Amersfoort in oude ansichten

Amersfoort in oude ansichten

Auteur
:   J.D.H. van der Neut en E.L. Ruitenberg
Gemeente
:   Amersfoort
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3513-9
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Amersfoort in oude ansichten'

<<  |  <  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  >  |  >>

A 1372. Lchtdr. J. M. Stha'eb~p, 8,,1"10«.

~l'nhemscheweg, eAmers/ocrt.

'1.3 iO

117. De Arnhemscheweg gezien in de richting van het Julianap1ein (toen 't Driepuntje ). Vooraan links met neergelaten markies cafe annex vergaderlokaal "De Arend". Hier werden de eerste bioscoopvoorstellingen in Amersfoort gegeven. Explicateur bij de to en nog stomme films was onder anderen J.D. Lammerts van Buuren, vendumeester en makelaar. Zijn handkar staat juist voor "De Arend" geparkeerd. Een huis verder de tabaks- en sigarenfabriek van D. Ruys,

.flmersjoort

.conge jJergstraat

L·lt()'. G. Riezeoos. foto Adr. Boer.

118. De voortuinen vormden in de Bergstraat - to en Lange Bergstraat - nog geen obstake1 voor het verkeer en het verkeer nog geen bedreiging voor de wandelaars.

~mersfoort

urrecntscne weg.

ifso~R13~ /619<9

u.tg. r-.. J. 800n, Amsterdam.

119. Het punt waar de Bergstraat en de Vlasakkerweg uitkomen op de Utrechtscheweg, bood wel een totaal ander beeld dan in onze dagen. De kapel op de roorns-katholieke begraafplaats werd in 1894 gebouwd. Het huisje -links - werd gesioopt, de huizen in het midden ingrijpend verbouwd. Rechts het hek van huize "Nederberg".

120. Huize "Nederberg", in de bocht van de Utrechtscheweg, werd in 1960 afgebroken.

cIlmersjoorf. .,

1 r;r !f(}()- //7

121. Vanaf het kruispunt bij "Nederberg" zag men zo de Utrechtscheweg. Rechts huis en kantoor van notaris A.P. Schroder. Vooraan links kantoor en remise van de ATM (paardetram).

fimersfcol! /.fIJ' ?

Utredusche weg /1< ~ /

122. Utreehtseheweg hoek Snouekaertlaan, gezien in de riehting van de stad omstreeks 1920. In de villa links was de Nutsspaarbank gevestigd, tot het huidige gebouw er VOOI in de p1aats kwam.

123. Deze foto werd omstreeks 1880 gemaakt van het gedeelte van de Soesterweg tussen de Utrechtscheweg en de spoorlijn, dat later Snouckaertlaan werd genoemd. Gegoede burgers lieten aan beide zijden in het groen hun villa's bouwen.

A ERSFOORT

·itg. G. B.

124. Deze prentbriefkaart (circa 1905) laat enkele van deze villa's zien. Vooraan links "Villa Para" van luitenant-kolonel A.M. Tromp van Holst, tevens commandant van de schutterij en voorzitter van "F1ehite". In het volgende huis aan die kant woonde de kantonrechter mr. P.I.F. van Voorst Vader. Nu staat op die p1aats het "Grand Theatre".

Uilg. A. F. Stroober No. lISS6.

I, /

K. Bergstraat. - AMERSFOOR'r.

/

/.

125. De Korte Bergstraat gezien in de richting van de Snouckaertlaan. In het huis rechts woonde van 1890 tot 1893 dr. Herman Gorter, leraar oude talen aan het gymnasium, wiens "Mei" de sfeer oproept van het oude stadje aan de watergraeht en de stille straat.

'E

o de S on ei

U . JO$ P H H n Alii nfoort.

126. Terug op de Snouekaertlaan kijken we in de riehting van het Smallepad. Links zien we het oude tolhuis. De tol werd in 1901 opgeheven. In het grate huis reehts woonde aannemer P. Boks, die onder meer het rijtje aangrenzende huizen bouwde. Aan het eind van deze rij de Phoenixbrouwerij, gebouwd in 1893, die aan deze straat de huidige naam Brouwerstraat bezorgde. Voordien: Stationsweg, Oude Stationsweg en Soesterdwarsstraat.

<<  |  <  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek