Amersfoort in oude ansichten

Amersfoort in oude ansichten

Auteur
:   J.D.H. van der Neut en E.L. Ruitenberg
Gemeente
:   Amersfoort
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3513-9
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Amersfoort in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Lane estraa/

37. Hetzelfde gedeelte van de Langestraat in omgekeerde riehting gezien. In het voorlaatste huis aan de reehterkant - voor het koor van de St. Joris - hield in de negentiende eeuw A.M. Kollewijn Nzn. - vader van de Kollewijn van de spelling - zijn kostschool voor jonge heren (zie ook foto 55). Later werd hij leraar aan de HBS. Het huis heette "De Nieuwe Engel". De schrijfster van deze kaart hield er een eigen spelling op na!

erspoo-

38. Het ein de van de Langestraat met de Kamperbinnenpoort. In 1913 besloot de gemeenteraad de poort, die haar boog al in 1827 had verloren, als zijnde een obstakel voor het verkeer, te slopen. Gelukkig moesten de slopers op dezelfde morgen waarop ze met hun werk begonnen, op ministerieel bevel hun werk staken. Twintig jaar later werd de poort gerestaureerd en werden de twee torens weer door een stenen boog met elkaar verbonden.

kfuurhuizBll

Ci~. N. J. Boon, AlXl!:t.

39. De Muurhuizen van de Langestraat tot de Plompetoren. Aan de rechterkant oude pakhuizen met hijsbalken. De bakkerskar staat voor de "Korenschoof". Aan de overzijde het zogenaamde Secretaris- of Notarishuisje, dat na een lange lijdensweg van steeds verdergaand verval thans prachtig is gerestaureerd.

40. De Muurhuizen bij de Plompetoren, ook bekend a1s Dieventoren - tot 1911 deed hij met het aangrenzende gebouw als gevangenis dienst - en als het "Latiintie", omdat hij in de vorige eeuw de spits en het klo kje kreeg van de Latijnse school, die in 1880 van het vroegere St-Agnietenklooster aan de Herenstraat verhuisde naar de Westsingel, Ret oude gotische muurhuis - rechts -, vroeger logement "De Vriendschap", moest in 1912 wijken voor de gebouwen van de roorns-katholieke meisjesschool. In het huis met het trapje kerkte jarenlang de Vrije Gereformeerde Gemeente.

41. Door de Nieuwstraat en de Zevenhuizen belanden we weer bij de Sint Joris, hier gezien van de kant van de Hof (omstreeks 1890). Tot de bouw van de Nieuwe kerk aan de Leusderweg (1924) was de Joris eeuwen1ang de enige hervormde kerk in Amersfoort. Op de markt werden nauwelijks kramen gebruikt. De koopwaar werd op karren of op de grand uitgestald.

42. Hoezeer de St.-Joriskerk aan restauratie toe was, blijkt wel uit de afbeelding op deze kaart. Door de bouw van het - overigens uitstekende orgel werd het oxaal, een van de rijkste voortbrengselen van de gothiek in ons land, ernstig geschonden en het koor van de rest van de kerk gescheiden. Jacob van Campen, de grate bouwmeester van het Raadhuis op de Dam, overleden op 13 september 1657 en be graven onder het tot zijn nagedachtenis geplaatste gedenkteken - op de muur links -, moet zich weI in zijn graf hebben omgedraaid.

43. Ret interieur van de St.-J oriskerk gezien in de richting van het orgel. De mooie kaarsenkronen werden in 1900 vervangen door de gaskronen van deze afbeelding. Bij de restauratie is het orgel verplaatst naar de muur bij de toren en zijn het oxaal en het koor weer in oude luister hersteld.

ilmersfoort

, .

Uitg. r-. J. Boon. Amsterdo.~ ~

44. De hoek van de Hof bij de Sint Joris en de Zevenhuizen. Het hoge pand in de Zevenhuizen werd in de vorige eeuw de consistorie van de kerk. In het derde huis van reehts aan de Hof de bekende apotheek van Kok. De lage aanbouw deed vroeger dienst als boterbeurs; de bovenverdieping ervan als woonhuis van de marktmeester.

45. Een zijaanzicht van de Sint Joris aan de kant van de Windsteeg, die zijn naam aile eer aandeed en -doet. Links de zaak van de grossier en fabrikant van suikerwerken H. de Jager. Ernaast - op de hoek van de steeg - een van de vele Bier- en Koffiehuizen aan de Hof, die met name op marktdagen over bezoek niet te klagen hadden.

fimersjoorf, St. Jor:iskerk

46. De Hof op zo'n marktdag omstreeks 192 5. De standwerker - reehts op de voorgrond - had de aandaeht van boeren, burgers en buitenlui. Die treft men - zij het anders gekleed - nog altijd in groten getale op de markt aan. Standwerkers daarentegen zijn zeldzaam geworden.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek