Ammerstol in oude ansichten deel 2

Ammerstol in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J.C. Blom
Gemeente
:   Bergambacht
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6185-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ammerstol in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

9 Aan de andere kant van de Hemstoep lag het tweede voetbalveld, na de "Kippenren", voor Ammerstollenaren; hier heette de club DVS (Door Vriendschap Sterk).

Achter van links naar rechts:

Adriaan Bakker, Willem van de Werken, Piet Stigter, Teus Kok, Arie Looren de Jong en scheidsrechter W Hommerde. Zittend: Ioop de Deugt, C. de Vaal en Gerard de Bruin. Voor:

Hendrik Verschoor, L. den Ouden en Chris v.d. Werken. Op de achtergrond de Kerkweg naar Schoonhoven, toen een karrepad, nu loopt daar de Provinciale weg. Deze weg kreeg zijn naam omdat het de verbindingsweg was tussen de kerken van Klijn-Ammers, Berghkerk en Scoenhove.

Dit is het terrein waar het klooster "Den Ham" heeft gestaan, dat in 1572 door de geuzen verwoest werd.

10 Hier een foto met parlevinker Meindert van de Werken erop voor Ammers. Hij begon op zeer jonge leeftijd met dit bedrijf In het begin van de oorlog werd zijn boot gevorderd door de Duitsers. Daar voelde hij echter niet veel voor, daarom deed hij gauw een andere. slechte schroef onder de boot, waardoor deze niet liep. De Duitsers haalden er een monteur bij die het euvel verhielp. Op de vraag hoe ze moesten varen naar Schoonhoven, stuurde Meindert ze de dijksloot in waar ze vastliepen. Met zijn broer Arie haalde hij 's nachts de boot weer terug uit Schoonhoven en verstopte hem in het rietgors. De Duitsers kwamen terug om het

gezin om te brengen en het huis in brand te steken, maar buurvrouw Lien Kok wist dat te voorkomen. Het gezin vluchtte naar Lekkerkerk waar het lange tijd verbleef. Aan het eind van de oorlog werd

Meindert bij het beschieten van de Rederijboten bij de steiger dwars door zijn been geschoten, gelukkig zonder blijvende schade.

11 Terug naar het dorp komen we op het hoekje bij "Van ouds het Raadhuis". Kees Blanken vaart juist weg met zijn open veerbootje, ook het pishokje is nog te zien. Links staat een heel oude noteboom, onderaan had hij een doorsnede van ongeveer 80 em. In 1971 verdwenen de notebomen buitendijks. Op de hoek het oude pand "Van ouds het Raadhuis"; een plattegrond van aile verdiepingen, gemaakt door Herman Stuurman (zoon van Arie Stuurman, cafehouder) is in het bezit van de samensteller. Het langgerekte pand reehtsvoor werd vroeger in drieen bewoond. Praktiseh alles is afgebroken, alleen het vroegere gemeentehuis en het.pand er-

voor staan er nog (de twee daken reehtsboven). Bij de eerste .Jichtpaal", de trap af, kwam je bij de bakkerij van Aart Kok, een van de vier warme bakkers in het dorp.

12 Een overzicht van de achterzijde van" Van ouds het Raadhuis". Deze plaat is vastgelegd door de Ammerse schilder Gerrit Brand. Midden onder was een kelder, met rechts daarvan het onderhuis met aardappelopslag en uiterst rechts, zandopslag en brandhout. Op het volgende niveau is links de keuken met daaraan grenzend de woonen slaapkamer, dan kwam de gang achter de deur aan de dijkzijde, met rechts de herberg met aan deze zijde van de herb erg de kaaskamer, aan het einde van de gang was een trapportaal. De bovenste laag had links de zolder en rechts de bovenkamer met twee bedsteden, hier was ook het logement. Op de plaats

van de schuur uiterst rechts, verrees de AVA tafelfabriek. Het is jammer dat hier in de bodem nooit archeologisch onderzoek is gedaan. Hier moet Ammerstol ontstaan zijn; dat hadden vondsten van

scherven en dergelijke zeker kunnen bevestigen. Het pand stamt ongeveer uit de 1 6e eeuw. In vroeger dagen werd hier ook rechtgesproken door schout en schepenen.

13 Een foto uit 1912, genomen naast het Waagje het dorp in; het derde huis rechts is het gemeentehuis. Men ziet op deze foto duidelijk drie dijkniveaus. De boerderij van Stuurman, rechts vooraan, staat op hetzelfde niveau als het oude Tolgaardershuis en "Van ouds het Raadhuis" , ongeveer 75 em onder de dijk in het midden. Dat was dus de oude dijkhoogte rond 1700. Links de kade die een verhogingsniveau aangeeft. Bij de laatste verhogingen in 1988 is hier met veel bijgekomen. Op het hoekje bij de Grote Kerkstraat staat cafe Blanken. Achter dit cafe gaan we op de volgende foto een kijkje nemen.

Het eerste pand rechts, van Stuurman, had aan de noordzijde een ijskelder.

nt:;. 1. de Gmijter. Sehoonboven. 170M

14 Hier zijn we ongeveer in 1915 in de tuin van cafe Blanken. Van links naar rechts ziet u: Kees Blanken, met voor zich zoon Jan Piet, Leen van deWerken (kapper), Dirk Blanken,metaccordeon. Staande achter de tafel: Gerrit v.d. Kuil, Adriaan Drinkwaard, daarnaast staande Wim Stigter tussen Knelis Brand en G. v.d. Wouden, die rechts op de voorgrond staan.Achter de tafel zittend: Jan en Freek Ooms en Flip Hoeienbos.

15 Deze foto uit 1933 is een prachtige opname vanaf een Rederijboot op de toen nog dubbele steiger met het veerhuisje. Rechts vooraan nog een eenzame paal van de afgebroken steiger van Fop Smit. De twee maatschappijen hebben elkaar lange tijd bevochten om de alleenheerschappij op de rivier. Rechts vooraan rietstruiken en hout voor de bakkerij van biller Kok. De laatste agent en veerman van de Reederij op de

Lek te Ammerstol (op de steiger) was Arie Stuurman (rechterfoto) met zijn karakteristieke sikje. Hij bereikte de gezegende leeftijd van 94 jaar. In de verte het scheepswerf]e van Ooms.

16 Deze foto uit 1933 laat het echte centrum van het dorp in die jaren zien, hier gebeurde van alles. De boten kwamen af en aan met passagiers en goederen. zelfs voor doorvoer naar Gouda. Het Waagje ofhet tolhuisje met juist voor de deur rechts de doorgang naar het voetveer. Bij de man achter op de foro, rechts, de ingang naar de steiger. Het huis met het rieten dak was het tolgaardershuis. Dan komen er twee boerderijen van de families Stuurman. Links het Raadhuis met links vooraan een trapje naar beneden; onderin het Raadhuis woonden de koddebeiers, verstoken van enig zonnestraaltje. Het verhaal wil dat veldwachter Blois (omstreeks

1920) bij de waag dikwijls gefopt werd. Twee ploeg en jongens luidden door middel van een touw de bel van het waagje. om beurten aan de oost- en de westkant, zodat de beste man het .Jieen en weer"

kreeg. Ook telde hij weI eens meer dan 200 emmers van een baggermolen in de Lek.

Lekdvk met Raadhuis. Ammerstol.

1 7 Hier passeren twee raderboten elkaar juist voor Ammerstol, de voorste boot (de 1) gaat achteruit van de steiger en steekt over naar de haven van Groot-Ammers, de 4 gaat vol op stoom richting Rotterdam. AIle Reederij op de Lek-schepen kregen in

1 9 J J een nummer, daarvoor hadden de schepen namen als "de Schoonhoven", "Vreeswijk", "Krimpen op de Lek" , enzovoorts. Ammerstol had halte 1 J; in de zomerdienstregeling werd opwerkdagen aangelegd van 6.14 UUT tot 5.40. 's middags, met tussenpozen van ongeveer drie UUT. De boot bleef tien minuten liggen zodat er dus snelgelost en geladen moest worden want soms was er levende

have bij.Voor op de boot, tussen schotten, konden koeien staan. Het passeren van twee boten, zoals op de foto was een geweldig spektakel voor het dorp; het trok dan ook menige kijker.

GEZICHT OP GROOT AMME:RS VAN VIT AMMERSTOL MET PASSEERENDE LEKBOOTEN

18 Hier een zeldzaam kiekje aan board van een raderboot. Links op de foto staat Jan Dirk Kok, stuurman, 4e van rechts is Willem van der Kuil en beiden waren Ammerstollenaren. Als 5e van links staatTeunis Kok; hij was de laatste kapitein op een Rederijboot (de 6). Deze boot werd in 1 950 verkocht aan een Duitse ondernemer. De heer Keij wist de boot in latere jaren op te sparen en te redden van de ondergang. Naar verluidt was het een boot voor dames van lichte zeden geworden, maar gelukkig vaart de statige boot nu weer door Nederland als de "Kapitein Kok" . Deze foto is zeer waarschijnlijk voor Lekkerkerk genomen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek