Ameide en Tienhoven in grootmoeders tijd

Ameide en Tienhoven in grootmoeders tijd

Auteur
:   P. Will
Gemeente
:   Zederik
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5422-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ameide en Tienhoven in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

29. Asjeblieft, de voorloper van de SRV of de EMHA? Welnee, de bestelauto van kruidenier Jan den Oudsten met zijn dochter Dina op de treeplank. Samen met zijn bediende Janus Schotman bezorgt hij de bestellingen die eerder in de week zijn opgenomen. De winkel was dcstijds naast het schoolhuis in de Franschestraa!. Rond de eeuwwisseling was vader Gerrit den Oudsten op die plek een kruidenierszaak begonnen; later uitgebreid met een tabakskerverij. Het sigarenmerk dat hij ging voeren, werd Janido genoemd naar zijn beide zonen Jan en Nicolaas den Oudsten, die beiden in het bedrijf werkzaam waren. De zaak is later opgesplitst: Jan zette de grutterij voort en Nicolaas zocht het in de sigaren en nam zijn intrek in de fabriek aan de Achterweg (zie 38).

Hotel ,:t Fortuin." .DIETDE

30. "Op zoek naar 't Fortuin", zo heet veelzeggend het onlangs verschenen boekwerk handelend over het geslacht Diepenhorst, dat sinds het begin van de zeventiende eeuw de scepter voerde over het logement met koetshuis, Op de foto uit het begin van deze eeuw staan enkele Diepenhorsten: Jan (de vader van onder anderen Leen en de gezusters) met een dochtertje. lets naar links dienstbode Maagje van Zijl met nog twee Diepenhorstjes. Verder is een enkele koets zichtbaar, die achter het hotel gestald kon worden, evenals de paarden. U ziet nu nog achterom de muurringen waaraan de paarden werden vastgemaakt. Boven dit koetshuis bevond zich een grote zaaL "Op de zaal bij Diepenhorst" zijn onnoemelijk veel bijeenkomsten belcgd, recepties gehouden en bruiloften gevierd.

31. Een van de clubs die gebruik maakten van het Koetshuis, was de pluimveevereniging "Nut en Sport". Daar hield het bestuur zijn vergaderingen en organiseerde de tentoonstellingen. Het had kennelijk ruime opvattingen, want niet enkel kippen, maar ook konijnen werden ter keuring en bezichtiging aangevoerd. Hier zit het bestuur breeduit bijeen voor het Koetshuis, klaar voor de kiek. Waarschijnlijk is de foto eind jaren twintig genomen tijdens zo'n tentoonstellingsdag. Kijk maar hoe allen uitgedost zijn met een kokarde. Zittend de kooiboer Piet Koudstaal, Daan de Jongh (de man van de Petersime-broedmachines uit Amerika), bakker Jan van Heusden, meester Will en Piet Peterse. Daarachter Den Hartog, Jan Veen, meester Van Gerven, Aart de Jong en Jan van Straten.

/

.d

32. De Nieuwstraat (iedereen heeft 't nog altijd over de Pompstraat). Links is de timmermanswerkplaats van Gerrit Diepenhorst te zien. lets verderop staan veldwaehter Van Moore en moedcr Neeltje Diepenhorst-de With met twee dochters op de kiek. Aan de rechterkant zien we een kar met takkenbossen, waarsehijnlijk bestemd voor bakkerij Van Holten. Reehts daarvan de twee koetshuizen, respectievelijk van dokter Van de Berg en van het Waardhuis. De foto stamt uit het begin van deze eeuw: de vier huizen aehterin, tegen de Lekdijk aan, staan er nog niet.

33. De christelijke muziekvereniging Crescendo (opgericht in 1898) brengt de kersverse burgervader Luyendijk zoiets als een serenade bij de achteringang van zijn arnbtswoning op 19 november 1924. Die datum staat achter op de prentbriefkaart. De leden: Mos Streefkerk , Marcus van Middelkoop, Mos Bouwmeester, Kees de Lange. Kees Terlouw, dirigent Gerrit van der Ham, Hein van Kekem, Koen van der Zouwen (met hoed). Anton Versluis. P.e. Vccn, Peet Streefkerk , Dries de Jong, Kees Uittenbogaard, Kees van Gent, Mos Vuurens, No Wijland, Arie Uittcnbogaard, Henk Mesker, Niek Terlouw, Job Rietveld (met vaandel) en helemaal rechts Kecs van der Grijn.

34. De werkplaats van G.H. Diepenhorst in de Pompstraal. Piet van Kekem komt buurten, hij zit op het bankje quasi met een boor in zijn handen, daarnaast staat Freek Diepenhorst. Op de achtergrond is nog een langgatboormachine zichtbaar. In deze timmermanswerkplaats is later de kruiwagenproduktie voortgezet die aanvankelijk geschiedde in de schuur tussen bakker Pellikaan (zie 39 het pand links) en het woonhuis van Gerrit Diepenhorst, maar na het overlijden van oom Freerik werd dit in de Pompstraat voortgezet door Gerrit en zijn zonen, zijnde Freek en Pie I.

35. De eindprodukten: de kruiwagens worden keurig gestouwd afgeleverd. De vrachtwagen van Manus Pek , volgepakt met zogenaamde schuierkruiwagentjes, staat klaar om te vertrekken naar Rotterdam of Zeeland. U hebt wel gemerkt dat we even niet in de Pompstraat staan, maar voor het woonhuis van Gerrit Diepenhorst op de Achterweg. Achter de vracht staan: Bas van Holten, Freek Diepenhorst, Manus Pek , Piet Diepenhorst en baas Gerrit Diepenhorst.

36. Een pracht van een plaatje! Het lijkt weJ een schooJplaat van vroeger. Wat een rust gaat hiervan uit. Wie naar het eind van de Pompstraat kuierde, kon bij de tweede pomp rechts afslaan de Donkerstraat in of Iinksorn de Peperstraat nemen. Maar die laatste benaming gold al gauw voor het geheel. U merkt dat men toen half binnen, halfin de open lucht woonde: bij mooi weerdeden ze de vaat buiten. Verderziet u aan die zijde een droogrek volgehangen en manden opgestapeld - mandenbreiersschuren waren er ook. Wie weet komt het paard bij Hannes de Smid (Joh. van Merkerk) vandaan, nadat het beslagen is. Of is het wellicht de witte van Zweerens? De achtergrond wordt gevormd door de hofstee van de Van Eetens, onder anderen gepacht door D. Kool, later door C. Verboom, nil antiekboerderij van Blom.

37. Misschien vraagt iemand zich afwaarom dit plaatje op deze plaats? WeI, dat is omdat de meisjesvereniging "Dorcas" wekeIijks bijeenkwam in het Verenigingsgebouw aan de Achterweg. Hier zijn de jongedochters er klaarbIijkeIijk een dagje met een bus van De Broeres tussenuit. U ziet naast de chauffeur: Neeltje de Wit, Marie Verhoef, Betje de Vries, Sientje Terlouw, Jaantje Verwolf en Betje Mesker. Daaronder: Alie van der Zijden, Hadewina Oosterorn, Nies Oskam en Trijntje de Vroome. Op de onderste rij: Grietje Streefkerk, Jo Uittenbogaard, Hanna Weeda, Klazien Spek, Kiazien van Gent en Jans Roth.

~itg. G Bo:::t&r Jzn. ~o. I;; S

ACB:TEhW::O .???. ). L) .

38. Een aardig doorkijkje: de Achterweg omstreeks 1900 met links de Vinkenbuurt. Op de hoek ziet u een afdakje waarop manden liggen opgestapeld, waarschijnlijk van de Van der Vlieten, die daarnaast in een schuur "mande brecjc". Links kijken we tegen de schuine daklijst van de woning van Gerrit Diepenhorst aan en daar weer rechts van is een glimp van het hoge huis van zijn oom Manus Diepenhorst te zien. Rechts op de foto de acht huizen die later door het schoolbestuur zijn aangekocht. Daardoor werd het onder andere mogelijk het koplokaal te bouwen, waarvoor enkele pandjes moesten worden gesloopt. Op de foto staat dit lokaal er nog niet, dat kwam er pas in 1916. In 1928 is de rest geslecht om het schoolplein te vergroten.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek