Ammerstol in oude ansichten deel 2

Ammerstol in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J.C. Blom
Gemeente
:   Bergambacht
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6185-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ammerstol in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

37 Foto genomen in de fabriek op palen van gebroeders De long. In de crisistijd (vee! werklozen) begon].vv. de long meube!tjes in een schuurtje te maken en wat reparaties te doen. Zijn braer P. de long had het ook niet naar zijn zin op verre bouwwerken voor f3,- in de week. Zo

werd in 1930 een bedrijfje geboren. Het schuurtje kreeg steeds meer bijbouwsels, dus was men genoodzaakt een nieuw onderkomen te zoeken; dat werd deze fabriek op palen boven een stuk griend. Men begon onder meer met een cirkelzaag die met de hand randgedraaid moest worden. Later ging men noodgedwongen kozijnen maken. De fabriek op palen

kwam in 1953 1,2 meter onder water te staan. Om zoveel mogelijk produktieverlies tegen te gaan, werd een nieuwe fabriek over de oude heengebouwd. Van links naar rechts:

Pieter Looren de ]ong,;'vv. de

long, vv. Looren de long, Jan Willem de long, Piet de long, P. Looren de long en Arie Blom.

38 We keren terug naar de Grote Kerkstraat omstreeks 1900. Links is nu een kapperszaak, het rechter pand is vele jaren slagerij geweest. De langste tijd als slager zat Cees van der Vlies in dit pand, later kwam slager Casteleijn. In het tweede pand links heeft Leen v.d. Werken lange tijd zijn herenkapperszaak gehad, de ap de foro zichtbare deur gaf direct toegang tot de salon. Het derde pand links was de boerderij van Dogterom. Het huisje met het rieten dak rechts was na de aorlog de melkzaak van Gerrit de Graaf ('t Graaffie). Na dit huis rechts kwam er een stukje griend, waar later Arie van Vliet een garage bouwde voor zijn vrachtauto; hij had namelijk een bode-

dienst. Het valt hier erg op dat het pand op de hoek van het Kerkplein zover uitsteekt, zodat de straat erg smal was. Het hoekpand er recht tegenover heeft nag een rieten dak. In het voorlaatste pand rechts

began C. de Waard een winkeltje (zie volgende foro).

AuulIerstol Kel'kstraat.

39 Hier Cees de Waard; hij werd voor de oorlog afgekeurd als vrachtautochauffeur. Noodgedwongen begon hij een zaakje in fietsonderdelen in samenwerking met zijn broer uit Lekkerkerk en tevens ging hij fietsen repareren. Al snel kon de lattenschuur noordelijk van het pand dichtgemaakt worden en als werkplaats dienen. Ben deel van het huis werd ingericht als winkel, waar later diverse zaken als serviesgoed, potten en pannen, schrijfgerei, speelgoed en dergelijke te koop waren. Cees kocht een wat grotere auto die tevens als taxi dienstdeed. Toen hij uit het pandje groeide, kocht hij de stal van boer Dogterom, trok een gedeelte op in steen en

verving het rieten dak door pannen; ook kreeg het een showroom voor electrische apparaten. U ziet hem hier voor de oude verbouwde stal met twee van zijn auto's. Rechts staat de benzinepomp,

waar je ook bromfietsolie kon kopen. Hij verkocht namelijk ook bromfietsen toen deze in opkomst waren.

40 lets verder op de hoek naar het Kerkplein is deze foto uit ongeveer 1900 gemaakt. Links het smeedijzeren hek dat doorliep random de schoolmeesterswoning tot de kerk en voarlangs de school. Let op het bard "STAPVOETS RI]DEN" en op de oude straatlantaarn. Het meisje in het midden heeft zo te zien een nieuwe fiets. De kindertjes links kunnen zo in een plaatjesboek van Ot en Sien. Hier kan men ook goed de klederdracht zien. Van links naar rechts: Mien Verschoor (later gerrouwd met "Brien" Dubbeldam) dan een zuster van Janna de Vries, de moeder van Janus de Vries, Teuntje Meu, later de vrouw van Janus de Vries en moeder van Jo de

Vries, die later groenteboer was, evenals zijn vader. Zij hadden hun groentezaak toen in het rechter pand.

41 Lopen we verder het Kerkplein op dan staan we voor de schuur van Iaap de Vries (de vader van Janus de Vries) en kijken naar de Capellelaan. De sloot rechts liep tot aan de Kerkweg (nu Provinciale Weg). Hiervandaan ging Jan v. d. Dool met zijn goederen per schouw naar Gouda, hij had namelijk een bodedienst tot Stolwijkersluis. Bij Schoonauwe was zo'n funk verval, dat de goederen uit de schouw moesten en de schouw over de kant gehaald werd met een spil. Links het norretje met daar linksvoor, de ingang naar de begraafplaats. In het norretje stond ook de brandspuit, een scheepsperspomp met een grate leren zak eraan. Omdat

de pomp Diet zoog moest de zak met emmertjes tegelijk met water gevuld worden uit de sloot of de rivier. Er was toen een regiment mensen nodig om de brand te blussen. In 1930 is de spuit naar

het museum gegaan. Er stonden in deze tijd nog maar vier huizen aan de Capellelaan.

42 Later werd er een bankje tegen het norretje geplaatst voor ouden van dagen. Op het bankje van links naar rechts: Piet van Loon, (Gart) Gerrit den Hoed, Roel Bakker, Sijpie den Hoed en Dirk Prins. Het witte Keeshondje was van meesterVerkerk. Rechts is de deur naar de nor waar menigeen zijn roes heeft uitgeslapen.

43 In oorlogstijd komen we op het Kerkplein een draaiorgel tegen, met bij het paard Cor Blom, bij het orgel Adriaan van Harten en Toon de Jager nit Lekkerkerk. Adriaan de Ouden hoorde er ook bij. Als je in de oorlog werk had, hoefde je niet mar Duitsland. Daarom huurden zij in Amsterdam een orgel voor f 1 5,per maand, dit kwam dan met een beurtschipper mee. In het begin trokken zij zelfhet orgel. later kochten ze een

paard voor f80,- dat zij bij Jan Rietveld in de loads stalden. De verdienste was ongeveer f 6,- per week. In Stolwijk en Berkenwoude werd de vergunning ingetrokken, door burgemeester Winkler later ook in Ammerstol.

44 Nog even een blik op het Kerkplein vanaf de Achterweg. Net achter de man rechts staat de dorpspomp tegen het hek. In vroeger dagen moet dit een ontmoetingspunt zijn geweest voor velen in het dorp. Het witte bord gaf aan welke diensten er in de kerk waren en hoe laat. [uist boven het hoofd van de man zien we nog de vroegere zijingang, die bij de grate renovatie van de kerk in 1967 is afgebroken. Vroeger werd in de kerk met Kerstmis het grote spektakel van de kruisiging opgevoerd door jongeren. Tevens werd er dan afscheid genomen van de oudere kinderen van de Zondagsschool. Er

viel ons dan een traktatie te beurt van appelbollen. Die kreeg je in die jaren niet elke dag; toch vloog er nog wel eens eentje door de kerk, In de galmgaten van de toren werden de siangen van de

brandweer gedroogd. Ook de ooievaars bezochten toen regeimatig de kerk.

Kerk met endereijzerseening, J{mmerstoi

45 De Capellelaan anna 1935, een hart uitgegeven bij de Weduwe Biirker, Schitterend was dit laant]e: elk huis had zijn eigen bruggetje en links was nog een boomgaard. Hier werden in 1947 de eerste nieuwbouwwoningen gebouwd. Daartoe werd de sloot vooraan met rietbossen en zand gedempt. Tussen de eerste en de tweede brug rechts is nu de kruising Mandenmakerstraat en Ds Hugenholtzstraat. [uist rechts vooraan werden toen oak woningen gebouwd, maar daar werden betonnen bruggetjes naar toe gemaakt zodat de sloot open bleef

46 Gingen we de Capellelaan in deze jaren helemaal uit, dan kwam men aan het spoortje naar Gouda en Schoonhoven. Bij Jan Bezemer kwam ik in het bezit van deze unieke foro's, waar ik eigenlijk al jaren naar op zoek was. Foto's van de laatste rit op 23 augustus 1942 van het treintj e (linker foto). Op de

rechter foto het stationnetje, met duidelijk op het boeiboord "AMMERSTOL". Kijken we naar de verftoestand van de onderste planken dan is het gebouvvtje in zeer slechte staat; links staat het treintje voor het stationnetje. Verder ziet u afgebeeld een kaartje Ammerstol-Gouda Karnemelksloot uit 1934. Cees de

Vos en zijn vrouw Fij waren de laatste kaartjesverkopers op het station bij Ammers. Direct nadat het spoortje was opgeheven hebben de Duitsers de spoorrails meegenomen voor uitbreiding van hun oorlogsverbindingsnet.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek