Amerongen in oude ansichten deel 1

Amerongen in oude ansichten deel 1

Auteur
:   drs. H.A. van Zwieten
Gemeente
:   Amerongen
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1959-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Amerongen in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

"In den Zuid-oosthoek onzer provincie, aan den voet van de schoone heuvelrij, die zich van Zeist tot Rhenen uitstrekt, en besproeid door den zilveren Rijnstroom, ligt het dorp Amerongen aan den grooten straatweg, die van Utrecht naar Arnhem voert.
Het is een zeer oud dorp, dat boven de andere dorpen, die als zooveel schakels in Utrechts heerlijke lustwarande aaneengesnoerd liggen, het voordeel heeft, dat het bijna geheel zijn landelijk karakter heeft weten te bewaren. Want mogen Zeist, Driebergen en Doorn aantrekkelijk zijn geworden door haar schoonen villabouw en zelfs het kleine Leersum in de laatste jaren een uitbreiding van woningbouw hebben ondergaan, die het dorp bijkans verdubbeld heeft, - in Amerongen niets daarvan. Daar vindt men nog toestanden zooals ze eeuwen lang geweest zijn; daar treft men nog aan de zeer oude boeren huizen, met kleine lichtvensters en groote inrijdeuren en de daken, half met steen en half met stroo gedekt.

Amerongen bewaart in zijn uiterlijk nog geheel het type van een oud dorp; en dat is het ook inderdaad."
Deze passage is ontleend aan een beschrijving van Amerongen van C. W. Wagenaar en werd gepubliceerd in de Provinciale Almanak van 1927. Daarmede zijn
wij aangekomen in de tijd, welke dit boekje in beeld probeert weer te geven. De fete's die wij in dit boekje publiceren, dateren vrijwel allemaal niet de periode 1880-1930. Aan de hand van deze prenten zult u tot de conclusie komen, dat de aantrekkelijkheid van Amerongen inderdaad was gelegen in de omstandigheid dat "men hier de toestanden vond, zooals ze eeuwen lang geweest waren". Eigenlijk - en laten wij er blij om zijn - is dit nog steeds een van de aantrekkelijkste facetten van het oude dorp Amerongen.

Misschien moeten wij het nu wat meer genuanceerd stellen. De sfeer van rust, die uitgaat van de vele karakteristieke gebouwen, bepaalt voor een groot deel de waarde van het Amerongen van 1971. Dezelfde, maar dan ook beslist geen grotere onderscheiding, zult u aantreffen bij het maken van een vergelijking tussen de prenten, welke in dit boekje zijn samengebracht, en het beeld, dat u thans in Amerongen dagelijks kunt bel even.
Rest mij mijn erkentelijkheid te betuigen jegens de heren ir. J. Tenge, G. A. van Barneveld en J. J. Eyffius voor het verstrekken van vele gegevens en het beschikbaar stellen van foto's. Het leek mij goed dit op deze plaats te memoreren.

1. Het gemeentehuis aan de Hof, zoals dit op deze foto te zien is, werd in 1950 afgebroken en op dezelfde plaats werd het nieuwe gemeentehuis gebouwd. Deze foto dateert van voor 1900. In dat jaar werd er een nieuw bordes gebouwd met trapopgangen aan de zijkanten. Voor de trap staat burgemeester Spruijt, die het burgemeestersambt in deze gemeente vervulde van 1878 tot 1913. De gaslantaarn op de voorgrond komt bijzonder mooi uit.

2. Deze foto geeft een indruk van het fraaie gezicht, dat men vanaf"t Lievendaeltje op Amerongen heeft. Nog steeds is het een ontdekking Amerongen vanaf deze zijde te bel even. De gerestaureerde woningen langs de Nederstraat, de fraaie kerktoren, Oranjestein en de woning van de rentmeester vormen tezamen een der mooiste gezichten op Amerongen.

3. Schaapherder Beekhof met zijn schapen in 't Lievendaeltje, het ook nu nog unieke wandelpad tussen Zandvoort en Kasteel. Ongeveer halverwege dit pad moet eens het slot Lievendael hebben gestaan. Er is nog steeds een stuk grond met daaromheen een gracht, waar wellicht vroeger een kleine kapel lag verscholen. Op de zandrug aan de noordzijde - de plaats is geheel met geboomte begroeid - moet het kasteel hebben gestaan.

4. Rond de eeuwwisseling was dit het aanzicht van het Huchtje. Links is nog te zien het weinig fraaie gebouw Bethel. Op deze plaats staat thans bet kerkelijk jeugdcentrum De Uithof. Karakteristiek is de hondenkar op de voorgrond. De voddenboer kwam eens in de week met deze kar uit Wijk bij Duurstede om in Amerongen de vodden op te balen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek