Ameide in oude ansichten

Ameide in oude ansichten

Auteur
:   H. van de Heuvel en B. Crezée
Gemeente
:   Zederik
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3511-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ameide in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Inleiding

De eerste editie van "Ameide in oude ansichten" verscheen eind 1971. Sindsdien zijn bijna 33 jaren verstreken. In deze periode is het aanzien van Ameide en Tienhoven in menig opzicht ingrijpend veranderd.

Bij de heruitgave van dit boekje is niet gepoogd deze veranderingen te beschrijven. Integendeel, de opzet was zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke tekst te blijven.

Zodoende geeft de publicatie een beeld van het leven in Ameide en Tienhoven in de periode van 1880 tot 1930 een tijd, waarin de vroeger zelfstandige gemeenten nog verscheidene hoep- en mandenmakers telde, op de Lek nog zeilschepen voeren en een gedeelte van het grondgebied, anders dan nu het geval is, met kersenbomen was beplant. Een tijd ook, die bij het bekijken van sommige afbeeldingen nag langer geleden lijkt dan uit poststempels en aantekeningen op de ansichtkaarten kan worden afgeleid.

Of die" oude" tijd ook in aIle opzichten "goed" was, laat ik in het midden, ook allijkt "zo goed als het toen was, is het nooit geweest" mij geen gewaagde stelling.

Ter afsluiting: de in de Alblasserwaard en de VijfHeerenlanden nog altijd bekende kunstschilder P.A. de Hoon uit Gorinchem en expediteur A.de Vroome uit Ameide leverden destijds een belangrijke bijdrage aan de verschijning van de eerste uitgave van dit boekje door het beschikbaar stell en van oude foto's en ansichtkaarten. Helaas zijn beiden reeds lang overleden. Hetzelfde geldt voor boekhandelaar en drukker Ben Crezee, Ameidenaar in hart en nieren zonder daar geboren en getogen te zijn, met wie ik in de jaren zeventig van de vorige eeuw nauw heb samengewerkt op publicitair gebied. Het is niet dan met een gevoel van weemoed dat ik deze editie van "Arneide in oude ansichten" opdraag aan hun nagedachtenis.

Vianen, september 2004

Hans van den Heuvel

Lied van Ameide

Muziek: Marie-Cecile Moerdijk; tekst dr.Tjaard de Haan

Eeuwen zag men schepen varen, Bol van zeilen, door de Lek, Slimme kooplui, fikse schippers, Aan het zwaarbeladen dek.

Maar nu hangt men aan de lus Van de "Twee Provincien-t'bus, Als men niet naar wijd en zijd, Met zijn eigen auto rijdt.

Refrein: 't Kan verkeren,'t kan vergaan Maar Ameide blijft bestaan.2x

Ridders draafden langs de dijken, Van Vianen naarTergouw,

Slaande trom en vliegend vaandel, Maar het eind was dikwijls rouw. Geef ons maar een voorjaarsboom, Die zich hult in bloesemdroom, Of een ooievaar op't rad,

Kijkend over land en stad.

Refrein:

Holland wordt een heksenketel, Vol van flats en snelverkeer, Doch Ameide blijft bewaren Stijl en stemming van weleer.

't Raadhuis is een lieve lust

En het centrum ademt rust:

Eigen huis met pannendakZo leeft elk op zijn gemak.

Refrein:

In Ameide is geborgen

Die er woont en thuiskomst vindt, Daar men he den en verleden,

Zo harmonisch saam verbindt. Midden in het groene land

Snuift men toch de water kant:

Wilg en weiland, ruisend riet,

't Klinkt en zingt in 't vrolijk lied.

Refrein:

· . ~ ~.);L;<,~ ,~,_",,,.-,~ __ ~~

1. De Dam met het uit 1644 daterende stadhuis, dat ook wel "raadhuis'' wordt genoemd, vormt al vele eeuwen het middelpunt van Ameide. Deze ansichtkaart uit 1919, waarop .naast het stadhuis onder meer het huis van Van Kekem, de slagerij van Van der Hek en de winkel van Perk zichtbaar zijn, laat zien hoe de Dam er destijds uitzag.

Dam. AMEInE.

2. Een beeld van het aan de Benedendam(sestraat) grenzende gedeelte van de Dam uit 1909: in het huis op de hoek was toen de eerste van een reeks bakkerijen - die van Jan de Jong - gevestigd. De waning ernaast werd het "Huis van Kloos" genoemd en deed kort na de vorige eeuwwisseling een aantal jaren dienst als pastorie van de hervormde gemeente van Ameide.

3. De schuur van wagenmaker Perk, de kruidenierswinkel van Le de Jong (de latere kassier van de Boerenleenbank), het huis van Dries de Jong en de manufacturenhandel van Bouter zijn van links naar rechts te zien op deze afbeelding van de Dam uit de jaren twintig van de vorige eeuw. In het pand uiterst rechts begon Hansum in 1928 een boekhandel en drukkerij, die later werd voortgezet door Ben Crezee,

'I'ienhoven by

4. Zo zag het meest karakteristieke punt van Tienhoven bij Ameide - de scherpe bocht in de Lekdijk bij de hervormde kerk en het toenmalige veerhuis - er omstreeks 1900 uit. De uit de dertiende eeuw daterende kerk is in de jaren vijftig van de vorige eeuw perfect gerestaureerd. Het pont- en voetveerTienhoven - [aarsveld werd opgeheven in 1964.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek