan de Hul. Het huis links op deze foto is van weduwe Ida van de Heuvel-Gerlag, rechts van de fam. Slot-van Teeffelen, later de fam. De Leeuw-Slot . Op de foto Janus Slot en zoon Piet.

52. Op deze foto het huis van burgemeester De Leeuwen rechts het huis van Van de Ven. Op de achterkant van deze kaart staat geschreven:

Hier onze ouderlijke woning. De roeiboot ligt nun de voordeur gemeerd.Van daar langs het huis van v.d.Ven een brug naar de dijk. In de tuin vol gedreven stukken van daken enz. Je ziet er geen water meer. De hekkenposten voor bij het huis staan nog onder water, dus aardig diep. In het bovenraam Moeder Marie en 'n paar kinderen,onkenbaar.

S3. Dit is het huis (aan de Schansedijk) van Gradus de Leeuw- Van de Graaf, later dochterTruudje, die met Arnold HoI getrouwd was. Nu woont in dit huis de fam. Zomerschoe-van Rossum. De foto is genomen vanaf de kant van de Dreumelweg. Achter de schuur is een deel van de wiel zichtbaar die tussen de kweldam en de dijk lag.

54. Deze foto is genomen op de Schans vanafhet Leeuwensch gemaal (nu eetcafecafetaria 't Anker).

De schoorsteen hoort bij het Rijksch gemaal, met het woonhuis van machinist Daanen, en rechts het huis van ]ohan Henzen-v.d. Voort, nu van Koos Engelbart. Links het huis van Kees Strik-de Keijzer, later Albert Strik-]ans, aan de Nieuweweg.

55. Na de watersnood zijn tijdelijk noodwoningen gebouwd aan het Steegske (nu Elsweg).

Op deze foto is te zien de familie Al Kuipers-Graven (links) met zoon Cub en de familie Janus Graven-van Lent (rechts) met zoon Cub en dochterTonia.

56. Dijkgraaf].G. de Leeuw besluit am op Moordhuizen (laagste punt van Alphen) de dijk met dynamiet door te steken.

Op deze foto zijn de herstellingswerken te zien.Alles moest met de schop en mankracht gebeuren. Op de foto zijn te zien Ianus Kling (kleine man rechts naast man met wit overhemd) en rechts naast hem Gerrit van de Heuvel. Verder nag op deze foto Tinus Hooijmans en Marinus Appeldoom. Op de achtergrond is het dak van het huis van Albert van de Graaf (nu fam. Van Kraaij-de Leeuw) zichtbaar.

57. Begin jaren '30 van de vorige eeuw worden er bochten uit de Maas gehaald en bij Alphen komt een stuw om de waterstand te regelen. Deze stuw wordt aan de overkant van de Maas in Lith in de uiterwaarden gebouwd. Later wordt de Maas erdoorheen gegraven. Op deze foto is de 2e van links Piet HoI, naast hem Io van de Boogaard, verder zijn te zien Albert van Zwolgen, Grad van de Boogaard, [ub van Os (midden), Janus Roeffen en Louis van Teeffelen.

S8.]ubileumfeest 1938.

In september 1938 vierde heel Nederland het 40-jarig regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina. Van deze jubileumfeesten in Alphen zijn verschillende foro's bewaard gebleven, o.a. van een wagen met een kroon, die op deze foto op de achtergrond te zien is. Burgemeester De Leeuw spreekt de bewoners toe vanaf een praalwagen, waarop ook zijn dochterTruus de Leeuw zit (meisje naast de vlag). De mevrouw op de voorgrond is mevr. Backer die in die tijd op Greffeling woonde.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek