Amerongen in oude ansichten deel 1

Amerongen in oude ansichten deel 1

Auteur
:   drs. H.A. van Zwieten
Gemeente
:   Amerongen
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1959-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Amerongen in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

5. Bet huis met de groene luiken is de pastorie van de hervormde kerk in de Nederstraat. Bet hek links is inmiddels vervangen door een muur. De muur, grenzend aan de pastorie is, naar wordt gefluisterd, op verzoek van de pastor die er destijds woonde, verhoogd, ten einde een betere bescherming te bieden aan al te brutale blikken, die in zijn privéleven werden geworpen, wanneer hij in zijn "gaard" vertoefde.

6. Het huis, waar de rentmeester van het landgoed Amerongen woont aan de Drostestraat (gebouwd in 1910) is in de loop der jaren niet gewijzigd. Wel is de bestrating van het dorp aangepast aan de eisen van het verkeer. De oude klinkerbestrating is op deze foto goed te zien. Let ook op de overgangen van tuin naar straat aan de linkerzijde.

7. De Kievit in een tijd dat er van bebouwing nog geen sprake was. Links een tabaksschuur, waarvan de bekende schrijver A. Werumeus Buning in "Een zomerherinnering" schreef: ... die tot zoo laag op den grand reiken, alsof ze plan hadden heelemaal in den grand te verzinken ... ". Het witte huis op de achtergrond zult u herkennen als de woning van de hoofdonderwijzer van de open bare lagere school.

8. Omstreeks 1900 werd deze foto gemaakt juist even buiten het dorp. Het huis links op de foto, dat thans door de familie Eyffius wordt bewoond, staat ter hoogte van de oude begraafplaats. Op de foto zijn verschillende leden van de familie Van Lienden te herkennen. Het jongetje in het midden met zijn arm voor zijn gezicht is Tijmen (Timp) van Lienden.

9. Niet alleen de hoogtijdagen van het Koninklijk Huis werden in Amerongen uitgebreid gevierd. De bevolking leefde ook sterk mee met het wei en wee van de bewoners van het kasteel. Deze toto werd genomen ter gelegenheid van het huwelijk van de heer en mevrouw Von Ilsemann op 7 oktober 1920. De "school met den bijbel", waarvan een klas hier met meester J. Steenhuizen poseert, zou enkele jaren later - eind 1922 - van gebouw ruilen met de open bare lagere school, die destijds in de Gasthuisstraat was gehuisvest. Links het gebouw van de Amerongsche Werkverschaffing. Rechts een schuur, welke direct ten oosten van het Rode Hert stond.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek