Amersfoort in oude ansichten

Amersfoort in oude ansichten

Auteur
:   J.D.H. van der Neut en E.L. Ruitenberg
Gemeente
:   Amersfoort
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3513-9
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Amersfoort in oude ansichten'

<<  |  <  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  >  |  >>

107. De Monnikendam gezien vanuit PlantsoenOost. Niko Kollewijn, in 1900 met kerstvakantie in Amersfoort, vond het er mooi. De vazen op het hek reehts verhuisden in 1947 naar het Russische kerkhof.

7~ar: :soen.

108. Aan de overzijde van de beek bij Plantsoen-Oost hadden gegoede burgers op het Blekerseiland in de negentiende eeuw zomerhuizen met zeer fraaie tuinen. Door de vestiging van wasserijen veranderde er veel. De vooruitstrevende "sanitaire waschindustrie Niveus" van de familie Lok introdueeerde de eerste vraehtauto in Amersfoort (1922). Een gedeelte van hun huis is tussen het geboomte op deze ansieht te zien, evenals de - nog bestaande - villa "Rusthof" reehts.

109. In cafe-restaurant E. Otte of wel ,,'t Boompje", aan het begin van de Heiligeribergerweg, konden jong en oud zich ontspannen. Zo het gezelschap op deze foto (13 juli 1908), waaronder zich veelleden bevinden van het Amersfoortsch Mannenkoor (AMK), dat in de concertzaal van Otte repeteerde.

c---

110. De kazerne der bereden wapens, later Prins-Willern-Hl-kazerne genoemd, gezien in de richting van Plantsoen-Oost. In 1883 verrees deze kazerne op het terrein, waar tot 1876 het "Hogerhuis" stond, een zomerhuis en atelier, dat Jacob van Campen in de zeventiende eeuw daar voor zichzelf had gebouwd. De gebouwen zijn in 1978 gesloopt.

..fImersfoorl, Kamppoort

LJchldruk. S. 8a~k.ef ,JZ. Koog;-Zaand:j,r.. 710

111. Via Plantsoen-Oost komen we bij het einde van de Kamp uit. Vanf de Hogeweg zag het er omstreeks de eeuwwisseling zo uit. Over de brug reehts eerst een accijnshuisje , eraan herinnerend dat men vroeger hier door de Kamperbuitenpoort de stad binnenkwam. Dan de partieuliere, eerste Amersfoortsehe Gazfabriek. Links zien we de leerlooierij met spoelhuis van J.W. Kleber.

Groeten uit ArnersFoort

112. In verband met de grate uitbreiding van het garnizoen aan het einde van de negentiende eeuw werd even buiten de stad aan de Hogeweg een nieuw militair hospitaa1 gebouwd. De zieke militairen konden met veelzeggende ansichten, zoals de hier afgebee1de, hun familieleden en kennissen verblijden,

AMER:5FOORT.

113. Huize "Randenbroek", het prachtige landgoed tussen de Heiligenbergerweg en Heiligenbergerbeek, werd in de zeventiende eeuw door Jacob van Campen, die het van zijn vader had geerfd, gerestaureerd, nadat de Spanjaarden het verwoest hadden. In de laatste decennia van de vorige en in het begin van onze eeuw woonden er bekende families, die van veel burgerzin blijk gaven door zich aan allerlei Amersfoortse belangen te wijden:

A.M. Tromp van Holst, H.N. baron Schimmelpenninck van der Oye en W.H.E. Vrijdag. Thans is het eigendom van de gemeente Amersfoort en doet dienst als cultureel centrum.

114. Een ander mooi 1andhuis, ook "buiten de stad" gelegen, "Beekenstein", moest he1aas wijken voor de nieuwe huizen aan de zuidzijde van de Fred. van B1ankenheijmstraat (1930).

115. Aan de Bekensteinselaan werd in 1907 de nieuwe industrie- en huishoudschool feestelijk in gebruik genomen. Directrice was mejuffrouw H.M.S.J. de Holl, later opgevolgd door mejuffrouw C.J. ten Bosch, toen nog lerares huishoudkunde, koken en voedingsleer. Er zaten wel dames in het bestuur, onder anderen mevrouw Tromp van Holst en mevrouw Schimmelpenninck van der Oye, maar de heren hadden de leiding. Voorzitter was J. Bolk, vice-voorzitter de pastoor van de oud-katholieke kerk en professor aan het oud katholiek seminarie F. Kenninck en secretaris F. Wesseling.

AHRSFOORT

Incvstne- en HUI'houd,cnool

116. De Bekensteinse1aan gezien vanaf de Bisschopsweg met de nieuwe huishoudschoo1 in het midden. Links de Nutsfrobelschool, De huishoudschool kreeg een nieuw gebouw aan de Kapelweg, waarna het oude gebouw werd verbouwd en betrokken door de christelijke huishoudschool "Nieuw Beekenstein".

<<  |  <  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek