Amersfoort in oude ansichten

Amersfoort in oude ansichten

Auteur
:   J.D.H. van der Neut en E.L. Ruitenberg
Gemeente
:   Amersfoort
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3513-9
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Amersfoort in oude ansichten'

<<  |  <  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  >  |  >>

%7. cIlsch %7. Wijksfraaf, cIlmersjoorf.

87. Via een smal bruggetje het zogenaamde secretarisbruggetje - hier verscho1en in het geboomte - kwam men van P1antsoen-West in de Asch van Wyckstraat, evena1s de Van Persijnstraat en de Wijersstraat gebouwd op een terrein, dat naar een van de eigenaren "Christiaanpark" heette (rond 1900). Rechts achter het hek de bloernkwekerij van A.M. van Bemmel.

88. De Asch van Wyckstraat naar het noordwesten. Aan het eind van de huizenrij de sigarenfabriek van F.W. Houbaer. Op de achtergrond de gebouwen van Amersfoorts eerste station aan het Smalle pad, dat gebouwd werd nadat de NCS een concessie had gekregen voor de aanleg van een lijn van Utrecht over Amersfoort naar Zwolle. Het gebouw wordt nu nog door de Spoorwegen gebruikt voor het seinwezen. De afzender van deze kaart slaagde zonder herexamens voor het examen van de HBS.

89. De HBS stand in Plantsoen-West. Nadat de HBS'ers Bergwaarts waren getrokken (1923) bood het gebouw "tijdelijk" onderdak aan de gymnasiasten, die nag tien jaar moesten wachten voor zij hun nieuwe school aan de Groen van Prinstererlaan konden betrekken. Het beeld van Athene of wel Minerva, de godin der wijsheid, bleef eenzaam achter in de hal van het gebouw, dat tijdens de Tweede Wereldoorlog nog als distributiekantoor dienst deed, om terug te keren naar haar nis boven de ingang van het Dude gymnasium op de Westsingel, toen het nieuwe postkantoor het gebouw aan het PlantsoenWest, thans een onderdeel van de Stadsring, verdrong.

..!Jmersjoort

van }'ersijnstraai

90. In 1907 brachten koningin Wilhelmina en prins Hendrik een bezoek aan Amersfoort. Hier passeren ze in een open rijtuig - prins Hendrik ment ze1f de paarden - de Van Persijnstraat. Het grate huis op de hoek van de Van Persijn- en de Wijerstraat werd bewoond door F. Wesseling, leraar aan de HBS. Links op de stoep met de hoed in de hand W. van Haselen P.Hzn., make1aar, directeur van de Amersfoortsche Begrafenisvereeniging en brandweercommandant.

91. Het begin van de Wijersstraat gezien in de riehting van de Utreehtseheweg en 't Laantie, Op de hoek van deze wegen, reehts van de brug, zien we de villa, waarin Hotel "De Witte" gevestigd werd (1925).

AMERSfOORT

Utrechtsche weg

I

. r-

92. Het thans zo drukke kruispunt bij "De Witte" zag er in het begin van deze eeuw zo uit. Een brug over de beek verbond de Utrechtschestraat met de Utrechtscheweg. Het groepje heren - rechts, over de brug - behoeft om over te steken nag geen gebruik te maken van een zebra, noch op verkeerslichten te letten. De villa's worden aile nog door particulieren bewoond. Het huis rechts maakte later plaats voor een moderne villa (zie foto 122), waarin in de jaren twintig de Nutsspaarbank zich vestigde.

/6jO

93. Op deze foto (rond 1890) kijken we van de overzijde van de burg in de richting van de Utrechtschestraat. Links over de brug een ge bouwtje , dat achtereenvolgens onder meer dienst deed als accijnshuisje, brandweer- en politiebureau en telegraaf- en telefoonkantoor. Het werd afgebroken, to en in 1900 een nieuw politiebureau gereed was 'gekomen.

94. Hier zien we de kap van het nieuwe bureau al boven het oude gebouwtje uitsteken. Rechts over de brug, tussen de born en, het houten optrekje , waarin de telefonistes van de telefooncentrale een bescheiden onderdak kregen. De beide rneisjes rechts zijn dochters van Van Zalingen, banketbakker, destijds gevestigd op de hoek van de Langestraat en de Varkensrnarkt.

~-----....:.

]mersfoorl

Cllrechische:ooort

95. Het nieuwe politiebureau op de hoek van de Utrechtschestraat en Plantsoen-West is gereed (1900). Spoedig za1 in het p1antsoen voor het bureau de Kei geplaatst worden (1903). Rechts - nu duidelijker te zien - de telefooncentrale van de Ned. Bell- Te1efoon mij, In 1900: 72 abonnee's en 4 gratis aansluitingen (bloemist L. Kortbeek had nummer 1). Nadien verhuisde het politiebureau tweemaal. Berst naar de Torenstraat (geamoveerd 1979) en daama naar het Smallepad.

r.

Liehtdru.k J.l:tkker Jt. KnogĀ·7.aandijk. 707

96. 't Laantje - ook wel Beukenlaantje genoemd - gezien op een voorjaarsdag in de riehting van de brug bij de Utreehtsehestraat (omstreeks 1895). Het Christiaanpark (Weijersstraat) is nog niet bebouwd. Links de aehtergevel van de villa waarin in 1925 Hotel "De Witte" werd gevestigd. Reehts het oude politiebureau. De muziektent ontbreekt nog.

<<  |  <  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek