Amersfoort in oude ansichten

Amersfoort in oude ansichten

Auteur
:   J.D.H. van der Neut en E.L. Ruitenberg
Gemeente
:   Amersfoort
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3513-9
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Amersfoort in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Arnersioort

Varken m orkt met Arnhern he raat

1

17. De Varkensmarkt en de Arnhemschestraat rond 1900.

18. Vanaf de toren zag het er zo uit. Het grote huis links op de hoek van de Varkensmarkt en de Zuidsingel droeg de schone naam "De Heilige Familie". In dit pand en de aangrenzende huizen vestigde zich de firma Rintel, in manufacturen. In de verte zien we Leusderen Bergkwartier, in die tijd nog vrijwel "woest en le dig" .

19. In later jaren werd de Varkensmarkt er niet mooier op. De Wilhelminaboom verhuisde. Een hoge telefoonmast kwam er voor in de plaats. De ijscornan deert dit niet. Hij heeft op deze warme voorjaarsdag genoeg klandizie: "Een van twee, van vijf of van tien? "

Eangesfraaf, cIlmersjoorf.

20. De entree van de Langestraat, gezien vanaf de Varkensmarkt. Rechts - achter de poserende jongens - de banketbakkerij, die toen van de familie Van Zalingen was. Nu verkoopt men er boekjes in plaats van koekjes, De tabaks- en sigarenzaak van Van Boekenoogen was tevens hu1pkantoor van Van Gend & Loos. Voor foto-artikelen kon men er ook terecht. De prachtige sprenge1 - links nog net te zien - b1eef bij de verbreding van het begin van de Langestraat in 1919 - gelukkig behouden.

AMERSFOORT

Langestraat

21. De Langestraat gezin in noordoostelijke riehting vanaf de hoek bij de Kranke1edenstraat. De paardetram, vertrokken van het einde van de Kamp, is op weg naar het station. De Amersfoortsehe Tramrnaatschappij begon in 1902 met twee rijtuigen, een voor zestien en een voor twaa1f personen. De tram maakte op 13 januari 1917 zijn 1aatste rit. Sigarenmagazijn, slijterij en wijnhande1 "De Moor" had a1s reclame een miniatuurtram in de eta1age. Ook werden er sigaren verkoeht met bandjes waarop de tram was afgebee1d, van zeer goede kwaliteit, voor drie eent per stuk. Wegens de privestoepen lopen de voetgangers op de k1eine steentjes naast de rijweg van kinderhoofdjes.

,.. I

Lange Jan.

Amersfoort

22. De Breestraat gezien in de richting van de toren. Het eerste huis links stond op de hoek van de schilderachtige Paternostersteeg. De huizen aan de steeg en de aangrenzende perce len in de Breestraat moesten - helaas - wijken voor de Markthal. Rechts voorbij de Hellesteeg de roomskatholieke school van 1862, die nadien vele rnalen is verbouwd. Op deze kaart staat de naam "Lange Jan" vermeld in plaats van Onze-LieveVrouwetoren. Protestanten vermeden het liefst deze laatste naam.

Lieue Vrouu/estr aat

23. De Lieve-Vrouwestraat en het Lieve-Vrouwekerkhof gezien in de richting van de Langestraat. De vishal stond eerst op de Plaats, het pleintje waar de Korte Gracht uitkomt bij de Langestraat. Voorbij de hal een openbare pomp. Ret pakhuisje "Ret Groene Schaap" naast het witte hoekhuis had nog de oude hijsinstallatie. De hieraan grenzende laat-middeleeuwse huisjes zijn qua type uniek in ons land. Ze zijn nu prachtig gerestaureerd. Vooraan links zien we de oude huisjes die in 1930 werden gesloopt in verband met de verbouwing en uitbreiding van de gereformeerde kerk aan de Langegracht.

-"i" .

. :: " .. ;:-~~,:.:::i:' . 3-~- .

"-

.- ..?. "

24. Wat kon men in de Langestraat in het begin van onze eeuw nog rustig wandelen, zelfs met een kinderwagen! Het pand op de hoek van de Kortegracht was toen ook al hotelcafe-restaurant. Het heette to en H. Reichmann en later "De Poort van Kleef", of weI "Die Pforte von Kleve". Even verder - met torentje - de Lutherse kerk, gebouwd op de gedeeltelijk nog aanwezige fundamenten van de Heilige-Geestkapel uit de middeleeuwen.

Amer ioort.

Lange gracht.

25. Een kijkje op de Langegracht vanaf de Langestraat. Links op de hoek het confectiemagazijn van Hehenkamp & Co., daar gevestigd in 1899. Rechts de zaak van sigarenfabrikant en -winkelier G. van Dorssen, waar men gratis bestellingen aannam VOOT de Hollandsche IJzeren Spoorweg-Mij, Op de Langegracht zien we - links van de lantaarnpaal - de geveltop van de toen pas verbouwde gereformeerde kerk (1898).

26. De Langegracht gezien vanaf de hoek bij de Zwanenhalssteeg in de richting van de Langestraat (omstreeks 1880). In het midden de gereformeerde kerk. Het door de afgescheidenen in 1843 tot kerk verbouwde pakhuis, werd in 1898, nadat het een mensenpakhuis was geworden, verbouwd en vergroot. In 1930 nogmaa1s. De ingang kwam toen aan het Lieve-Vrouwekerkhof.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek