Amersfoort in oude ansichten

Amersfoort in oude ansichten

Auteur
:   J.D.H. van der Neut en E.L. Ruitenberg
Gemeente
:   Amersfoort
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3513-9
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Amersfoort in oude ansichten'

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

Ph,tc los. ~ ss, Amsterdam.

Kamp traat. .A.MER",FOORT.

67. De Kamp naar het oosten. In de verte nadert de paardetram, die zijn rit begon aan het eind van de Kamp.

1,mersfoort

Zuldslngel.

Ultg. N. J. Boon. Amsterdam.

68. Wij vervolgen onze tocht door oud-Amersfoort !angs de singels. Op deze kaart een stukje van de Zuidsinge! met op de achtergrond de Kamperbinnenpoort. De man die even uitblaast, zit we! niet zo gemakkelijk op het hek van het bruggetje, maar wel heerlijk in de schaduw van de grote bomen en met een mooi uitzicht op het passerende vrouwelijk schoon.

69. De P1ompetoren met aangrenzende Muurhuizen, gezien vanaf de Zuidsingel. Pas bij de restauratie (1940-1943) kreeg de toren een poort. Het bruggetje dat we op de vorige afbeelding zagen, werd toen naar hier verp1aatst.

70. In 1780 liet Benjamin Cohen, lid van een rijke familie van tabaksplanters en bankiers, aan de Zuidsingel een prachtig huis bouwen, bekend als het huis met de blauwe ruiten. Op de ansicht rechts voorbij de brug. In de negentiende eeuw werd het het moederhuis van de Onze-Lieve-Vrouwestichting met een pensionaat voor meisjes, dat zich steeds verder uitbreidde tot de Herenstraat toe. Tussen de bomen op de voorgrond door is het eerste gedeelte van deze uit breiding al te zien.

71. Pensionaires van de Onze-Lieve-Vrouwestichting in de tuin (omstreeks 1910).

72. De gebouwen van het voormalige klooster Marienhof', op de hoek van de Zuidsingel en de Kleine Haag, boden, nadat de laatste monnik vertrokken was, onderdak aan de wezen van het Burgerweeshuis en nadat de laatste wezen in gezinnen waren geplaatst nog aan de trekkers van de NJHC. Thans houdt in ,,long Amersfoort", zoals het gebouw als jeugdherberg heette, de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek zich ook wel eens met oud-Amersfoort bezig.

73. Liet Benjamin Cohen aan de Zuidsinge1 zijn prachtige huis bouwen, z ijn zoon Abraham verrijkte de stad met een tweede patriciershuis aan de Westsingel. Toen in het begin van de negentiende eeuw het stadhuis op de Hof te bouwvallig werd, verhuisde het gemeentebestuur naar dit pand, dat tot 1975 de zete1 b1eef van de voomaamste bestuursorganen. Rechts van de ingang was de burgemeesterskamer.

Ret Rsadhuis . ..uIER FOORT.

74. Een kijkje in de burgemeesterskamer, tijdens een vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders in december 1914. Van links naar rechts de wethouders R.G. Rijkens, N. Ve1s Heyn en H.W. van Esveld, mr. J.C. Graaf van Randwyck, die in 1912 tot burgemeester werd benoemd en door de Amersfoorters die hem gekend hebben, niet vlug vergeten za1 worden en A.R. Veenstra, gemeentesecretaris.

75. De hoek van de Westsingel en het Kleine Spui, gezien vanaf de Nieuwe Weg. Links achter de bomen en het bruggetje, dat naar "Flehite" leidt, de Gasthuiskerk. De Vrijzinnig Hervormden hielden er hun diensten. Ze verhuisden naar de Muurhuizen, om ten slotte toch weer naar de Westsingel terug te keren (Johanneskerk). In het mooie hoekhuis was vroeger een cafe "De Turfton" voor de turfschippers, die hier hun waren op de markt brachten. Toen deze ansicht werd gemaakt was het een meubelmakerij. Nu biedt het een stijlvol onderdak aan een handel in antiek.

Museum

76. Museum "Flehite", aanvankelijk ondergebraeht in het stadhuis, verhuisde in 1890 naar de Breestraat, naar het gebouw van de Militaire Infirmerie. Ook hier was al spoedig de ruimte te klein. Aan de kant van de Westsingel kwamen toen een dwarsvleugel en een conciergewoning in renaissaneestijl. Een van de opriehters van de oudheidkundige vereniging "Flehite" was "pastoor" W.F.N. van Rootselaar, waarnemend stadsarehivaris, wiens "Amersfoort 777-1580" in het oprichtingsjaar verseheen. De huizen links van "Flehite" behoren thans ook bij het museum, evenals het oude tabakspakhuis reehts, dat als eerste van deze pan den is gerestaureerd.

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek