Ammerstol in oude ansichten deel 2

Ammerstol in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J.C. Blom
Gemeente
:   Bergambacht
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6185-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ammerstol in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Later kwam het secretariaat van Kerk en Vrede naar Ammerstol. Daaruit vloeide later het secretariaat van de Internationale Unie van Antimilitaristische voorgangers en geestelijken voort; opgericht in Stockholm. Inmiddels was er ook een vredespersbureau gekomen dat enkele malen per week actueel nieuws met be trek king tot oorlog en vrede uitgaf, in samenwerking met Vaz DiasAmsterdam, Keesings HistorischArchief en het Nederlands Christelijk Persbureau te Zwijndrecht. Het secretariaat van de Nooit Meer Oorlogfederatie kwam tussentijds vanuit Utrecht naar Ammerstol. Dit ter vergemakkelijking van de N.Y.A. tijdens en voor de landelijke verkiezingen. De NMOF betrof diverse vredesverenigingen zoals de vrouwenvredesbeweging, de jongerenvredesbeweging, school en vrede, daarbij ook diverse comites zoals ten behoeve van de dienstweigeringswet. Dominee Hugenholtz had naast zijn internationale contacten in die van de IUAMC ook contacten via de I.F.O.R. (Internationale Verzoeningsbond). Daardoor had hij contact met Kees en Betty Boeke, die uit de Engelse zakenwereld komend met veel idealisme een nieuw soort onderwijs introduceerden, waar ook de prinsessen van Oranje hun leerhuis (tijdelijk) hebben gehad. Voor de WRI (War Resisters International) bezocht hij vele congressen in het buitenland. Hij was heel vee! in Warschau waar dr. Zamenhof met succes zijn wereldtaal Esperanto ontwikkelde. Het was daar ook dat hij contact kreeg met de tweede secretaris van Tolstoy:

Valentin Bulgakow. Hij bezorgde daar het in Nederland gecol-

lecteerde geld voor politi eke gevangenen in Siberie. Via de IFOR en de WRI had hij ook contacten met de Quackers in diverse landen, met de Vereniging van Volkenbond en Vrede (Geneve)

en de Internationale Vrouwenbonden voorVrede en Vrijheid. Ook onderhield hij een stevig contact met prof. Einstein (de grote Einstein van de relativiteitstheorie) die vanuit zijn wetenschap zijn oordeel op gezegeld papier aan hem gaf op het gebied van oorlog en vrede. Dit belangrijke stuk werd door Hugenholtz in bewaring gegeven bij het Internationale Instituut voor Sociale Wetenschappen. Hij had ook contact met een Iapanse tot christen bekeerde voorganger die in Japan veel werk deed door boerenco6peraties op te richten: Toyohiko Kagawa. Tijdens de Tweede Wereldoorlog bracht zijn secretaresse, Miss Helen F. Topping, een bezoek aan de pastorie. Zij was op doorreis om met diverse co6peraties in de landen die zij bezocht te praten over gedwongen en! of vrijwillige co6peratiesystemen. Ook de NOVIB was van oorsprong een aanpak van Hugenholtz, Pater ]elsma en F.S. Noordhoff, oud-secretaris van de NVV (Nederlands Verbond van Vakverenigingen). Hugenholtz vertaalde al in 1937 het boek "Christendom en sociale praktijk" van Kagawa. Binnen niet al te lange tijd komt er een boek uit over het leven en werken van dominee Hugenholtz, geschreven door dr.

H. Noordergraa£ Naast het bovengenoemde zal de geaardheid van het diverse vredeswerk daarin voorrang hebben.

28 Hier de eerste foto (1901) van het nieuwe posten telegraafkantoor. Hoe belangrijk dit kantoor was, blijkt uit het boekje de Zalmvisserij van Ammerstol. Omdat de in Ammerstol gevangen zalm verkocht werd door heel Europa. Op de bovenste foto de directeur van het postkantoor en de dorpsveldwachter. Vele jaren na de oorlog zwaaide de heer Marcelus hier de scepter. Als [e de grote deur in het midden binnenging, was het loket aan de linkerzijde, daarbinnen stond een tafel met diverse stempels. Wanneer je een briefwegbracht kreeg je er meteen een paar klappen met de stempels op. Het rechter gedeelte werd bewoond door bankdirecteur Heuting.

Hij heeft door verkeerde beleggingen het spaargeld van diverse mensen in gevaar gebracht. In 1958 ging de Ammerstolse spaarbank failliet. Velen zijn later schadeloos gesteld, onder meer door de boedelverkoop. Heuting was ook vele jaren schoolmeester en was daardoor ook in staat schoolsparen te stimuleren. Velen zijn later schadeloos gesteld. Heuting was ook schoolmeester.

29 We gaan verder door het dorp over de dijk westwaarts en blikken terug richting dorp, rechts zien we cafe Natzijl (nu supermarkt). Het derde huis is verdwenen, dit maakte plaats voor een loswal van de firma Stigter. In het huis vooraan woonde Dirk de Jong, vishandelaar en de laatste beroepsvisser van het dorp, in buitenwater. Tijdens de jeugd van de samensteller was hij nog dikwijls te zien in zijn roeiboot op de rivier. Ernaast had Gerard Brand zijn melkzaak, op dijkhoogte was de winkel. Het laatste huis werd bewoond door aannemer Adriaan de Jong. Later vestigde G. Stigter zich hier met een schoenenzaak. Daarnaast zien we alleen nog maar

een boomgaard. Op die plaats bouwde bakker Bezemer in 1904 een pand, Het tweede pandje, met puntdak, was het kruidenierswinkeltje van Willem Pieter van den Berg.

30 Achteruitlapend met anze rug naar het westen komen we bij de ingang van het eerste Ammerstalse voetbalveld; zie de rood-wit geverfde mast juist bi] de trap rechts vaaraan. De ingang is nu tussen Lekdijk S 2 en Lekdijk S 3. Links ap de dijk staat een schuurtje dat taebehaarde aan bakker Jan te Hennepe. Daar stand zijn bakfiets waarmee hij brood bezorgde. Oak werd het schuurtje gebruikt voor apslag. Bakkerij Te Hennepe heeft tachtig jaar het dorp van ambachtelijk brood vaarzien. [uist links vaaraan (nu het Malerweer) was de zagenaamde Bolle Stoep, een karrepad naar de dijk, daarnaast, aan de aastkant, stand de boerderij van Willem Bal

die we ap fata 34 gaan bekijken. Eerst gaan we even een kijkje nemen ap het voetbalveld van taen.

3 1 Deze foto heeft een poststempel van 1915. Het huis uiterst rechts op de vorige foto staat hier uiterst links, recht achter de spelers zien we cafe Natzijl, tevens mandenmakerij; dit is nog te zien op de grand waar veel teenbast ligt. Het is een foto van A.F.c. (Amrnerstolse Football Club); dit staat op het petje van de derde speler linksachter. Op de achterste rij, van links naar rechts staan: Jan Dirk Stuurman Iilleszn, Henk de Leeuw de Bouter, onbekend, Dirk Stuurman Iilleszn, Wim Emeis en Gerrit de Jong. Zittend: Wout Bakker, onbekend, onbekend en Aart Zanen. Liggend: Jan den Hoed en een onbekende. Omdat er om het hele veld hoog gaas

stond, kreeg het de bijnaam .Kippenren" .

32 Hier de prachtige boerderij van Willem Bol, met rechts het huisje van bakker Jan te Hennepe. Mooi te zien is de opkamer, achter zijn de stallen. De luiken boven waren van de hooizolder, waar de samensteller menig vorkje hooi opgeprikt heeft. Vroeger deden veel boeren de hooibouw gezamenlijk, Bol deed dat met Stuurman, toen woonachtig aan de Kerkweg, nu de Provinciale weg. Willem Bol trouwde in 1 93 1 met Ko Anker in Stolwijk en kwam in 1 935 naar Ammerstol. Door verzwaring en verbreding van de stoep verzakte de boerderij en werd bouwvallig. Omdat er geen grondig onderzoek naar gedaan werd, verloor deze familie veel geld omdat

de boerderij uiteindelijk afgebroken moest worden. Ook hier faalde de politiek weer op het menselijke vlak. Van 10 tot 24 december 1964 werd hier de tentoonstelling "Herlevend Verleden" gehouden;

daarna is de boerderij al gauw afgebroken.

33 Dit is niet zo'n late foto (net na de oorlog) van 't Nering. Links het huis van kleermaker Cronau, dit huis is later afgebroken; her stond ongeveer bij de huidige panden 60 en 62. De reehter woningen staan er nog en in de derde woning van reehts bevond zieh beneden de bakkerij van Jan Bouter (Jantje den Hit). Het vierde huis van reehts was toen al het bedrijf van Lisa de Jong; een radio- en televisiezaak. Let vooral op de mooie hoge Esso benzinepomp voor het pand; toen waarsehijnlijk de enige pomp in Ammerstol. Toen er pas televisie was, richtte Lisa beneden in de kelder een tribune in om mensen de gelegenheid te geven om naar het WK

voetbal te kijken. De samensteller zag er Hongarije wereldkampioen worden.

34 Gaan we nog verder naar het westen dan komen we bij de ingang van het latere voetbalveld buitendijks, waar nu de haven is op de grens van Bergambacht, het Snackert-terrein. Op dit veld gebeurde veel, er werd niet alleen gevoetbald, maar ook de atletiekvereniging oefende hier. Er werden onder meer clubkampioenschappen gehouden. Van links naar rechts zien we de dames in starthouding: Corrie van Dam, Corrie v.d. Werken en Corrie Ooms. Op de achtergrond de keet met slechts twee kleedkamers, rechts (net niet in beeld) het scheidsrechterskleedkamertje. Warm water was er niet, slechts een trog metvijf kranen. Het linker ge-

deelte was de "koek en sopie" van Gerard van de Werken. Recht toe op de "koek en sopie" was het toegangspad vanaf de dijk. Het houten gebouw achter de starter was de timmerfabriek van Gebroe-

ders De long. In 1953 dreef de keet ergens in een boomgaard buitendijks rondo

35 Op de linker foto nag meer leden van de atletiekvereniging. Van links naar rechts zittend: Kinny Heuting, Mina v.d. Vlies, Ami Dubbeldam, Rika Kok, Willy den Hoed, Adrie Brand, achter Wil Verkerk en Mina Stigter; staand links Piet Bakker, 4de van links Piet van de Dool. Op de rechter foto achter, en van links naar rechts: Jan Stigter,

Jan v.d. Dool, Cor Stigter, Adrie de Jong, Piet te Hennepe en Jan de Bruin. Voor: Piet te Hennepe en Arie Dubbeldam, links voor, liggend: ? en Arie Brand. Waarschijnlijk oprichtingsjaar van de vereniging is 1941 en Heineman uit Gouda was de eerste trainer. Belangrijke mensen waren verder: Pier de Bruin, Cor Stuurman, Cees v.d. Dool,

Henk Stigter en Nico de Jong; de laatste was voorzitter. Doordat men geen strook grand kreeg bij het huidige voetbalveld, aan de zijde van het industrieterrein om atletiek te kunnen bedrijven, ging de club rand 1971 ten gronde. Men had elf'[aar lang belangrijke tienkampen georganiseerd op Ammerstol.

36 Dit is een voetbalelftal gefotografeerd op het Snackert-terrein, Waarschijnlijk heeft niemand deze foto ooit gezien, het zal A.S.Y. 3 zijn geweest. Voor van links naar rechts: Cor Blom, onbekend, Kees Looren de Jong en Kees Tuinenburg. Achter: Leen v.d. Werken, SnelVerschoor, Willem den Hoed, Arie Verwaal, Jan Piet Visser, Aart Verkerk en Arie Brand. Net rechts achter het doel is de boeterskeet van de zalmvisserij nog zichtbaar. Deze foto is omstreeks 1 938 genomen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek