Amersfoort in oude ansichten

Amersfoort in oude ansichten

Auteur
:   J.D.H. van der Neut en E.L. Ruitenberg
Gemeente
:   Amersfoort
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3513-9
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Amersfoort in oude ansichten'

<<  |  <  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  >  |  >>

jln ersjoort

HOt SPl,i

? AmsterGam.

77. Gezicht op het Spui van de Koppelpoortbrug. De meelwagen met huif staat voor de stoomgrutterij van J. Bast en de handkar ter hoogte van de woning van schipper Houtzager, die een schroefstoombootdienst onderhield op Amsterdam.

78. Een foto van omstreeks 1880 van het Kleine Spui (links), het Grote Spui (rechts) en de Koppelpoort. In 1884 stelde het gemeente bestuur voor, om de vier eeuwen oude poort te slopen! "Flehite", pastoor van Rootselaar voorop, sloeg alarm, "mobiliseerde" de burgerij en wist de Koppelpoort te redden. Dank zij de giften van de Amersfoorters en een rijkssubsidie werd de poort in 1886/1887 gerestaureerd onder leiding van rijksbouwmeester P.I.H. Cuypers.

]oppelpoort

~mersfoorl

.'. J. Boon, Amsterdam

79. De Koppelpoort aan de Eernzijde omstreeks 190C. Een stukje stadsschoon dat ook de treinreizigers die verzuimen in Amersfoort uit te stappen, kennen.

80. In 1923 werd de Koppelpoort ter gelegenheid van de jubileumfeesten - Wilhelmina vijfentwintig jaar koningin - feestelijk gei1lumineerd.

81. Op de Koppelpoort had men dit uitzicht op de Eem, de Kleine Koppel (links) en de Grote Koppel (rechts). De spoorbrug werd in 1862 gebouwd voor de nieuwe lijn van de NeS naar Zwolle. De twee pakhuizen met de puntdaken aan de Kleine Koppel waren van de firma Gerritsen, in granen. In de oude, helaas reeds onthoofde oliemolen "De Zon" met directeur B.J. Bloemendal, thans J.L. van Nieuwenhuizen NV. Een prachtige iij bomen sierde toen de Grote Koppel.

I

imersfoort

Eemhaven.

UltO. . J. SOOn. Amsterdam.

82. De Eemhaven gezien in de richting van de Koppelpoort (rond 1900). Nog geen kranen en moderne silo's maar wel veel schepen en bomen.

83. Enkele tientallen jaren later zag men van hetzelfde punt dit beeld. Gemodemiseerde bedrijven en schepen en ... geen bomen meer. Links installaties van de olieslagerij en graanhandel J. van Vollenhoven.

84. Van de Koppelpoort gaan we de Plantsoenen in, die in het midden van de negentiende eeuw door de bekende architect J.D. Zocher werden aangelegd nadat de tweede ornmuring op een klein gedeelte na (achter de Kamp) was gesloopt en wier grachten in 1959 gedeeltelijk voor de Rondweg (thans Stadsring) moesten wijken. Ret gebouw van de ambachtsschool, Achter Davidshof, was ook al geen verfraaiing. In de Eerste Wereldoorlog verhuisde de school naar de Leusderweg, waarna gemeentewerken het in gebruik nam tot de afbraak in 1971, voor het huidige (het vierde) stadhuis.

H('1J~:fl'n'~r mer O. L. VrOllweroreli

.DfEJ1, fOORT

.

,,,

85. Een kijkje van Plantsoen-West in de HeIlestraat. Links de lagere school D, die al v66r 1929 plaats maakte voor de handelsschool. De huizen die op deze kaart te zien zijn, zijn in de loop der jaren alle gesloopt, evenals in 1970 de schoolgebouwen, ten behoeve van het nieuwe stadhuis.

Oud Amersloort

51. jorissteaat

86. De St.-Jorisstraat zoa1s deze er voor 1931 uitzag. Met de Mo1enstraat en de Hellestraat behoorde zij tot een van de armste buurten van de stad. Er stonden vee1 armenhuisjes van de verschillende kerken, zoa1s hier de huisjes naast cafe "Lombok".

<<  |  <  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek