Ameide en Tienhoven in grootmoeders tijd

Ameide en Tienhoven in grootmoeders tijd

Auteur
:   P. Will
Gemeente
:   Zederik
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5422-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ameide en Tienhoven in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

39. Twee bedri jven en het Groene- Kruisgebouw omstreeks 1930. Rechtsboven: in 1929 heeft Kees van Toor , gekomen van Tienhoven, zijn nieuwe manufacturenwinkellaten bouwen, waarvoor vijf huisjes het veld moesten ruimen. De zaak, geopend in januari 1930, is een bedrijf van naam geworden en gebleven. Naam heeft ook gemaakt de tabakskerverij en sigarenmakerij , destijds het hoogste fabriekspand van Terrnei, met takel en al, gesticht in 1924. Klaas den Oudsten had in zijn beste jaren wei een man of veertien in dienst. Helaas is dit handwerk door de voortgaande mechanisatie op den duur niet meer lonend gebleken en is ook dit stuk nijverheid in 1955 verdwenen. Het Groene-Kruisgebouw is van omstreeks 1900, gebouwd volgens bestek en tekening van dijkmeester-architect ir. Nugteren.

AMEIDE Brouwery

40. Nu bevinden we ons in de Brouwerij en keren ons nog even om naar het groepje mensen dat ons nakijkt. Herkent u iemand? Het huizenfront links komt u nog bekend voor, althans het voorste , maar het rechter complex, is - na aanvankelijk van hofstede omgebouwd tot een stuk of acht woningen - tegen de grond gegaan. Rechts op de plaat ziet u achter het hoge geboomte nog wat van een tweede bocrderij op de Achterweg, achtereenvolgens bewoond door Daan Kool, Kars en Rozendaal, daarna door boer-af Teunis de Kruijk en Willem de Goey. Achter de bomenrij de tuinderij ,,'t Hooghuys" van Van Staveren, aan drie zijden door water omgeven.

41. We staan nu halverwege dezelfde straat, maar op de ansicht prijkt de zondagse naam Molenstraat. Veel groen is in de loop van deze eeuw gekapt, ook de sloot, die toen nag doorliep voorbij de pastorietuin, is verdwenen. Dwars daarop was een water, waar nu de Torenstraat is (ga door naar 45). Parallel daaraan eveneens eentje langs het Kerkstraatje. Deze liep tot aan het huis van Kloos (= nadien M uilwijk) en stond via een duiker onder de Dam door in verbinding met de Lek (zoek de duiker op 14!). In het kader van een werkverschaffingsprojeet zijn deze watertjes in het midden van de jaren dertig gedempt.

GR0ErE:-X urr h EIDE.

42. Opnieuw zon tafereeItje dat doet denken aan leesboekjes uit de oude doos. Op de achtergrond schemert tussen de bomen de pastorie die in 1905 is gesloopt. De predikant, dominee M. van Grieken, heeft tijdens de bouw gebivakkeerd in het huis waar nu de slagerij van Muilwijk is. In die periode is ook de theekoepel, die u op de ansichtkaart voor de pastorie ziet staan, verplaatst naar achter in de tuin. Een rest van die oude pastorie is bewaard gebleven: de met houtsnijwerk versierde voordeur ging als zodanig dienst doen bij de timmermanswerkplaats van Willem Verheij. Een enkele naam kunnen we noemen: op het hek zit op zijn dooie gemak kleermaker-barbier Gert de Kiefte, die zijn scheerwinkeI had waar nu achterkleinzoon kapper De Wit knipt. Helemaal rechts Willem Uittenbogaard en daarnaast staat enc Pietje Horden.

43. De zondagsschoolvereniging "De Zaaier" heeft de jaren door nauwe banden gehad met de hervormde kerk. Elke zondagmiddag om twee uur werden de groepen verwacht in het Verenigingsgebouw: kaartje opzeggen en luisteren naar een bijbelverhaal en dan tegen de winter zingen: vooroefenen voor het kerstfeest. Dit werd gehouden in de kerk zelf. Hoogtepunten uit je kindertijd: de verhalen, het boekje en de sinaasappel! Op de foto, gemaakt in juni 1939 ter ere van het vijfenzeventigjarig bestaan, staan Janus, Alie, Leendert jr. en vader Leendert sr. van der Zijden. Juffrouw Goedhart, Freek van den Heuvel, Piet van Vliet, Willie Streefkerk en Gijsje Vuurens. De meesters Will en De Kuiper, Rinus de Vroome, Klaas Verhoef en zoon Gerrit, Marie Verhoef, Gerrit C. Terlouw en Klaas den Oudsten.

44. Het monument van Ram, in 1775 vervaardigd door beeldhouwer Van Campen. We staan nu in het koor van de kerk. Hier ligt een ambachtsheer van Ameide begraven, Jan Wijnand Ram, wiens voorvader in 1359 toestemming gaf tot het bouwen van de kerk. Voordien stond er een klein koepelkerkje. Het koor wijst er al op dat de kerk oorspronkelijk voor de katholieke eredienst is gesticht. In 1588 is deze in hervormde handen overgegaan. In 1672 dreigden de Fransen het gebouw in brand te steken; gelukkig hebben dominee Jonkholts Latijnse smeekbeden de vuurvreters kunnen vermurwen en is de kerk gespaard. In 1953 is het gebouw helaas een prooi der vlammen geworden. Nog slechts de muren en pilaren stonden overeind. Ook deze graftombe ging verloren. Het koor is bij de herbouw bij de kerkruimte getrokken om meer zitplaatsen te verkrijgen.

45. Kijk, Ameide lijkt een beetje op Venetie! Een monumentaal bouwwerk aan het water, nu de vaste grond van de Torenstraat. Het stratenplan met de kerk in het midden doet aan een hoefijzer denken:

Benedendarnse-, Fransche- en Molenstraat. Het open gedeelte werd gevormd door het kerkhof aan de Achterweg. De luchtfoto rechts toont Henk van Delsen, die vaders bakkerij , totaal Termei, Broek en waterland wei eens in vogelvlucht wil bekijken. Of is het het ooievaarsnest dat hem trekt? Deze statige kleppers broedden omstreeks 1900's zomers niet enkel op het kerkdak ; ook op Sluis, Achthoven en op een boerderij achterin Tienhoven. De laatste bezetter van ons ooievaarsnest nam in het najaar van 1968 de benen.

46. Hier ziet u een kJas uit 1915, keurig opgesteld op het schooJplein dat lag tussen de kerk en de openbare school, gebouwd in 1876. Bovenaan: Gerard Starn, 2, 3 en 5 onbekend, Klaas en Johan de Groot en Teunis Kool. Daaronder: Mijntje Bouter , Berta Starn. Geertje van Gelderen, Marie Langerak, Anna Nugteren, Lydia Diepenhorst, Neeltje van Kesteren, Regina den Hertog, Willem de Bie en Neeltje Diepenhorst. Tweede rij: Bina Klerks, Rick van Lomwel, Jo Langerak, Cor Diepenhorst, Sofie de Groot, Neeltje van Gelderen, Ger den Hartog, '" van Bruggen, Wim den Hartog en bovenmeester Klerks. Zittend: Arie Bouter. Anton van Gelderen, Jan Diepenhorst, Abram de Groot, Frank Stam en ... van Bruggen. Liggend: Peet van Lomwel en Piet Bouter.

47. Leerlingen van de openbare school voor een strand tent bij Kamperduin in 1937. Bovenaan: chauffeur Manus Pek , rneester Van de Berg, Kees van Gelderen en me ester Kraak; de witpetten horen bij de tent. De juffen Van Heusden, Jo Diepenhorst en Delie de Groot. Marinus de Jong, Aart de Groot, Ad Tukker. Links van de dames: Teun Verkerk en Peter van Bruggen. Dan voigt een rij jongens: Huub Endeveld, Jan en Arie Bouter, Jan de Groot. Gerrit Quint, Gijs van Zijl , Jaap Brouwer, Eelke Kraak, Gerard Zwart en Huib Schotman. Markus Verkerk, Jielis de Gans, Jantje Tukker, Geertje Woudenberg, Tonia Versluis, Jannie Jongkind, Huibertje Woudenberg, Riet de Groot, Jaantje van Beek, Jo Bouter, Betje den Haak, Bets de Jong, Cor de Lange, Rina Langerak en Dirk de Haag. Op de knieen: Arie Jongkind, Arie Verkerk, Gerrit de Groot, Jo Molenaar, Stien Woudenberg, Johanna de Groot, Antje de Gans, Adrie Bouter, Sien de Haag, Neeltje van Krimpen, Jannie Bouter , Kees van Bruggen en Jo Plieger. Zittend: Piet van Gelderen, Freck Lakerveld, Jan de Boer, Marinus Verkerk, Mergje van Mourik , Annelies van de Berg, Dries Alblas, Barend Versluis en Mergje Alblas. Liggend: Jo Alblas en Arie van der Grijn.

48. V66r de aanleg van de waterleiding was je aangewezen op het slaan van een eigen pomp of op twee of meer emmertjes water halen bij de publieke pornpen. Ameide telde er wei een stuk of vijf, onder andere ook twee op de gracht. Hier houden de "messies" een gezellig praatje bij de pomp op de hoek Molenstraat/Prinsengracht. Vanuit deze ontmoetingsplaatsen werd het laatste dorpsnieuws sneller verbreid dan via de Schoonhovensche Courant. Teuntje Mesker draait de waterdraagsters wijselijk de rug toe: laat ze maar, die tante Alida Streefkerk, Dien Schotman enne Eefje Roth. Achter de pomp staat luistervink Arie-Gerrit de Bruin. Naast hem zie je nog zo'n gemeenschappelijk houten vuilnisvat, vergaarbak voor rommeI en een trekpleister voor allerlei ongedierte.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek