Ameland in oude ansichten

Ameland in oude ansichten

Auteur
:   J. Bouwman
Gemeente
:   Ameland
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4074-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ameland in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

49. Deze schoolfoto stamt uit 1917 en is genomen op het grasveld van het voormalige schoolgebouw te Buren, dat in 1900 werd gebouwd. Op de achterste rij kijken ons, van links naar rechts, aan: juffrouw Bosch, juffrouw Hellings, Jan G. Metz, Teun G. Metz, Foppe P. Metz, Piet T. Kooiker, Jaap Tj. Kooiker, Gerardus Kienstra, Barend Kooiker, Grietje Molenaar (rneisje met witte strik) en meester Tames Dud. Op de tweede rij: Jelske Dud, Doortje Molenaar, Aaltje Boelens, Tjetke Boelens, Ieke Dud, Tjetke Kooiker, Catherina Kienstra, J ohanne Kooiker en J ohanne Molenaar. Op de voorste rij: Piet B. Kooiker, Antje Kienstra, Janke Metz, Catherina Metz, Catherina Kooiker, Janke Kooiker, Catherina Boelens en Gerrit Boelens. Liggend op de voorgrond zien we links Sip Kooiker en rechts Tiemen Metz.

Groet uit Buren op Ameland

-.

50. Deze foto uit 1920 laat ons rechts de school met het schoolhuis te Buren zien. Deze school werd in 1900 door aannemer Foppe de Jong gebouwd. Op deze plaats staat nu hotel "De Klok". Mevrouw Oud zien we hier op de foto staan met een kind op de arm. Paulus Jan Brouwer, links, komt van het strand met een stukjuttershout. Geheellinks, waar op de foto nog een kale vlakte is te zien, staat nu de VeGewinkel.

51. Een ritje naar het Oerd. Een heel gewoon gezicht in de jaren voor de Tweede Wereldoorlog. Daar werd in de zomerdag druk gebruik van gemaakt. Schelte Scheltema, hier de eerste voerman, en Hendrik Wagenaar, op deze foto de tweede voerman, brachten de badgasten er maar wat graag naar toe met hun gewone boerenwagens. Alleen voor deze ritten werd er met behulp van stangen een licht kleed overheen gespannen tegen de felle zon of tegen de regen. Op het Oerd stond een hut, de zogenaamde Oerdhut, waar een versnapering kon worden genomen.

52. Deze foto uit het begin van deze eeuw laat ons de hut van de robbenjagers zien. Deze hut, die op het Oerd aan de zuidkant bij het wad stond, werd gebruikt om er na de vangst van de zeehonden een kop koffie te zetten of de vis daar te bakken. In die tijd was het heel normaal dat er dertig tot veertig zeehonden op een zandplaat lagen te zonnen. Men wist in die tijd ook al dat een zeehond per dag net zoveel vis eet als hij zelf zwaar is. Om toen de vissers tegemoet te komen werd er voor een mannetjesvel f 2,50 uitbetaald en om vermeerdering tegen te gaan werd er voor een vrouwtjeshuid een hoger bedrag neergeteld, namelijk f 3,-. De afgekapte vinnen dienden als bewijs. Het verhaal gaat dat dezelfde vinnen ook op Schiermonnikoog werden aangeboden, waar voor dit bedrog later gevangenisstraf is uitgedeeld.

53. Een foto uit het midden van de jaren dertig, genomen in het dorp Ballum. Laurens Nobel had in het huis in het midden van de foto, achter de mooie grate bomen, een bakkerij. Rechts zien we de waning van Nanne van der Meij. De fotograaf heeft deze foto genomen vanaf de weg naar Nes. Rechts staat nu de VeGewinkel van Manje en links de Sparwinkel van Bloksma. De kinderen op de foto zijn, van links naar rechts: Jacob Molenaar, vermoedelijk Tames van der Geest en Dieuwke Sinnema.

54. Een schoolfoto uit 1917, genomen op het schoolplein voor de oude school te Ballum. Op de bovenste rij zien we, van links naar rechts: Dina Bakker, Jeannette van Tuinen, Fopke de Boer, Gelske Bakker, Catharine Nobel en Catharine van Tuinen. Op de tweede rij van boven zien we: Jacob Groenewold, meester Groenewold, Annie Groenewold, Keetje Manje, Jansie Bakker, Gelske Jongsma, Hebeltje Jongsma, een onbekende, Grietje van Tuinen en juf Lauerman. Op de derde rij is de eerste jongen mij onbekend, dan Leendert van der Meij, Hendrik van Tuinen, Jan van Tuinen, Marie van Tuinen, Piet van Tuinen, Kersje Nobel, Jan Sinnema en Gerrit van Tuinen. Op de vierde rij zien we rechts van de mij onbekende jongen Arjen Nobel, dan Kersje Nobel, Tjiedze Visser, Barend Jongsma, Piet Nobel, Tje erd P. Visser, Tjeerd B. Visser en Foeke van Tuinen. Op de voorste rij zien we, zittend: een meisje met het bordje dat rnij onbekend is, naast haar Hendrik van Tuinen, Benjamin Manje, Eelke Bakker en Gertje Visser.

::

:..

:::

/

55. Deze zeer oude foto uit 1902 laat ons het dorp Ballum vanuit het zuidwesten zien. De toren links van het midden was voarheen van hout, maar is in 1755 uit steen opgetrokken. Hij heeft altijd vrij gestaan van het kerkgebouw. Rechts zien we de hoge daken van de doopsgezinde kerk en het schoolgebouw. In het midden staan de schuur en het woonhuis van Dirk Ruig, terwijl links voor de toren de woning van Klaas Klein is te zien. Ret leuke is dat we kunnen zien dat deze foto in april moet zijn genomen, omdat op de voorgrond de aardappels worden gepoot.

56. Ballum omstreeks 1908. De oude dorpsstraat, die we hier nog onbestraat zien, genomen vanuit het zuiden. Links zien we de doopsgezinde kerk, daarnaast staat de school en vervolgens de woning van Dirk Ruig. Geheel reehts staat de woning van Onne Nobel. De man reehts, in het zwart gekleed, is vermoedelijk Gerben de Vries. Tussen de twee bomen staan links Dirk Ruig, terwijl het oudere meisje reehts, met de prachtige hoed op, Gertje Klein moet zijn.

Groet uit Bollum (Arneland)

57. Een foto van Hollum uit 1925, genomen aan de zuidkant van het dorp. Op de voorgrond de algemene weide, waarin iedereen zijn beesten kon laten lopeno Links de oude dijk die het water, komend vanuit het wad, moest keren. Waar en hoe men Hollum ook binnenkomt, altijd ziet men de zadeldaktoren met de hervormde kerk daarachter, zeals hier op de foto. Ervoor staat hier het huis van de weduwe Hans Bruin (in de volksmond "Hanse Betje" genoemd). Rechts, naast het witte gebouw, staan de paardeschuur en de woning van Unse Brouwer. Daarachter het woonhuis en de schuur van Tjalling Visser, die daar een cafe had, "De Laatste Stuiver" genaamd. Ging men het dorp in, dan heette het cafe "De Eerste Stuiver".

}{ollum (jlmeland) 3- W.3ijde

'(;itl1ave C. )1anJe _

58. Hollum, genomen vanaf de zuidwestzijde van het dorp. Op deze foto uit 1910 zien we heel duidelijk hoe de hervormde kerk het dorpsbeeld beheerst. Deze pas gerestaureerde kerk is in 1572 door de watergeuzen verwoest en op 11 december 1678 opnieuw ingewijd door ds. Schellingen. Het hoge huis rechts was de woning van Kees Visser, waarin later het cafe en recreatieverblijf "De Hoop" is gekomen. In de linker huizen woonden vroeger de dames Holtkamp. Geheellinks op de foto zien we Willem Molenaar, terwijl de grote man in het midden, achter de hond, Freerk Bakker de bargerslachter (varkensslachter) moet zijn, die vaak mestvarkens aan huis slachtte.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek