Ameland in oude ansichten

Ameland in oude ansichten

Auteur
:   J. Bouwman
Gemeente
:   Ameland
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4074-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ameland in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

DORPSGEZICHT. NES (AMELAND>.

9. De passagiers die rand 1920 het eiland bezochten, moeten bij aankomst in Nes dit gezicht op het dorp hebben gehad. Links ziet u het bij velen bekende hotel Hofker. Reeds in het midden van de negentiende eeuw heeft op deze plaats een hotel gestaan, bekend onder de naam .Pieter en Hiltje" en later "Johannes en Hanna". Dit hotel is in 1874 afgebrand. In het midden de toren te Nes en rechts een gebouw van rijkswaterstaat, gebouwd aan het eind van de vorige eeuw. Dit huis staat er nu nog net zoo Het stuk land op de voorgrond heet het stokershiem, genoemd naar de grond van de stoker van de kalkbranderij, die zich beyond op de plaats waar nu het gebouw van de rijksveerdienst staat, Reeweg 2.

,

~ .?? f- .. t ..

10. Een foto genomen in 1924. Zo ging men het dorp Nes uit, op weg naar de boot. Links is het huis van Josinas Bakker, in de plaats waarvan nu een bankgebouw staat. Reehts het huis van Aaltje en Trientje. Dit huis is later verbouwd en de woning geworden van kardinaal De Jong. Op de voorgrond reehts kijkt Dore Sips u aan. Zijn eigenlijke naam was Sip Metz.

11. Omstreeks 1920 moet deze foto zijn genomen vo or hotel Hofker te Nes. Het was traditie, dat Eeltje Hofker elk jaar in september met zijn personeel een rijtoertje maakte naar het Oerd. Van links naar rechts ziet u op deze foto: voerman Eeltje Hofker, naast hem Walraven Hofker, Hiltje Hofker-Scheltema, Aafje Polet, Jacob Wiebinga, Eeltje Wiebinga, Jikke Scheltema, Jacoba Former, Martha van der Geest en Antje Bakker. Op de tweede wagen is nummer 1 voerman Anne Olivier, met zijn arm op de wagen, dan, net te zien, Sip Metz, Ietje Postumus, Metje Hofker, Jacoba Hofker, Catrina Adema, Corrie Scheffer en Hiltje Hofker.

Nes op Ameland, Hotel Hofker - Eetzaal. Tel. No 2.

12. Een kijkje in de eetzaal van hotel Hofker te Nes omstreeks 1932. Deze zaal was gelegen aan de westkant van het hotel. Het personeel staat, zoals u ziet, klaar om u te bedienen. De ober, geheel links op de foto, is de bij velen bekende Sietze Tabak. Geheel rechts, voor de deur, Walraven Robert Hofker met naast hem zittend zijn broer Eeltje Hofker. Graag wi! ik uw aandacht vragen voor het lage telefoonnummer, nummer 2. Jammer dat dit hotel in 1974 voor de tweede keer is afgebrand. De gasten konden genieten van de prachtige aankleding, waaronder waardevolle stukken antiek en later de vele Amelandse schilderijen van Gerben de Jong.

13. In 1925 bezocht het koninklijke gezin Ameland. Hier ziet u het in Nesvoor het gebouw van rijkswaterstaat. Koningin Wilhelmina wordt geholpen bij het opstaan, terwijl prinses Juliana toekijkt. Prins Hendrik staat al naast de wagen. Rechts, met de pet op, staat Dore Sip met zijn hand op de wagen. Dezelfde wagen werd ook gebruikt om vrachtgoed van de boot te halen. Een historisch gezegde van deze Dore Sip is het antwoord op de vraag van koningin Wilhelmina aan hem hoe het paard heette: "Ruun, majesteit. Eh, ruin," moet hij toen hebben gezegd.

es (Ameland) Lun

14. De voormalige winkel van Jan Gabbe Scheltema te Nes. De foto dateert van 1916. Nu is hier cafe-restaurant "De· Meerpaal" van Tjeerd Veenstra gevestigd. Het geslacht Scheltema kwam in 1774 vanuit Dronrijp op Ameland, in het begin als chirurgijn (arts). Voor de winkel staan, vanaf links: Heere Scheltema, Corrie Scheffer, Jan Scheffer, Jacoba Hofker, Hiltje Scheltema en Rika Scheltema. Zelf heb ik in deze winkel vele jaren geleden boter, kaas en melk gekocht, maar voor souvenirs kon je er ook terecht.

15. Ret fanfarekorps "Met Zijn Achten" te Nes, enkele jaren na de oprichting op 22 november 1898. De eerste algemene vergadering vond plaats bij de weduwe Adema te Nes en wel op 2 februari 1900, 's avonds om half acht. Ret bestuur van toen werd gevormd door: Foppe de Jong, voorzitter, J. Balkema, secretaris en Siebrand Toren, penningmeester. Deze foto is genomen voor hotel Beintema, nu "Ret Wapen van Ameland" te Nes. Staand, van links naar rechts, ziet u: meester Bergsma (onderwijzer in Buren), Dirk Olivier, Jippe Edes, Teunis Brouwer, Wiebe Kooistra en Johannes de Vries. Zittend:

Andries Mosterman, Jacob Scheltema, Jacob Rotgans, Klaas van der Geest en Anne Boelens.

16. De Reeweg, gezien vanaf de boot riehting Nes. Op de aehtergrond ziet u het voormalige gemeentehuis, waarin nu de V.V.V. haar intrek heeft genomen. Deze foto stamt uit 1908. Geheel links is de woning van Jeppe Groenewold, waar nu het politiebureau staat. In het huisje links van het midden woonde Sinske Mosterman, mutsenplooister van beroep. Geheel reehts staat de woning van Klaas en Marie de Boer; hij was oud-stuurman van de koopvaardij. Daarnaast de woning van Klaas Groenewold, dan Jan Gabbe Seheltema's winkel en vervolgens het huis van Andries de Weerd, dat later de woning van kardinaal De Jong werd. De person en op deze foto zijn mij onbekend.

17. Zo moet het dorp Nes er omstreeks 1915 hebben uitgezien. Links op de foto ziet u het gemeentehuis, dat nu is gevestigd in Ballum. De toren is ook duidelijk te zien. Ervoor kijkt u tegen pension Metz aan. Gehee1 rechts ziet u de voorkant van de winkel van Johan van de Brink, waar men bij het binnengaan kon kiezen uit het vertrek met kruidenierswaren of dat met garen, band en andere textie1waren. In ditzelfde huis is kardinaal De Jong geboren. De mensen op de foto zijn mij onbekend. Tussen de twee bomen door, rechts op de foto, kijkt u tegen de woning aan van Neel Hofker, waarin later Hendrik en Jitske van der Veen woonden.

18. Hotel De Boer te Nes, dat uit 1700 stamt. In het begin van de negentiende eeuw werd het gekocht door Sijbrands Obbe Bakker en diens vrouw Hiltje Brouwer en in 1865 overgenomen door Gerben Toren, die veertig j aar schi pper op de reddingsboot is geweest. In 1925 is dit hotel verbouwd door Gerrit de Boer en zo is het nu nog. Op de voorgrond ziet u een paal met handje met het opschrift .Jangzaam rijden", Het huisje rechts van deze paal was van mutsenplooister Sinske Mosterman. Later werd dit de kruidenierswinkel van Beijaard en nu heeft Kienstra er zijn winkel in drogisterijen, sigaren, souvenirs, enzovoort. Geheel rechts bij het hek staan: links Aaltje Aldra Olivier en rechts Anna Reinders Olivier.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek