Ameland in oude ansichten

Ameland in oude ansichten

Auteur
:   J. Bouwman
Gemeente
:   Ameland
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4074-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ameland in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Dorpsgeztcht I!olJ um (Arnelandj

.~ .

59. De Zuiderlaan te Hollum, omstreeks 1924, met links het huis van Jacob Visser, die jaren1ang schipper van de reddingsboot en vuurtorenwachter is geweest. Zijn bijnaam was "Japie Japie". Geheel rechts zien we het huis van Sytze de Vries. In 1911 verdronk hij bij het verloren gaan van de logger "De Kik", waarbij nog vier andere Hollumers verdronken. Toen het schip vanwege een 1ekkage op de werf in Amsterdam lag, kreeg Derk Jongsma, die a1s jongste voer, op een nacht een droom, waarin hij verdronk en het schip verging. Hij wilde toen de volgende reis niet meer meemaken en verliet met een andere "jongste maat' het schip. Schipper Gooi Visser monsterde toen twee andere jongens aan en een week later verging het schip met man en muis.

Groet u.t Hollum op Ameland

60. Deze foto laat ons hotel "De Zwaan" te Hollum zien, omstreeks 1923. Het huis stamt uit 1773 en heette vroeger "De Rede van Hollum". De familie Walthaus beheert tegenwoordig dit gerenommeerde hotel. De eerste auto van Ameland staat voor het hotel en was van Gerrit Visser. Die auto werd de opvolger van het verdek en vervoerde de post en de passagiers van en naar de boot. Rechts zien we het huis en de winkel van Jan Douwe Engels.

~ -Hollurn-Bu re nlaa n

61. De Burenlaan te Hollum, gezien naar het noorden. Deze foto is genomen in 1912. De Zuiderlaan en de Burenlaan waren de eerste straten die in 1911 werden verhard. Gehee1 links staat het huis van de familie Vellema (Hendrik en Matje) en daarnaast staat het voormalige postkantoor. Rechts zien we de woning van Jacob Bakker. Het jongetje links op de foto is Batte Neij, later schipper van de reddingsboot, In het verlengde van de straat zien we de woning van Jan van der Laag. Zijn zoon zat later in de bakkerij ernaast. Daarna werd dit de woning-winkel van de weduwe Wijnberg.

62. De Burenlaan te Hollum, naar het zuiden gezien. Hierop zien we de laan nog onverhard, zodat deze foto moet zijn genomen voor 1911. Rechts, waar we hier een groep mensen zien staan, was het woonhuis van de familie Alkema, die daarbij destijds een houtstek had. Nu is daar de groente- en bloemenwinkel van Tho Bockholt gevestigd.

63. Deze foto is genomen in 1911 voor de oude school aan de Sehoolstraat te Hallum. Op de aehterste rij zien wij, van links naar reehts: meester Wierda, meester Visser, Douwe Borsch, Jo Barf, Roel Hoekstra, Klaas Gorter, Hannes Brouwer, Anne de Boer, Gribbert Bakker, Jaap Visser, Gerben de Vries en juf Sietske Molenaar. Op de tweede rij: Grietje Bakker (staande), Riemke de Boer, Sietske Neij, Antje de Boer, Pietje Bakker, Joekje Neij, Coba Borsch, Sientje Spelman, Betje Bakker, Pietje Brouwer, Trijntje Ilnsen en juffrouw SeIder met Henny op de arm. Op de derde rij, knie1end: Trijntje Barf, Jantje de Boer, Antie Bakker, Renske Gorter, Trijntje Gorter, Gerritje de Boer, Tite Bas, Lieze Bakker, Sientje de Boer en Antje Visser(? ). Op de vierde rij zitten: Simon Gorter, Antje Gorter, Gerrit Barf, Job Ilnsen, Siebe Visser, Hendrikus Llnsen, Piet Bas, Piet de Boer(? ), Jan de Boer en Andries Bas.

Weg afscheiding van walvischkaken op Arneland

64. Deze foto uit Hollum dateert van 1920. Hierop zien we de "Koake Biene", ook weI "Bonkepalen" genoemd, gebruikt als wegafscheiding. Deze walviskaken werden vaak door de commandeurs (schippers) van de walvisvaarders naar huis meegenomen. Op deze foto, genomen vanuit de Westerlaan, zien we links het achtereind van het huis van Hannes Timmerman, een schoenmaker die niet kon praten en daardoor moest handelen via een leitje , Daarnaast staat het huis van Gijsbert de Jong en dan de woning van Gerard Romer. Het lange huis rechts van het midden was van Gribbert en Kees Dokter. Rechts staat de woning van Aldert Sparrius. In het huis uiterst rechts had Douwe Visser een porseleinwinkel. Het stuk land achter de "Koake Biene" heette de SteIp. Het rusthuis dat hier nu staat heeft daaraan zijn naam ontleend.

65. De Burenlaan te Hollum, gezien vanuit het zuiden omstreeks 1908. Links staat het huis van de familie Seper. Daarnaast is de woning van Douwe Bos te zien, die bootsman bij de Maatschappij Nederland werd. Het wegdek was in die tijd nog onverhard. Helaas zijn de personen op deze foto mij onbekend.

66. Een dorpsgezicht van Hollum omstreeks 1911. Het linker huis werd in die tijd bewoond door Siebe en Maatje en in het huis rechts woonden toen Willem en Pietje de Boer. Hij was schipper op Harlingen. De turfwagen op de voorgrond werd gebruikt om turf op te halen van schepen, afkomstig uit het zuidoosten van Friesland en de kop van Overijssel. Deze turf heette span turf. Werd de turf aangevoerd uit Valthermond, dan heette hij baggelaar.

67. Deze foto laat ons het fanfarekorps "Kunst Naar Kracht" in actie zien te Hollum. Het gaf deze serenade voor het huis van Jacob de Vries, die toen honderd jaar was geworden en dat moet aan het eind van de jaren dertig zijn geweest. De muzikanten die hier spelen zijn, van links naar rechts: Cor Lublink, een onbekende, Gerrit Barf, Piet de Boer, Douwe van der Meij(? ), Tjip Llnsen, links van de hoed van de dirigent Piet van der Laag (met de tram), dan Jaap Roep, Jan Visser, Hendrikus Llnsen, Jan Bruin Visser, Klaas Nagtegaal, Tjalling Visser (iets naar achteren), Wiebe Lublink en Jan Visser (geheel rechts). De dirigent was H.J.C. van der Snoek, toen hoofd van de lagere school.

Dorpsgeaict-t te Hollvn (Ameland)

....

68. Het Zwaneplein te Hallum omstreeks 1928. Jan Douwe Engels komt in de verte aan op de fiets. Zijn vrouw Grietje (Nobel), op de foto de tweede vrouw van links, staat uit te kijken. Zij hadden een winkel in kruidenierswaren, lapjes, maar ook stoelen enzovoort, zoals wij links op de foto zien. Verdere personen zijn, van links naar reehts: nummer 3 Douwe Engels, dan Antje de Vries, de kleine jongen is Hendrik Nobel, het linker meisje is Risje Nobel en het reehter meisje heet Grietje Nobel.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek