Ameide en Tienhoven in grootmoeders tijd

Ameide en Tienhoven in grootmoeders tijd

Auteur
:   P. Will
Gemeente
:   Zederik
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5422-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ameide en Tienhoven in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

19. Koninginnefeest op de Dam begin jaren dertig. Op de achtergrond: Nicolette Streefkerk, Piet van der Zouwen, Aart de Wit, Izak Lakerveld, Dorus de Kruyk, Arie-Otto van der Grijn en Arie-Pieter van Bruggen. Daarvoor de familie Vroon en daar weer voorTeun Oskam en Marie Streefkerk en juffrouw Goedhart, Willem van der Grijn, Francinus van Middelkoop en Gerrit van Bruggen. Oudere leerlingen kijken over de rand, in de linkerhoek: de meesters Van Rooyen, Van Kekem en Will. Naast hen links: Maan 't Lam, Janna Versluis, Jaantje van der Vliet, Bets van Kekern, Teuntje Verwolf, Wimpje de Gans en Jaantje Roodhorst. Naar rechts: Aart van Toor, Jo van Middelkoop, Gerrit den Oudsten, Cors de Lange, een tweede Teuntje Verwolf en Piet en Martien Kool.

20. Nog een ansicht van de Dam, het hart van Ameide. Wie de panden en hun opschriften bekijkt, merkt dat er toch wei wat veranderd is. Helemaal links het woonhuis van Dries de Jong. Ernaast de drukkerij van Hansum. Deze begon in 1928 een boekhandel annex drukkerij en uitleenbibliotheek: in cultureel opzicht best een belangrijke stap, ook voor de dorpsbewoners. Bakker Langerak, v/h Jan de Jong, vond het vast be langrijk aan te geven dat hij zijn broodjes elektrisch bruin bakte. Tussen die twee winkelpanden in zien we een glimp van de winkel van Klaas Verhoef, waar schoen- en aardewerk, Gero-Zilmeta en tegen Sinterklaas speelgoed te koop waren. De winkel van Muilwijk is ook present. Dit pand is in 1927 van, ,huis van Kloos" tot slagerij verbouwd.

21. Zo moet de drukkerij van A. Hansum er in de beginjaren hebben uitgezien. Hier is de baas aan het werk aan de letterbak met zijn hulpje Mourik uit Groot-Arnrners. Die heeft later, toen hij de fijne kneepjes van het drukkersvak verstond, een eigen drukkerij opgezet in zijn geboorteplaats. Weet u trouwens hoe de heer Hansum in Ameide is tereehtgekomen? Zijn slapie uit militaire dienst H.P. van der Vliet heeft deze aspirantdrukker duidelijk kunnen maken dat er in de wijde omtrek een dergelijk bedrijf niet te bekennen vie!. Zo is het gekomen ... Jaren aehtereen heeft hij de huis-aan-huis-krant "Nieuwjaarsgroet" verzorgd, een advertentieblad met op het voorblad een jaaroverzicht, veelal op rijm.

22. Paardenmarkt, de tweede donderdag van oktober 1934. Deze kan bogen op een eeuwenoude traditie; uit de annalen valt op te maken dat die voor het eerst in 1657 is gehouden. Een hoogtepunt moet 1864 geweest zijn: aanvoer van 2000 paarden, in 1926 slechts twee stuks. Niet verwonderlijk is het dat deze jaarmarkt, waar van alles verhandeld wordt, een heel bijzondere plaats innecmt, niet aileen bij de inwoners, maar talloze Iarnilieleden, vrienden en kennissen, die al jaren niet meer in Ameide wonen, komen van heinde en verre naar deze familiedag. Vooral om de sfeer die er heerst op zo'n marktdag en om de contacten levendig te houden. De verloting van het veulen, niet te vergeten her ringrijden en het koekslaan staan gegrift in vcler herinneringen.

23. Voorwe de Dam verlaten, blikken we nag even Beneejensdams. U kijkt op een ex-boerderij, Ameide had er heel wat, tot midden in de dorpskern. maar zc zijn geleidelijk aan bijna allcmaal verdwenen. Je ziet meteen dat er een binnenvisser woont. Klaas van Oort heeft namelijk zijn netten te drogen gehangen. Op deze plek is na de oorlog de winkel van Huib Verhoef gebouwd en thans is er het proefstation-Iaboratorium van de bloernfabriek Kruyt. Verderop woonden drie Janussen: om het hoekje schoenmaker De Hoog; daarnaast bode De Vroome. In het winkeltjc achter de bornen is Kruyt zijn grutterswarenwinkel begonnen, die later is uitgegroeid tot een meelfabriek. Een vee! gebruikt vervoerrniddel in die dagen - de hondekar- op de stoep geparkeerd, maakt het straatbeeld compleer.

24. We buigen nu af naar de Franschestraat. Links staat de manufacturenwinkel van de dames Kriellaart. U ziet hen voor het pand staan te midden van hun gasten, de familie Koenraad uit Rotterdam. De zaak van de gezusters San (rechts) en Leentje is later voortgezet door Klaas Streefkerk. Met name Helena - haar zus is veel eerder overleden - is een steunpilaar geweest op zowel economisch (hielp vele kleine ondernemers met geld) als op sociaal (armenzorg) en op schoolgebied: diverse leningen en schenkingen hebben ervoor gezorgd dat onder andere het hoofdenhuis er in 1906 kwam en in 1928 het Vcrenigingsgebouw.

25. De bekroonde, gelauwerde koe het haasje. Rara ... Wat paashazen waren, wisten de Termeienaren amper; van de haas der paaskoeien was men beter op de hoogte. Tegen Pasen kochten de slagers een extra vlezig koebeest. Zo'n slachtoffer, zoals het hier te pronk staat voor de vleeschhouwerij Van der Hek, sinds 1902 in Ameide zaken doende, werd even later het dorp rondgeleid en dan kon je op de levende have het stukje aanwijzen en reserveren, waarvanje met Pasen wilde smullen. Toeschouwers zijn: in de deuropening moeder Van der Hek en dochter Ciska, de slagersknecht A. Oudenaarden en nog drie Van der Hekken: baas Jan en zijn zonen Adriaan en Hendrik.

26. Hup, paardje , hup ... kouwe drukte in de Franschestraat in de goede zin des woords: met d'n arretikker deur 't durp. Omdat in die dagen nog niet gestrooid, laat staan gepekeld werd, boden sneeuw en ijs veellanger gelegenheid tot sleccn, tikkercn, zelfs tot schaatsen op straat. De boeren haalden hun arreslee onder het laken vandaan, zetten hun paard op scherp en hup ... de slede volgeladen en Termei rond of men trok nog veel wijdere cirkels, bijvoorbeeJd Meerkerk rond. Een schitterend gezicht - en gehoor- was dat: de veelkleurige arreslee en de rinkeJende belletjes aan het paardetuig. Hier ziet u GoofSpek met inzittenden: dochter Corrie, Map de Kuiper en Janneke Streefkerk , ter hoogte van de slagerij van Van der Hek. Herkent u nog iernand van de ornstanders?

27. Een schoolfoto uit 1923, genomen bij het hokje van de School met den Bijbel. Op de achtergrond het huis van Den Oudsten. Bovenste rij: de jufs Den Dikken en De Haan, meester E. de Kuiper, Anna Diepenhorst, onbekend, Lidia 't Lam, Jaantje Bogerd, Maaike Kool, Merrigje van den Hcuvel, Geertje van Gent, meester Zijderveld en Mien Verheij. Daarvoor: Arie Diepenhorst, Adriaan van der Hek, Maa~ten van den Heuvel, Teunis den Besten, Jansje de Groot, Maagje en Belia 't Lam, meester De Man, Janna Rietveld, Lina den Besten, Jaantje de Groot, Jaantje van den Dool, Maagje 't Lam, onbekend en Teunis van der Ham. Daar weer voor: Hendrik van der Hek, Aart en Thijs Diepenhorst, Arie en Truida de Kruijk, Wimpie van den Hoven, 3 onbekend en Gerrit de Groot. Onderste rij: 1 en 2 onbekend, Henk Diepenhorst, Kees Bogerd, Goofvan den Heuvel, Anton, Martien en Andries Kool, cen onbekende en Kees van der Ham, onbekend en los de Kruijk.

28. Nog zo'n herinnering, nu uit 1929, opnieuw genomen voor het hokje. Bovenste rij: Cors de Lange, Kees de Kruyk, Dirk de Lange, Gerrit van Middelkoop, Izak Lakerveld en Aart Muilwijk. Volgende rij: juf Geelkerken, Jan Lakerveld, Antje Kouwenhovcn, rneester De Kuiper, Gert de Kruijk, Jo van Middelkoop en Anton Lakerveld. Daarvoor: Toos de Kruijk , Cor Muilwijk, meester Van Kekern, Teuntje de Kruyk , Lijsje Oosterorn, Trijn Labee, Wimpje Oosterom, Cor de Kruijk , Mien van Krirnpen, de meesters Van Dieren en Will, juffrouw Goedhart, Teuntje van Merkerk en Marie Oosterom. Vooraan: Annie de Kruyk, Ger van der Leeden, Marie Labee , Marie en Piet Muilwijk; daartussen Gert Lakerveld en helemaal rechts Trijntje Labee.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek