Ameland in oude ansichten

Ameland in oude ansichten

Auteur
:   J. Bouwman
Gemeente
:   Ameland
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4074-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ameland in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

39. De Badweg te Nes in 1935. Op de achtergrond zien we de maatschappijhuizen van schilder Wits en architekt Jacob Scheltema uit Leeuwarden staan. Badgasten komen van het strand of zijn op weg ernaartoe. In de woning geheel rechts woonde de eerste fotograaf van Ameland, Van der Peyl uit Leeuwarden. Hij was fotograaf voor de .Fryske Groun", een weekblad uit die tijd, en hij zorgde ook voor de uitgave van ansichtkaarten van het eiland. Na de Tweede Wereldoorlog werd dit een zomerwoning en in het begin van de jaren zeventig begon Kees Veninga uit Leeuwarden hier zijn winkel in aile soorten gedistilleerd met een afdeling tijdschriften. Later is dit pand overgeplaatst naar de plek waar nu de Peperbek staat.

40. Een foto uit 1944, genomen 1angs de Badweg te Nes. Links ziet u Dirk Brouwer staan bij zijn me1kwagen, op weg naar het kamp. In die tijd kwamen de bakker, de me1kboer en de groenteman bij de zomerhuizen 1angs om te venten. Aangezien het voor deze hande1aren om hun brood winning ging, was er vaak een ware run op de nieuw aangekomen gasten. In de hongerwinter van 1944 kwamen vee1 kinderen uit het westen van het land terecht in een pleeggezin op Ameland. Ret p1eegkind op het paard geniet zichtbaar. Op de wagen zitten, van links naar rechts: Betty van der Geest, een p1eegkind van wie de naam mij onbekend is en naast haar Betty's p1eegkind Renny. De Badweg, waar1angs deze wagen dagelijks zijn rit maakte, werd in 1923 een mosse1weg. In vergelijking met het zandpad dat de Badweg aanvankelijk was, was dit een he1e verbetering. De weg ligt er thans nog hetzelfde bij als u op deze foto ziet.

41. Zo zag badpaviljoen J. Steinvoorte er uit omstreeks 1930. Dit paviljoen stond aan het eind van de Badweg te Nes. Jaren eerder begon Steinvoorte hier zijn versnaperingen te verkopen in een tent. Met de komst van de familie Steinvoorte op het eiland werd het koninginnefeest voortaan ook op het strand gevierd. Na afloop bleven er altijd wel mensen achter om bij Steinvoortes tent iets te verteren. Het paviljoen, zoals u het op deze foto ziet, werd in de loop der jaren uitgebreid tot restaurant en later zelfs tot hotel, totdat de zee tijdens de Februaristorm van 1953 alles opslokte. Ongeveer honderd vijftig meter landinwaarts werd toen het nieuwe hotel gebouwd, dat enkele jaren terug echter ook door de zee werd verzwolgen.

Pav.lj c 1 1 es op A.. eland

P oro J. V"lllf':

42. De eerste badinrichting werd in 1853 op Ameland aan zee gebouwd, vijfhonderd meter ten westen van de plaats waar nu de Badweg te Nes is. Dat gebeurde onder de directie van de toenmalige burgemeester, baron Van Heekeren, Sipke Gerben de Jong, Gabber J. Scheltema en dominee Roorda (als penningmeester). In 1900 werd het badhuis dat u op deze foto ziet gebouwd tussen de Kooiweg en de Badweg in. Verschillende Nessenaren had den hier een financieel aandeel in. De eerste beheerders werden de heer Kat en Grietje Hofker. In 1903 kocht Jan G. Scheltema dit paviljoen. In december 1916 spoelde het gebouw weg, waarna in 1917 een hotel werd neergezet op de plaats waar enkele jaren terug hotel Scheltema, aan het eind van de Badweg te Nes, in zee verdween.

S a gez c

es· me a d

.?...?. ..-.....::-

A";""_ ~ ~ =~ ,::- __ ' -

;;;.~- _ . .: -, . ..;-.:

? -e- --.='" .:::. ". t;. -~.

43. Een strandgezicht uit 1909. Zelfs aan het strand en in het water werd een hoofddeksel gedragen. Dat was in die tijd een normaal gebruik. Op de achtergrond is een zogenaamd verdek te zien. Dit rijtuig bracht de meest chique gasten vanuit Nes tot aan de vloedlijn, zoals u ziet. In de zomer had dit verdek een witte kap en in de winter was het een zwarte.

44. Voerman Hendrik Wagenaar heeft zijn wagen vo1ge1aden met jonge meisjes, voor een ritje naar het Oerd. Deze foto stamt uit 1935. Met een wagen zoals u die hier ziet werd van alles gedaan, onder andere goederen gehaa1d van de schepen die waren drooggevallen, hooi gereden, maar ook cement vervoerd.

45. Nederlandse watervliegtuigen, geland op het strand te Nes. Rond 1930 hie1den deze vliegtuigen vaak oefeningen vanaf het vliegveld "De Mok" op Texel. Jaren eerder, vlak na de Eerste Wereldoorlog, zag je ook vaak watervliegtuigen op het strand van Hollum. Die kwamen uit Kiel in Duitsland om hier koffie in te kopen. Op deze foto ziet u links mijn vader Henk Bouwman zitten, dan Trijn Kuipers en naast hem Douwe Spleet. Geheel reehts, met de witte pet op (zoals zij in die tijd veel werden gedragen), mijn grootvader Jacob Bouwman.

46. De badgasten van toen, in 1925 op de foto gezet aan het strand te Nes. In die tijd waren hotel Hofker en hotel De Boer de hotels waar deze bemiddelde badgasten in hun chique kleding logeerden. Iedere gast had op het strand een eigen badstoel. Ret moeten er in die tijd enige honderden zijn geweest. Ret was ook toen dat de dames in houten koetsjes met paarden ervoor de zee in werden getrokken. Wanneer de dames had den gebaad konden ze zich, tijdens de rit terug naar het strand, in de koets weer omkleden. Bloot was toen nog taboe!

? M",l ??? ,,· Geslrll"d Nov. 192

l.s.A ",.laud

47. De "Malmo", gestrand te Nes in november 1928 bij paal12. Dit Zweedse houtschip voer voorhe en jarenlang onder de naam "Clyde" op Amerika. Links op de foto zien we de heer Lettinga bij zijn roeivlet staan. Deze redder was werkzaam bij rederij Doeksen op Terschelling. Bij deze stranding wist slechts een man zwemmend de wal te bereiken. Later werden er nag twaalf man gered. Een week later sloeg dit schip tijdens een geweldig noodweer een paar kilometer verder weg op het strand, bij paal14. Nadat nag was geprobeerd met dynamiet een gedeelte van de lading hout te bergen, is het schip later tach geheel in het zand weggezakt.

AlT'e and

Gez cbt 00 B;J"C"'l

48. Deze foto laat ons een kijkje nemen op het dorp Buren, een paar kilometer ten oosten van Nes gelegen. Deze foto is naar het westen toe genomen. Links zien we dan ook de boerenschuren van Kiewiet. In 1824 telde dit dorp vierentwintig woningen, alles meegeteld, ook de schuren. Op de voorgrond zien we rogge- en aardappelvelden.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek