Amersfoort in oude ansichten

Amersfoort in oude ansichten

Auteur
:   J.D.H. van der Neut en E.L. Ruitenberg
Gemeente
:   Amersfoort
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3513-9
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Amersfoort in oude ansichten'

<<  |  <  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  >  |  >>

137. De bewoners van de Paralle1weg Iangs de spoorbaan kregen in 1914 een vee1 fraaier uitzicht door de stichting van een publiek Rosarium, dat door de samenwerking van de gemeente en de vereniging "Nos jungunt Rosae" tot stand kwam ,

Amersfoort

Soesterweg

138. Een gedeelte van de Soesterweg met rechts de spoorbaan en de voetbrug, waardoor voetgangers en fietsers het ongemak van de veelvuldig gesloten spoorwegovergang bij de Van Asch van Wyckstraat konden vermijden. De brug werd later door een tunnel vervangen.

139. Via de voetbrug wandelen we naar een andere ,jonge" wijk, het Bergkwartier, dat in en na de Eerste Wereldoorlog tot ontwikke1ing werd gebracht. De gemeente, die in 1872 de terreinen op de Berg wegens geldnood voor f 44.000,- had verkocht, kreeg deze in 1914 voor f 346.000,- grotendee1s weer in haar bezit. "Naar den Berg", aldus deze ansicht van de Utrechtscheweg (circa 1910). Links op de hoek van de Appelweg het huisje van de familie Van Bennekom. Zij hie1d de kruidenierswinke1, hij was brievenbesteller.

j3ergweg

Foto Ad r. Bcer ,

140. Wat hogerop zag men zo het Kruispunt, waar vier 1anen op de Utrechtscheweg uitkomen. Links het begin van de Tesselschadelaan. De villa's op deze kaart behoren tot de eerste die op de Berg gebouwd werden. De stenen rustbank, geplaatst ter ere van jonkvrouw C. De Bosch Kemper, die a1s opvoedster van jonge meisjes veel waardering genoot, kwam er pas in 1924.

Berg Kwarrier A~lERSFOOnT

141. Villa's aan de Vonde1- en de Van Maerlantlaan, gezien in de riehting vanaf de Jae. Cats1aan in de riehting van de Utreehtseheweg (omstreeks 1915).

142. Door het prachtige laantje in het verlengde van de Huygenslaan had men een prachtig uitzicht op de Onze-Lieve-Vrouwetoren en de toren van de St.-Joriskerk. Met het omringende geboomte moest het p1aatsmaken voor het nieuwe gebouw van ziekenhuis "De Lichtenberg".

Berg met H6tel. .A.'I(ER~FO

143. De Utrechtscheweg ter hoogte van het Berghotel (rechts). De ruiterpaden aan weerszijden van de rijweg waren in een garnizoensstad als Amersfoort met cavalerie en artillerie, waarvan veel officieren er bovendien nog een eigen stal op na hielden, geen luxe.

UITO. N. J. 1001'l. AMSTĀ£~OAM.

Hotel "de B

'era," .dmrrsfoort.

144. Hotel De Be "

" rg , thans Berghotel, werd in 1903 b

ge ouwd.

145. Het Belgisch monument werd opgericht ter herinnering aan het verblijf van de Belgische vluchtelingen in Amersfoort gedurende de Eerste Wereldoorlog. De vluchtelingen had den een eigen weekblad "De Kampbode", dat in 1916 onder andere een interview met een trampaard had: "En gaat het goed met het trammetje, zulle? " Het paard: "Best, hoor. Die lui in 't Centraal en in de Pforte eten nu veel meer frites. Ze rijden dus ook meer met onze tram." Sinds kort he eft de Nederlandse Beiaardschool in het monument haar studiecarillon - het carillon van de Expo in Brussel -, dat in 1958 door de gemeente werd gekocht.

146. De Daem (niet: Daan) Fockema1aan gezien vanaf een punt, waar nu de Stichtse rotonde is. Oak hier stand zo'n betonnen bank, met het stadswapen en het jaartal 1914, die wande1aars die wilden rusten "nodigde" om van het uitzicht of van elkaar te genie ten.

<<  |  <  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek