Amersfoort in oude ansichten

Amersfoort in oude ansichten

Auteur
:   J.D.H. van der Neut en E.L. Ruitenberg
Gemeente
:   Amersfoort
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3513-9
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Amersfoort in oude ansichten'

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

xe. 22. Bd1teu.r J. B. Scbaerer, Amsterdam depose.

'~._--

47. A1s er geen markt was op de Hof, was er ruimte en rust, tenzij andere evenementen p1aats vonden: concerten in de muziektent, opgesteld tegenover concertzaa1 "De Keizerskroon", een filmvoorstelling van de eerste Kon. Bioscope Hommerson et fils (in 1910 met "De onbekende vrouw"), am niet te spreken van de jaarlijkse kermis, die echter in 1904 werd afgeschaft.

48. De Hof bij de ingang van de Lavendelstraat. Links - in het huis met de trapgevel zat bakker J. van Goor en op de andere hoek P. v.d. Geest met een vishandel. In het nag ge.deeltelijk zichtbare pand ernaast had den de dames Bonnier een verkoophuis, In de Lavendelstraat in het huis met de trapgevel werd jarenlang de Amersfoortsche Courant gedrukt. Een huis verder was de oude bakkerij van J.D. v.d. Hoorn.

49. Op de Groenmarkt aehter de St.-Joriskerk. Dienstmeisjes, huzaren en omwonenden poseerden graag voor de fotograaf. Voor het tweede huis van links staan twee doehters van de heer Pon, die er een zaak had in aardewerk en tuinzaden. Hun broer, M. Pori, zou met zijn handel in rijwielen en naaimaehines, even om de hoek van de Groenmarkt in de Langestraat, de grondslag leggen voor de Pon N.V.'s uit onze dagen, Twee huizen verder, in de riehting van de Langestraat, was het gebouw met de sehoollokalen van de jongenskostsehool van Kollewijn.

-~_ ?.?. '--"-""""n"'-;:'iII· t:.". IJ· ·u· r:, :.-u.i1!t.·;l;;j i~~;);;i l::l' ;~R

.---

Appdmarkt

t:1t .. r, :-. J. Boon, ,ll."l t , - 60

50. Van de Groenmarkt is men zo op de Appelmarkt. Op de hoek van de twee markten, bij de bomen, cafe "Onder de Linden", thans gerestaureerd. Evenals de gerfkamer van de Sint Joris, waarvan we nag net een stukje kunnen zien.

...?.. )--

I. Jozeft·getli ht

51. De Appe1markt gezien in de richting van het Sluisje. Ook dit torentje is een overblijfsel van de eerste ommuring. De deur eronder geeft toegang tot het roorns-katholieke liefdeshuis voor armen Sint Jozef, thans rusthuis voor bejaarden. Rechts op de markt een beste1wagen van de Nederlandsche Centraal Spoorwegmaatschappij (NCS).

ct,Ilet f ott

Oud Amersloort

Muurhuizen, Sluisje

52. De oude smederij bij het Sluisje. Reehts de Muurhuizen, gezien in de riehting van de Bloemendalse Binnenpoort. Links het Havik.

53. Een kijkje door de Bloemenda1se Binnenpoort naar de mooie huizen met trapgeve1s aan het Havik, met op de aehtergrond de Onze-LieveVrouwetoren, toen ook a1 wegens een restauratie in de steigers (omstreeks 1915). In het huis reehts van de trapgeve1s woonde aan het einde van de vorige eeuw de gymnastiek- en dansleraar Dumoulin.

flmersioort Bloemestdaalsche binnenpoort

-~ .. ~.J ~ .

. -= ?

~.~

54. Behalve gyrnnastiek- en dansclubs leidde hij ook een wandelclub "Entre Nous" geheten, die op deze foto in een gezellig onderonsje poseert voor de fotograaf. Links Dumoulin. In het midden op de vloer zittend een keientrekker in hart en nieren, de latere wethouder C. Ruitenberg, Naast hem links G. Oudraad en reehts D.C. Prins. Met palmtak L.E.D. Langeveld.

55. Andere Amersfoortse jongelieden von den de lichamelijke oefening van minder nut. Zij oefenden zich geestelijk in de christelijke jongelingsvereniging "Psalm 119: 9". Aan de bestuurstafel van links naar rechts, met de bij hun functies passende attributen: W.A. Floor, D. Vels Heyn, R.H. Kroes en J. de Valko Van de vele bekende Amersfoorters die hier zijn afgebeeld, noemen we nag de gebroeders E. en J. v.d. Pijpekamp, M. en G. van Hoogevest, J.L. en L. van Nieuwenhuizen, J. Boshuizen en J. Grootendorst.

56. Het Havik, gezien van de brug bij de Krommestraat. Teen nog niet ontsierd door geparkeerde auto's maar ook nog niet gesierd met fraai gerestaureerde gevels. Ongeveer ter plaatse van de brug bij de Bloemendalse Binnenpoort moet de voorde door de Amer of Eern (oude loop Weverssingel en Havik) geweest zijn, waaraan Amersfoort ontstaan en naam te danken heeft.

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek