Amersfoort in oude ansichten

Amersfoort in oude ansichten

Auteur
:   J.D.H. van der Neut en E.L. Ruitenberg
Gemeente
:   Amersfoort
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3513-9
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Amersfoort in oude ansichten'

<<  |  <  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  >  |  >>

fimersfoort

i» 13eek. Ii fimicitia

97. Hetzelfde punt, ongeveer tien jaar later, in wintertooi. Nieuwe huizen aan 't Laantje en in de Wijersstraat. De muziektent bij Amicitia is er, al zal er toen wel geen buitenconcert gegeven zijn. Als een van de militaire muziekkorpsen zo'n concert gaf', werd op de St.-Joriskerk een witte vlag met een zwarte A gehesen, om de burgerij hierop attent te maken.

ocitcit Amicitia

Ute . foort .? ~~ f~."

98. Societeit "Amicitia" met terras en muziektent. Op het fietsenrek een reclame van Amersfoorts oudste rijwielhandel, G. van Ede , Behalve "Amicitia" telde Amersfoort in die dagen nog andere societeiten, zoals "Concordia", "De Vereeniging", "Eensgezindheid" en "O.K." (Onze Kring).

99. De Arnhemse brug gezien in de riehting van de Arnhemseheweg, die evenals de Utreehtsehe- verdween, toen de beek gedempt en de Rondweg aangelegd werd (1959). De huzaren keren terug van een oefenrit naar hun kazerne bij de Heiligenbergerweg.

.P.mersfoort P.rnhemsdle weg

100. Deze1fde brug na de verbreding van 1912. Rechts op de hoek van 't Laantje het huis van dokter B.l. van Enst, nog altijd door een huisarts bewoond, zoals vele andere huizen aan 't Laantje. Links het pand waarin later Pon zijn kantoor vestigt.

101. Toen de Kei in Plantsoen-West een steen des aanstoots was geworden voor het verkeer, werd hij op een wagen, getrokken door Amersfoortse meisjes (en een tractor), in april 1932 verp1aatst naar Plantsoen-Zuid bij de Arnhemschestraat. "Spekkie" ~ 81 jaar oud - was ook present. De Kei raakte ziin voetstuk kwijt maar kreeg wel gezelschap van een aanta1 kleinere soortgenoten. Na een onderduikperiode - weer onder de grand van 1940 tot 1943 - en een kart verblijf op de Hof keerde de Kei in mei 1946 weer terug naar Plantsoen-Zuid. Het nieuwe voetstuk kreeg de Kei in 1954. Om hem oak toen weer te kunnen Laten trekken, was hij eerst op 1 april (! ) door de toenrnalige Kei-cornrnissie .xmtvoerd" .

cIlrnnemscne slraai, cIlmersjocrt.

102. De Arnhemschestraat - voor 1888 Slijkstraat - gezien vanuit P1antsoen-Zuid (omstreeks 1900). Wie hier de stad binnenkwam vond op beide hoek en een 1ogement, om uit te rusten van wandeling of reis. Rechts "Dordrecht", dat nadien nog ve1e ma1en van naam veranderde: "Rotterdam", "De Zon" en "De Kei". Nu ges1oopt, om p1aats te maken voor woninginrichting Van Nieuwkerk.

Arnersfoort

'De f' orte Ber9s~raat

103. Niet de Korte Berg- maar de Korte Beekstraat is op deze kaart afgebeeld. Hier gezien vanaf Plantsoen-Zuid. Rechts de waning van makelaar P.H. van Haselen sr., die van de Appelmarkt naar de Korte Beekstraat verhuisde, am rustig "buiten de stad" te kunnen wonen.

Amer foort

No. 3G. EditeurJ. H. Schaefer, Amsterdam Depose.

104. Vanuit Plantsoen-Zuid zag men in het begin van onze eeuw zo de Hendrik van Viandenstraat, toen nog een eehte woonstraat. De brug werd in 1899 gebouwd, om toegang te geven tot deze en andere nieuwe straten, die aan de overzijde van de beek door een drieta1 ondernemende aannemers, te weten G. Prins, J.T. van 't Hof en P. Achterbergh, gebouwd werden. De brug verdween na demping van de P1antsoengraeht in 1959. Ook de beide villa's links en reehts van de brug hebben p1aats moeten maken voor kan toorgebouwen.

SFOORT

D L "c Bee

v . Je

A enfl.rO

105. Het uitzicht van de brug bij de H. van Viandenstraat naar het oosten. Links Plantsoen-Zuid en rechts de P. Bothstraat (later St.-Ansfridusstraat) met Huize "Hermina", van luitenant-kolonel W.H.E. Vrijdag, die in 1917 op Randenbroek ging wonen. Een latere bewoner, de heer J. Stuurop, directeur van Meursing N.V., gaf het de naam "De Beekhoek". Rechts van deze villa zien we in de verte een wasserij op het Blekerseiland.

flMERSFOORT.

Plantsoen.

106. Gezicht op Plantsoen-Zuid met muziektent, in de richting van de Monnikendam. Thans vinden hier buitenlandse keien (verwant aan de Amersfoortse Kei, geschonken ter gelegenheid van de Keifeesten) een laatste (? ) rustplaats.

<<  |  <  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek