Ameide en Tienhoven in grootmoeders tijd

Ameide en Tienhoven in grootmoeders tijd

Auteur
:   P. Will
Gemeente
:   Zederik
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5422-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ameide en Tienhoven in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

49. De Gracht ligt er in het wintergetijde wat kaaItjes bij, maar het stel mensen rondom de melkkar van "Hink van Vliet" geeft warmte aan het geheel. We onderscheiden: Marie Schotman, opnieuw Eefje Roth, Jans Schotman, Jans de Bruin - de moeder van Arie-Gerrit - en Hermpje Streefkerk, het knechtje van de melkboer. De zuivelwinkel was waar later Terus Willemse zijn zaak dreef naast de christelijke gereformeerde kerk. U ziet het schildersbedrijf van Piet de Jong, het huis van Hannes Uittenbogaard, de boerderij van Bogerd, nadien van Huib Oosterom. Op de voorgrond is nog zo'n ouderwetse stoep te zien, die onder andere gebruikt werd om wasgoed te spoelen.

50. We zijn al een handvol boerderijen tegengekornen, zomaar midden in het dorp. Hier is erweer eentje: die van Geerit Terlouw, die een paar koeien hield, de melk uitventte , in paarden handeJde en verder in meel en stro deed. Baas Geerit zie je achier de viervoeter staan; zoon Knelis houdt ,, 'rn an d'n helster" vast. Let u op het ingewikkelde gebouwencomplex: links wijzen die twee hoge ramen op een opkarner, het verlaagde stukje eraan vastgeplakt was het zogenaamde bakhuis en aan de andere kant van de .istigt" had je de dijkschuur met zijn mossige rietdak. Een stuk van de wagenschuur is nog net te zien.

51. Nu nernen we weer een kijkje aan de overkant van de Graeht. Die stapel bornen langs de waterkant is besternd voor de klornpenrnakerij van Kees Verheij. Bladert u nog even terug naar 48: weet u nog van de "rneisjes op de klornpen". long en oud droeg ze; de beste werden gernaakt van iepehout, rninder duur waren de wilgeklornpen en het populairst waren de populieren stappers. Tussen de klompenrnakerij en de boerderij van Verrnaat, aehter de balie , begon de Tipsloot. Deze dook onder de "Pollie" door en eindigde pas bij de "Haasstigt". 's Winters bij sterk ijs krioelde het van sehaatsers en priksleeers. Ja, dan weI een eindje voorbij de boerderij van Toon Kool, want in het eerste stuk zaten wakken, veroorzaakt door wellen.

52. Hier een prentbriefkaart van de Princegracht - dat staat eronder - in al haar weelde. Wat is er toch enorm veel natuurschoon teloor gegaan. Op de voorgrond ziet u hoe de reeds genoemde huisschilder Piet de Jong zijn best deed om van de Gracht nog meer park te maken dan het al was. De berm heeft hij omgetoverd in een kleine Keukenhof. Jammer genoeg namen de buurtbewoners zijn fleurige voorbeeld niet over. Roken die al iets van de plannen om de Gracht om te toveren in een Burgemeester Luyendijklaan, een naam die werd voorgesteld in het begeleidend rijm in Hansums blad de "Nieuwjaarsgroet" (zie ook 21)? Op de achtergrond is een dwarsdam zichtbaar: verderop lag er nog eentje, zodoende bestond de gracht uit drie stukken.

53. Met het dempen van de gracht is er wei een brokje historic en daarmee romantiek verloren gegaan. In 1938 was het werk in het kader van dat werkverschaffingsproject uiteindelijk voltooid. Met de beugel opgebaggerd uit de Lek werd de derrie met schuiten aangevoerd op de Loswal. Daar werd het op de wal gedeponeerd en na wat uitgezakt te zijn per kruiwagen vervoerd naar de plaats van bestemming: elke kruier deed zo'n honderd meter, ruilde terplekke zijn volle om vooreen lege en dat ging dag-in dag-uit maar door, tot de gracht met de Gracht gelijk gemaakt was. De eerlijkheid gebiedt am niet aileen maar treurig te doen, want het was bij warme, zomerse dagen een stinksloot. Daarbij deed hij dienst als open riool en afvalput, waarin de ratten tafeltje-dekje vierden.

54. We verlaten nu de kom van Ameide en betreden de uitbreiding. Linksafbij de Galgenakker, ex-executieplaats der stede , slaan we de Liessteeg in. Dat ken je warempel ook niet terug. Water aan beide zijden en dwars daarop de Vaarsloot. Onder die brug, het heultje , kreeg dit watertje een andere naam: links heette het Eerste en rechts Tweede Vaarsloot. Die Eerstc heeft hetzelfde lot ondergaan als de gracht. maar is wellater dichtgegooid. Nu loopt daar de Doelakkerweg, genoemd naar het perceelland langszij. Voor de bouw van "Open Vensters" en de "Marijkeflat" heeft ook het bedrijfvan Piet Peterse (rechts) moe ten wijken. Deze Licssteeg heeft een fraaiere naam gckregen, Prinses Marijkeweg, maar het had zonder dat al iets bijzonder fraais. vindt u niet, met al die bruggctjes?

55. Hoeveel paarden kom je nou nog tegen in onze contreien? Daarvoor moet je naar de manege van Schakel in Broek. Maar destijds behoorden ze zonder meer tot het vertrouwde beeld. Elke veehouder had er een of meer. En verschillende neringdoenden, zoals manufacturier Klaas Streefkerk , bakker Van Delsen of de in houten en leren schoeisel en touw handelende Klaas Verhoef, spanden de hit voor de kar en gingen de boer op. Deze foto van het tweespan van Piet Peterse is genomen achter op het erf van zijn bedrijf. Op de boerenwagen met kromme dissel zit de baas, die op het punt staat weer een vrachtje te gaan doen - hij had namelijk in 1924 deze tak van bedrijvigheid van Geerit Terlouw overgenomen. Zijn schoonvader, met ringbaard, Hendrik Vrolijk bekijkt de zaak van achteren.

56. Termei begon uit zijn jasje te groeien. De tijd dat men ik-wit-nie-hoeveul huisjes op een streepje grond propte en daarin evenzovele gezinnen met volle trouwboekjes stopte , was definitiefvoorbij. Hier staan we bij een volgende uitbreiding: de Broekscheweg. De huizenblokken die u op de voorgrond ziet, vormen twaalf gemeentewoningen, in 1930 gebouwd. Op de achtergrond staan al enkele panden die door Bart Woudenberg zijn gezet. Wat een uitzieht had den de bewoners van de Broekseweg: aan de overkant viel nog geen huis te bekennen, hoogstens een teenstuik langs de slootkant; van de Meidoornlaan was nog helemaal geen sprake. En de aehtertuin grensde aan een sloot die je behuizing scheidde van een weiland, "De Geer" geheten.

57. Voorbij de huizenrij en "De Geer" lag een dwarskarnp, eigendom van Freerik K661. Deze heeft in 1927 de kop ervan verpacht aan de voetbalclub "Recht op het doe I af". Schuttingen op hoge poten en besehilderd met grote reclames van onder andere autornobielen werden er geplaatst, die je het zieht benamen op het spel: er zat niets anders op dan entree te betalen. Rohda telde twee teams; hier presenteert zieh een elf tal. Staand:

Dirk den Hartog. Manus Pek en rechts met pet Marinus van der Vliet en Rinus den Boer. De elf zijn: Dries Tukker , Piet Bogerd, Gert de Bie , Teeuw van Leer en Gerrit de Kruijk. Daarvoor: Gerrit de Groot, Klaas van den Heuvel en Koos Langerak. Op de voorgrond: Gijs Tukker , Henk van Arkel en Jan van der Vliet.

58. We keren terug naar het "Eind" (dat was eens het stadsend). Deze naam droeg ook de veehouderij van de gebroeders Kees en Coop Oosterom. Ter rechterzijde ziet u de gereformeerde kerk. Dit blokked66sie is gebouwd in 1930. Voordien kerkten de dolerenden in onder andere een hoepmakersschuur. Deze werkplaats, gclegcn Benedendarns, daar waar nu Lo Blokland rcstaureert, werd zaterdags ingericht als kerkzaaltje. In 1923 heeft Ameide er nog een kerkgebouw bijgckregen, aan de Achterweg verrees de christelijke gereformeerde kerk. Deze kleine groep geloofsgenotcn hicld aanvankelijk godsdienstoefeningen "op de Zaal", tot het Iinancieel mogelijk werd cen eigen gebouw te stichten. Die hoge boom - toen nog geen reus, wei al stokoud - heeft helaas de voorjaarsstorm van 1992 niet overleefd.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek