Amersfoort in oude ansichten

Amersfoort in oude ansichten

Auteur
:   J.D.H. van der Neut en E.L. Ruitenberg
Gemeente
:   Amersfoort
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3513-9
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Amersfoort in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

27. Van de hoek van de Zwanenhalssteeg de andere kant uitkijkend, zag men de Langegracht rond 1880 zoals op deze foto is afgebee1d. Een van Amersfoorts mooiste oude huizen, het grote huis met de trapgevel, werd in 1893 gesloopt. Vroeger was er "Ret Anker", een van de vele bierbrouwerijen die Amersfoort te1de, in gevestigd,

ogegrach t,

'"RUGT

Honig ontbijtkoek Sucadekruidkoek en Gemberkoek.

Boterbatons en Botersprits, Zandkoekjes, Vanille stokken, Oir d Fabtiek

"De Nederlander"

VAX

B..J. LlNDEBOOM Be ZONEN.

Prinsengracht No. 579,

AMST'E~DAM. , ??

Goud ~(e.;:";11 Rrussel.'59!ยท

m '895.

XOl'fe Bracht. J{n;ersfcort.

28. De Kortegracht gezien in de richting van de Muurhuizen. In de drie lage panden rechts in het midden - werd in 1869 de eerste christelijke nationale school gevestigd, terwijl ook de bovenmeesters er onderdak vonden. De eerste was P.C. Mondriaan, de vader van de bekende schilder Piet Mondriaan, aan wiens geboorte (1872) een plaquette in de gevel van nummer 11 herinnert. Oude Amersfoorters hebben vast meester Hasper nog niet vergeten, die van 1887 tot 1897 hoofd was. De school verhuisde in 1902 naar een nieuw gebouw in de Van Blankenheijmstraat.

Korte /?racht

Uiteo :ri. J . Boon, .'U11t .? 19

29. De Kortegracht gezien vanaf de Muurhuizen. Vooraan links de toegang tot de synagoge. Het huis ernaast - op de hoek van de Drieringensteeg - deed dienst als postkantoor, tot het in 1892 werd vervangen door het nieuwe gebouw, dat links aan het eind van de gracht nag juist te zien is.

30. Het interieur van de synagoge, zoals het er voor de Tweede Wereldoorlog uitzag,

31. Het gebouw van het in 1892 geopende postkantoor aan de Kortegracht op de hoek van de Mooierstraat. Toen de post in 1961 het nieuwe gebouw in Plantsoen-West betrok, moest het oude wijken voor een parkeerplaats. Links een aardappelhandel, die aan het garnizoen een goede k1ant had. Rechts de puntgevel met grate schuurdeur van de looierij van J.J. Kleber. In een erachter gelegen schuur werd zondagsschool gehouden (Kleberzondagsschool).

lI-1Ifur/llti::cJt

32. Alvorens de Langestraat weer op te gaan, nemen we nog even een kijkje in de Muurhuizen. Hier gezien vanaf de Kortegracht in oostelijke richting. Geheel rechts een stukje van Groot Tinnenburg, ver voor de restauratie en dus nog zander stenen trap. Aan dezelfde kant, enkele huizen verder, een van de torentjes die deel uitmaakten van de oudste ommuring. Hier nog zonder de leien spits en de mooie windvaan in de vorm van een zeilschip.

Amersfoort

Langestraat

33. De Langestraat gezien vanaf het kruispunt bij de Korte- en de Langegracht in de riehting van de Varkensmarkt.

La n e traat A){ER FOORT

34. Een kijkje in de Langestraat vanaf hetze1fde punt in de riehting van de St.-Joriskerk. Zoals ook op de vorige ansieht te zien is, was de straatverliehting hier al elektriseh (1915). Bet derde gebouw reehts is de Lutherse kerk.

35. Zevenhuizen en de St.-Joriskerk gezien vanaf het punt waar de Nieuwstraat op de Langestraat uitkomt. "De Groote Slok" zag er voor de restauratie heel wat minder fraai uit.

36. Ret einde van de Langestraat, van de Sint loris tot de Kamperbinnenpoort. Ret was er altijd minder druk en niet zo gezellig als in de rest van de straat.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek