Alphen en Riel in oude ansichten

Alphen en Riel in oude ansichten

Auteur
:   J.A.A.M. Oomen
Gemeente
:   Alphen-Chaam
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2866-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Alphen en Riel in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Hoewel achtendertig foto's slechts een summier beeld kunnen geven van alles wat zich in Alphen en Riel heeft afgespeeld, is het weI mogelijk een indruk te krijgen van een bepaalde periode. Aan de hand van het beschikbare materiaal is een keus gemaakt om enkele facetten uit de tijd van 1880 tot 1940 vast te leggen.

Ret nut van het bijeenbrengen van een dergelijke verzameling in een boekje heeft voor de lezer het voordeel dat men op eenvoudige wijze kennis kan nemen van het verspreide materiaal. Ter verduidelijking is, waar dat nodig was, geput uit de geschiedenisbronnen om tot een goed afgerond geheel te komen. Geraadpleegd werden onder meer: De geschiedenis van Alphen en Riel door dr. Erens; De Alphense Prae-

historie door W. Binck en stukken uit het gemeentearchief van Alphen en Riel. Voor hen die meer over de geschiedenis van Alphen en Riel willen weten, zijn dit bronnen die een interessante hoeveelheid gegevens bevatten.

Mijn dank gaat uit naar allen die mij op de een of andere wijze behulpzaam waren bij het samenstellen van dit boekje. Speciaal wil ik hier vermelden de heer A. van Gool die mij veel over Riel wist te vert ellen en daarvan ook veel foto's beschikbaar stelde. Ook de heer W. Koolen te Goirle was zo vriendelijk mij spontaan zijn fotoverzameling te laten gebruiken. Eventuele verbeteringen en aanvullingen ziin mij ook na het verschijnen van dit fotoboekje welkom.

1. De toren van de Sint-Willibrorduskerk is gebouwd in 1559-1560. In 1559 kwam het hoogste stenen deel gereed en in 1560 was de houten spits klaar. Op 1 juli 1648 ging de kerk over in handen van de protestanten totdat, in 1820, de teruggave aan de katholieken weer plaatshad. Onder lei ding van P. Soffers en J.J. Langelaar werd in 1885 de toren hersteld. De kosten bedroegen tweeentwintigduizend gulden. In 1909 en 1910 werden onder leiding van J. Cuijpers en J. Stuijt opnieuw herstellingen uitgevoerd en werden de bakstenen hoektorentjes geplaatst. Ten gevolge van oorlogshandelingen is op 3 oktober 1944 de bovenromp van deze toren uiteengebarsten. Het duurde tot januari 1966 voordat de zwaar gehavende toren werd hersteld. In 1968 was deze laatste herstelling gereed onder architectuur van C.G. Geenen en L.R.T. Oskam. Er werden tweehonderdduizend speciaal uit gele klei gebakken stenen verwerkt, alsmede tweeentwintig kubieke meter Frans eikehout en acht kubieke meter leis teen dat speciaal uit Angers werd aangevoerd.

Alphen (N. Sr.)

R. K. Kerk.

Alphen N. Br. R. K Kert:

2. De westfacade van de kerk werd gebouwd in de jaren 1520 tot 1555. De oude kerk werd echter in 1909 afgebroken en een nieuwe, grotere, werd toen gebouwd. Na de verwoesting in 1944 werd in 1953 begonnen met de bouw van de huidige kerk, die op 2 juli 1955 gereed kwam. Deze foto laat ons de kerk zien zoals die was in de periode tussen 1910 en 1944.

KfRK TRA."(. AL HE",.

3. De Raadhuisstraat werd vroeger Kerkstraat genoemd. Deze foto geeft de toestand weer uit 1903. Reehts zien we de oude dorpslindeboom met de hardstenen pomp die voorzien was van een lantaarn. Daaraehter staat het raadhuis. De huizen reehts, in de Raadhuisstraat, zijn nu gesloopt.

Alphen N. Br. Kerkstmat

4. Hier een kijkje in de Raadhuisstraat, rond 1925. De hardstenen dorpspomp en de dorpslinde zijn nog aanwezig. Links de ingang van de pastorietuin met daarnaast het raadhuis. Links ziet u postbode l.W. Remeijsen met naast hem Adrianus Paijmans. Gehee1 reehts staat Leentje Paijmans.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek