Amersfoort in oude ansichten

Amersfoort in oude ansichten

Auteur
:   J.D.H. van der Neut en E.L. Ruitenberg
Gemeente
:   Amersfoort
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3513-9
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Amersfoort in oude ansichten'

<<  |  <  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  >  |  >>

147. Zo zag de fotograaf vanuit het KLM-vliegtuig in het begin van de jaren twintig het Bergkwartier. Aan de Frederiklaan en de Kon. Sophialaan - op de voorgrond - staan nog maar enkele villa's, aan de Vondeilaan - in het midden - nog niet een. De roorns-katholieke St.-Ansfriduskerk en -school staan al gereed om de parochianen, die zich in die omgeving zuilen vestigen, op te vangen. De Kapelweg - bovenaan links - is aileen aan de oostkant gedeeltelijk bebouwd.

K. L. M.·FOTO Copyright

148. Een gezicht van de Berg op de stad vanaf een terrein, waar nu aan de Marnix1aan de rooms-katholieke school staat. Rechts huisjes aan de Appelweg, thans Kapelweg. Daarachter de Van Campenstraat en de infanteriekazernes. Links een drietal huisjes aan de Dievenweg, de latere Vondellaan.

t:i gave '<an J. J. Berends.

149. Aan het eind van de negentiende eeuw verrezen aan de Leusderweg de vier infanteriekazernes, genoemd naar Willem van Oranje en zijn broers Lodewijk, Hendrik en Adolf. Ret hele complex kreeg later de naam van hun moeder, Juliana van Stolberg. Dwars over het terrein liep voordien de oude Dievenweg, beginnend bij de op deze ansicht afgebee1de hoofdingang aan de Leusderweg en eindigend bij het Galgebergje! Ret gedeelte dat na de bouw van de kazernes overb1eef, werd tot Vondellaan orngedoopt.

150. De molen van J. Nefkens, stoom- en windkorenmolenaar, graan- en meelhandel, aan de Leusderweg, tegenover de Van Bemmelstraat. Achter de molen had Nefkens een wielerbaantje, waar men, niet gehinderd door een kritisch publiek, fietsen kon leren. De molen "De Gunst" verdween al in 1913 naar Drenthe. Ret huis, waarin later J. Engel met zijn brandstoffenhandel zich vestigde, moest plaats maken voor een winkelgalerij.

ft mersioort . Eeusderwec,

151. De Leusderweg was vroeger meer een wcon- dan een winkelstraat, zoals deze ansicht duidelijk laat zien. We kijken hier van een punt even voorbij de Voltastraat in de richting van de stad. Vooraan links staat een handkar van de Mij. "Franco-Egyptienne" met "zuivere Amerikaanse petroleum".

Wandelwegen om het H':'te "Oud . ~e"sd",n" bij Amersfoort

152. Deze oude zandweg lag vroeger op het gebied van de gemeente Leusden en heette toen Ka1kweg. Door grenswijziging kwam hij in de Eerste Were1doorlog aan Amersfoort, werd bestraat en "Laan 1914" genoemd. Rechts het torentje van Oud-Leusden en hotel Oud-Leusden - beide ook nu nog Leusdens - van S. van Kolfschoten (thans "Alberts Corner").

De ~er:::'OjJ bij Arnersfoort

153. Nog een blik over de grens. Ditmaal op de oude uitspanning "De Hertekop", tevoren koets- en jachthuis van de bewoners van huize Lockhorst. "De Hertekop" bij het kruispunt van de Dodeweg en de Arnhemscheweg verdween, toen de nieuwe rijksweg rond Amersfoort werd aangelegd.

1,Lp. H ?? ,

154. Meer stadwaarts lag aan de Arnhemscheweg het landgoed "Nimmerdor", tot het in 1953 werd ges1oopt. De duiventil werd gespaard. In de zeventiende eeuw was het het zomerverblijf van "opperkeientrekker" jonker Everard Meyster. In de negentiende eeuw werd het herbouwd. In 1911 wilde de gemeente het 1andgoed kopen, maar zuinige Amersfoorters zagen kans onder leiding van een zuinigheidscornite het raadsbes1uit te doen vernietigen. Ten slotte: wie zuinig wil zijn op oud Amersfoort, za1 niet zuinig kunnen zijn met geld. Oud Amersfoort is het waard en jong Amersfoort za1 er later van kunnen genieten.

<<  |  <  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek