Ameide en Tienhoven in grootmoeders tijd

Ameide en Tienhoven in grootmoeders tijd

Auteur
:   P. Will
Gemeente
:   Zederik
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5422-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ameide en Tienhoven in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

69. Wij staan hier voor het hek van her landgoed Herlaar. Hoar de historie in het kart: in een handvest van 1296 is reeds sprake van een slot, met een oppervlakte van 130 bij 85 m, eigendom van Arnoud van Herlaer. Via vererving komt het in handen van de Viaanse Bredero's. Nadat in 1672 het pand gedeeltelijk verwoest werd door de Fransen, heeft een nieuwe eigenaar er een fraai herenhuis van laten maken. Omstreeks 1800 komt het in het bezit van het Franse adellijke geslacht Begram, die echter te kampen krijgt met inkwartiering, etc. In 1813 worden de bezetters verjaagd en slechts een puinhoop rest. Pas in 1876 wordt de ruine geruimd en worden de grachten gedempt. In 1922 komt het landgoed aan de familie Van der LeeBegram van Eeten, die in 1931 de huidige buitenplaats naar Zwitsers model heeft laten bouwen.

70. Een herinnering aan het pont- en voetveer te Tienhoven, dat de verbinding onderhield met Lopik-Jaarsveld. Sinds dit in 1964 is opgeheven, lijkt "Overlek" weI heel ver weg, enkel het schitterend uitzicht daarop hebben we behouden. Niet verdwenen is het cafe "Welgelegen", gebouwd in 1875, wei de twee-eenheid herbergier-veerbaas. Wat eveneens nagenoeg verdween, is de mogelijkheid om de Lopikerwaard te bedienen met waren uit onze Waard. Ja, rivieren verbinden en scheiden, bieden vergezicht en inspiratie! Zie nog even om naar 1 of het voorplaatje: Over de dijk daar floten de boten. / Die waren geweldig aan 'I slepen. / En hadden een onfatsoenlijk pleizier. ! In de deftig zeilende schepen. ! Die hie/den zich quasi wal achieraj, ! maar eigeniijk /egden ze 'I /e/ijk af (Adam a van Scheltema in "De Dijk".)

71. Met deze kaart krijgt u de "groete uit Ameide", maar het is bepaald Tienhoven ten voeten uit. Rechts ligt het cafe-veerhuis, waarin achtereenvolgens achter de tap gcstaan hebben: Van der Wolf, Schalk, Oskam, Marie Bouter, Teunis Lakerveld en thans Bart de Lange. De hervormde kerk in het midden is een ware sta-in-de-weg: je kunt om dit karakteristieke gebouw niet heen zander een eerbiedige bocht naar reehts te maken. Maar voor geen goud ter wereld zou Tienhoven dit monument willen missen. Bouwfragmenten wijzen erop dat op deze plek in de ge of lOe eeuw al cen kapel heeft gestaan. Links ziet u nog een kapelletje, dat omgebouwd was tot woonhuis, maar met de grote brand van Tienhoven in 1947 jamrnerlijk in vlammen is opgegaan.

72. Vlak voorbij de kerk staat een auto van Kruyt , volgeladen met leden van "De Unie" (opgericht in 1899). De foto dateert van 1922-1923. Bovenaan zien we: Klaas van Oort , Gijs van Krirnpen, Piet Verheij en Aart Langerak. In het midden: A.P. Langerak, Frans de Gans, ene Bouter, Abram van der Leeden, Dries van Bruggen, Adr. de Gans, Abram, Jo en Sjaan de Groot, Klaas van der Ham, Klaas de Groot en Anton Versluis. Op de rand zitten: Gertjan Langerak, Aart Langerak sr., Jan van Bruggen, Henk de Gans, Kees van Gelderen en Piet de Jong. Of de fanfare meedoet aan een optocht of onderweg is naar een concours, vermeldt de geschiedenis niet. Doet er ook niet toe, als maar zonneklaar is dat Ameide en Tienhoven ook in die dagen op muziekgebied best hun partijtje meebliezen.

73. Ter gelegenheid van de installatie van haar nieuwe baas staat hier de Raad van Tienhoven aangetreden en wei voor haar eigen piepkleine gerneentehuis. Lees maar het bord op het winkeltje annex raadszaal van Alida Bouwrneester. De namen van de "offieielen" Iuiden, staand: Daan de Jongh, Dirk Versluis. Gijs van Lornwel en Kees Lakerveld. Zittend: de gemeentesecretaris Cor van Stavercn, Leen Spek , burgcmecster Luyendijk , Teunis de Jongh, Hannes van der Leeden en Kees Bouwmeester. Het geheel wordt gcescortcerd door twee rijksveldwachters uit Meerkerk , de heren Korenblorn en Piet Lakerveld. Breeduit bijna midden op de weg, veel bekijks, dat kon allemaal in het tijdperk van v66r de raaswereld!

74. Met deze bladzijden bevinden we ons op de zalmzegenvisscherij "De Koekoek", Het was weer typisch seizoenarbeid. Werkte men hartje winter in de grienden of snee men riet, in het vroege voorjaar staken de drijverssehuiten en zalmsehouwen weer van wal. Van motoren was nog geen sprake; welnee, het waren de zeilen die moesten zorgen dat de vissers op de juiste plek tereeht kwamen en was er geen zuehtje wind, dan moest men "op de riernen". Op de foto ziet u het inhalen van het net. Van de mensen zijn er twee met name bekend: op het randje staat opziehter Sprik uit Ammerstol, die af en toe eens om de hoek kwam kijken. Dit klopt wonderwel met deze opname en het hoofddeksel wijst ook op meer dan het gewone. Henk Roest uit Langerak vergaart de vangst.

· ··········l· ti, 1

.:.::: .: ,; .. (. '" ._ A

".' /'I / 'l .....

~.. . .. - - - -....

75. Een schitterend doarkijkje. Kunnen we heden ten dage nog slechts grasduinen op de Koekoekswaard, of op andere wijze wat recreeren: in die tijd werd daar met man en paard hard gezwoegd. In de avondschemering gingen de netten overboard. Hier hangen ze te drogen, terwijl men doende is de 300 meter lange zegen in te halen. Tot het midden van de jaren dertig hebben vissers als Arie en Gerrit de Kruijk, Willem Bouter en Jan, Dries en Arie van Oort zich met deze broodwinning het hoofd boven water kunnen houden, maar op den duur werden de vangsten schraler en heeft men, ondanks een steunregeling, als laatste zalmvisserij aan de Lek de zegen maar aan de wilgen gelaten. Door de vervuiJing van het rivierwater is de zalm thans voorgoed verdwenen en daarmee ook dit stukje zware maar heerlijke ambacht.

76. Met deze snapshot van de kleintjes van "Op Marsch" beeindigen we onze dorpentocht. U hebt gemerkt dat Ameide zich voor de oorlog soms ver weg waagde. Deze foto is gemaakt op 24 juni 1939 in Delft. Onder leiding van Jan van Holten zag de club kans de wisselbeker in de wacht te slepen. Op de bovenste rij: Annie Verhoef, Teun Mesker, Corrie Spek, Jaantje van de Hoven, Marie van Woezik, Geertje Boom, Dien den Oudsten, Riek van Gent, Neeltje van den Hoven, Corrie van Delsen, Adrie van Bruggen en Jansje Will. In het midden: Greet Streefkerk, Joop Verheij , Gijs Woudenberg, Kees Labee , Fred Vromans, Koen van der Zouwen, Hans Mesker, Kees van Gent, Willy Gijsen, Kees van Toor, Floor de Lange en Paul en Arnold Will. Beneden: Ina Veen, Hansje Roodhorst, Mien en Gerrie van der Leeden, Lena Pince van der Aa, Gerrie van Toor. Annie van den Hoven, Corrie van den Heuvel, Riek Zweeren, Annie Verheij , Geertje Hamoen en Margo Streefkerk.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek