Ammerstol in oude ansichten deel 1

Ammerstol in oude ansichten deel 1

Auteur
:   J.C. Blom
Gemeente
:   Bergambacht
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4710-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ammerstol in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  >  |  >>

36. De Arbeiderszangvereniging "Morgenrood" werd opgerieht als tegenhanger voor de zangvereniging "Aurora", omdat de arbeidersklasse zich daar niet in kon vinden of geaecepteerd werd. Zij werd opgericht op 17 april 1922.

We zien op de foto, zittend, van links naar reehts: Arie Broere, Aart Brand, Klaas de Vries, de heer Hoon (dirigent), Arie Brand, Gerrit van Dool, Cornelis den Hoed en Adriaan Bakker.

Tweede rij: Japie Versehoor, A. Tuinenburg, Koosje (Pinkhof) de Jong, Bet Broere, Janna den Hoed, Cor Versehoor, Jo van Dool, Minnekee de Vries en Cor Looren de Jong.

Aehterste rij: Arie van Buren, Berta de Bruin, Aafje Treure, Gloria de Man, Mar van Buren, Janus de Jong (van de grote Thijs), Lien Looren de Jong, Jannetje Looren de long, Mien Looren de long en Wim Piet de Jong (van de grote Thijs).

Er zullen enkele mensen ontbreken omdat dit een momentopname was, onder anderen ontbreekt op deze foto Aartje de Leeuw de Bouter.

37. Een schoolfoto uit 1927. Op de achterste rij, van links naar rechts: Jan de Vos, Jorien van der Vlies, Gerard v.d. Werken, Sander of Kees de Jong, PaauwVerschoor, Mijndertv.d. Werkenen Kees v.d. Wouden. Derde rij: Cor Verschoor, Neeltje Scholten, Janna van Vliet, Gerrie Verschoor, Jansje de Waard, Klazientje Ooms, Leentje Ooms en Jansje v.d. Werken.

Tweede rij: juffrouw Bakker, voor haar Gijs Rietveld (wazig), Mina Rietveld, Truus Scholten, Betje Rietveld, Jansje Zwijnenburg, Cor de Jong, Corv.d. Werken, Gloria de Man, Mijntje v.d. Werken, Marie Zwijnenburg, twee onbekenden, Neeltje Verschoor, Wim Piet de Jong en Mina Sprangers.

Voorste rij: een onbekende, Arie v.d. Werken, Hendrik v.d. Werken, Arie Looren de long, Piet v.d. Werken, Henk Stigter, ? de Vries, Huigje v.d. Wouden en ? de Vries. De schoolmeesters waren me ester Hofker en me ester Van Vuren.

38. Schoolfoto, 1925-1926. Zittend op de grond, van links naar rechts: Wim Piet Kok, Rinus DubbeJdam Dzn., Maarten DubbeJdam Mzn., Hans Hugenholtz, Hanny Biircker, Gerrit van Harten, Cornelis de Jong Adrzn. en Adriaan Kooy.

Eerste rij, zittend: Willempje de Bruin, Janna Brand, Hendrika Kok, Janemie Kok, Berta de Bruin, Marrigje van Buren, Trien BJorn, Trientje de Bruin, Jan Bezemer, Thomas BJorn en Cor de Booy.

Derde rij: juffrouw Bakker, meester Maas, Jaantje Bouter, Gerry Dubbeldam, Neeltje de Gruyter, M. de Bruin, Neeltje Broere en Aartje de Leeuw den Bouter.

Vierde rij, hoog: Jaap van Buren, Arie Brand, Jan Krone, Jan den Hoed, Arie BJorn Johzn., Piet de Graaf en Klaas Brand.

Vijfde rij, hoog: Gerrit Brand, Kees BJorn Johzn., Baltus Krone, Marinus DubbeJdam Mzn., Cor BJorn Azn., Arie BJorn Azn., meester Hofker (schoolhoofd) en juffrouw Lepoeter.

Deze foto is genomen tussen de kerk en de woning van het schooJhoofd, in oostelijke richting.

We zien hier aan de kerk nog de zijingang, die later weggehaaJd is, maar die een tijdlang aJs hoofdingang werd gebruikt,

Stappen door de tijd in Ammerstol
600 Ontstaat de Leek of Lokkia, volgens de huidige
loop. 1795
900 Het land is van de bisschop van Utrecht. De Lek
heet Lake, later Lecca of Lokkia.
1223 Johan Ammers staat borg voor Dideric van Wan- 1828
naan . 1842-
1300 . In Ammers of Ammerstee is tweemaal per week 1857
markt. 1846
1321 Ammers krijgt officieel tolrecht, hoewel er allang 1857
tol geheven werd, de naam verbastert tot Am- 1880
merstol. 1893
1322 Schepenen mogen wetten uitvaardigen, er is stads- 1896
recht.
1347 Robbert van Arkel, heer van dit gebied, sneuvelt 1898
bijLuik. 1902
1348 De tollenaars moeten de kapelaan acht warme 1920
maaltijden bezorgen. 1922
1401 Tolrecht gaat naar Schoonhoven. 1927
1420 Jacoba van Beieren, voogd van Holland, geeft in- 1929
woners van Schoonhoven, waarschijnlijk ook Am- 1964
merstol, tolvrijheid.
1578 Ammerstol en Bergambacht hebben gezamenlijk 1966
een predikant. 1985
1658 Men krijgt een eigen predikant.
1664 Erwordt een school gevestigd. 2000
1700 Ammerstol krijgt visrecht van Maurits Lodewijk
Grave van Nassau La Lecq.
1787- Willem Snel (commandeur) en Willem Ooms
1790 (harpoenier) uit Ammers gaan viermaal ter wal- visvaart.

Recht op visafslag weder gekregen. Het dorp telt 398 zielen. Landgoed gaat naar baron Van Hardenbroek.

De "Capel" wordt gerestaureerd.

Zalmvisserij Iigt stil vanwege hoge financiele eisen van graaf Nassau La Lecq.

Inwonertal720.

Stoombootdienst op de Lek wordt opgericht. De nieuwe kerk wordt gebouwd.

IJsclub "Vooruitgang" opgericht.

N.V. Stoomboot Rederij op de Lek wordt opgericht.

Muziekvereniging O.K.K. opgericht. Zangvereniging "Aurora" opgericht. Zalmvisserij verdwijnt.

Zangvereniging "Morgenrood" opgericht. Voetbalclub D. V.S. opgericht, bestaat tot 1932. Muziekvereniging "Excelsior" opgericht. Muziekvereniging "Excelsior" wordt heropgericht.

Inwonertalll64.

Samenvoeging met Bergambacht en Berkenwoude.

Vraagt Arjan aan zijn opa: "Opa wat betekent Ammerstol?" Opa: .Dit was eens een levendig en bloeiend dorp, dit is aileen nog een naam, de rest is met een pennestreek verdwenen, m'n jongen. "

36. De Arbeiderszangvereniging "Morgenrood" werd opgerieht als tegenhanger voor de zangvereniging "Aurora", omdat de arbeidersklasse zich daar niet in kon vinden of geaecepteerd werd. Zij werd opgericht op 17 april 1922.

We zien op de foto, zittend, van links naar reehts: Arie Broere, Aart Brand, Klaas de Vries, de heer Hoon (dirigent), Arie Brand, Gerrit van Dool, Cornelis den Hoed en Adriaan Bakker.

Tweede rij: Japie Versehoor, A. Tuinenburg, Koosje (Pinkhof) de Jong, Bet Broere, Janna den Hoed, Cor Versehoor, Jo van Dool, Minnekee de Vries en Cor Looren de Jong.

Aehterste rij: Arie van Buren, Berta de Bruin, Aafje Treure, Gloria de Man, Mar van Buren, Janus de Jong (van de grote Thijs), Lien Looren de Jong, Jannetje Looren de long, Mien Looren de long en Wim Piet de Jong (van de grote Thijs).

Er zullen enkele mensen ontbreken omdat dit een momentopname was, onder anderen ontbreekt op deze foto Aartje de Leeuw de Bouter.

37. Een schoolfoto uit 1927. Op de achterste rij, van links naar rechts: Jan de Vos, Jorien van der Vlies, Gerard v.d. Werken, Sander of Kees de Jong, PaauwVerschoor, Mijndertv.d. Werkenen Kees v.d. Wouden. Derde rij: Cor Verschoor, Neeltje Scholten, Janna van Vliet, Gerrie Verschoor, Jansje de Waard, Klazientje Ooms, Leentje Ooms en Jansje v.d. Werken.

Tweede rij: juffrouw Bakker, voor haar Gijs Rietveld (wazig), Mina Rietveld, Truus Scholten, Betje Rietveld, Jansje Zwijnenburg, Cor de Jong, Corv.d. Werken, Gloria de Man, Mijntje v.d. Werken, Marie Zwijnenburg, twee onbekenden, Neeltje Verschoor, Wim Piet de Jong en Mina Sprangers.

Voorste rij: een onbekende, Arie v.d. Werken, Hendrik v.d. Werken, Arie Looren de long, Piet v.d. Werken, Henk Stigter, ? de Vries, Huigje v.d. Wouden en ? de Vries. De schoolmeesters waren me ester Hofker en me ester Van Vuren.

38. Schoolfoto, 1925-1926. Zittend op de grond, van links naar rechts: Wim Piet Kok, Rinus DubbeJdam Dzn., Maarten DubbeJdam Mzn., Hans Hugenholtz, Hanny Biircker, Gerrit van Harten, Cornelis de Jong Adrzn. en Adriaan Kooy.

Eerste rij, zittend: Willempje de Bruin, Janna Brand, Hendrika Kok, Janemie Kok, Berta de Bruin, Marrigje van Buren, Trien BJorn, Trientje de Bruin, Jan Bezemer, Thomas BJorn en Cor de Booy.

Derde rij: juffrouw Bakker, meester Maas, Jaantje Bouter, Gerry Dubbeldam, Neeltje de Gruyter, M. de Bruin, Neeltje Broere en Aartje de Leeuw den Bouter.

Vierde rij, hoog: Jaap van Buren, Arie Brand, Jan Krone, Jan den Hoed, Arie BJorn Johzn., Piet de Graaf en Klaas Brand.

Vijfde rij, hoog: Gerrit Brand, Kees BJorn Johzn., Baltus Krone, Marinus DubbeJdam Mzn., Cor BJorn Azn., Arie BJorn Azn., meester Hofker (schoolhoofd) en juffrouw Lepoeter.

Deze foto is genomen tussen de kerk en de woning van het schooJhoofd, in oostelijke richting.

We zien hier aan de kerk nog de zijingang, die later weggehaaJd is, maar die een tijdlang aJs hoofdingang werd gebruikt,

Stappen door de tijd in Ammerstol
600 Ontstaat de Leek of Lokkia, volgens de huidige
loop. 1795
900 Het land is van de bisschop van Utrecht. De Lek
heet Lake, later Lecca of Lokkia.
1223 Johan Ammers staat borg voor Dideric van Wan- 1828
naan . 1842-
1300 . In Ammers of Ammerstee is tweemaal per week 1857
markt. 1846
1321 Ammers krijgt officieel tolrecht, hoewel er allang 1857
tol geheven werd, de naam verbastert tot Am- 1880
merstol. 1893
1322 Schepenen mogen wetten uitvaardigen, er is stads- 1896
recht.
1347 Robbert van Arkel, heer van dit gebied, sneuvelt 1898
bijLuik. 1902
1348 De tollenaars moeten de kapelaan acht warme 1920
maaltijden bezorgen. 1922
1401 Tolrecht gaat naar Schoonhoven. 1927
1420 Jacoba van Beieren, voogd van Holland, geeft in- 1929
woners van Schoonhoven, waarschijnlijk ook Am- 1964
merstol, tolvrijheid.
1578 Ammerstol en Bergambacht hebben gezamenlijk 1966
een predikant. 1985
1658 Men krijgt een eigen predikant.
1664 Erwordt een school gevestigd. 2000
1700 Ammerstol krijgt visrecht van Maurits Lodewijk
Grave van Nassau La Lecq.
1787- Willem Snel (commandeur) en Willem Ooms
1790 (harpoenier) uit Ammers gaan viermaal ter wal- visvaart.

Recht op visafslag weder gekregen. Het dorp telt 398 zielen. Landgoed gaat naar baron Van Hardenbroek.

De "Capel" wordt gerestaureerd.

Zalmvisserij Iigt stil vanwege hoge financiele eisen van graaf Nassau La Lecq.

Inwonertal720.

Stoombootdienst op de Lek wordt opgericht. De nieuwe kerk wordt gebouwd.

IJsclub "Vooruitgang" opgericht.

N.V. Stoomboot Rederij op de Lek wordt opgericht.

Muziekvereniging O.K.K. opgericht. Zangvereniging "Aurora" opgericht. Zalmvisserij verdwijnt.

Zangvereniging "Morgenrood" opgericht. Voetbalclub D. V.S. opgericht, bestaat tot 1932. Muziekvereniging "Excelsior" opgericht. Muziekvereniging "Excelsior" wordt heropgericht.

Inwonertalll64.

Samenvoeging met Bergambacht en Berkenwoude.

Vraagt Arjan aan zijn opa: "Opa wat betekent Ammerstol?" Opa: .Dit was eens een levendig en bloeiend dorp, dit is aileen nog een naam, de rest is met een pennestreek verdwenen, m'n jongen. "

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek