Ammerstol in oude ansichten deel 2

Ammerstol in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J.C. Blom
Gemeente
:   Bergambacht
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6185-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ammerstol in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

47 Terugkomend van de spoorlijn komen we op het Kerkplein en kijken vanafhet Kerkplein naar de Achterweg, oostzijde; vooraan ziet u de brug naar het Haventje. Deze haven werd als voIgt omschreven door de Stads- en Plattelandsbeschrijvers uit 1797: "hetDorpje is in goede geregelde orde, en zo als wy zagen, binnen den lekdyk geleegen, opwelke Dyk meede nog enige Huizen hier toebehoorendegebouwt zyn, en dat binnen het Dorp nog een goede Haven gevonden word". Van deze fraaie bruggen waren er vier in het dorp. Direct rechts gaat men de Wilhelminastraat in. Over het witte bruggetje links woonde Stuurman, op deze plaats

werden twee bungalows gebouwd. Het achtste huis van rechts brandde ill 1953 af toen weigerde het brandspuitje (foto 54) dienst en moesten de korpsen van Schoonhoven en Bergam-

bacht het alleen doen. Nu gaat men op deze plaats de Meubelmakersstraat in.

48 Dit is een opname in de Wilhelminastraat tussen Dr. 9 en 11, vanuit de Wilhelminastraat genomen richting west en wel in een tuin die er nu nog is. Waarom is deze foto zo interessant? Het linker schuurtje staat er nog, daar rechts van zien wij een stoepje met emmers. Deze stoep lag aan het oude haventje dat doorliep tot pand Dr. 7. Ook ziet men op de achtergrond de schuur, of beter gezegd de stal van boer Dogterom. Duidelijk echter ziet men ook het stukje griend dat ook aan de Grote Kerkstraatzijde is te zien, met daarbij enkele bomen en een heg langs de straat. Nu staan daar twee nieuwe huizen. Het meisje bij de stoep is Willy Rietveld.

Deze foto is uit 1932. Het haventje is omstreeks 1950 dichtgemaakt, men heeft er toen meteen riolering in aangelegd. Dit werk werd uitgevoerd door de Ammerstolse aannemer W van Harten.

49 Terugkomend van de Achterweg oastzijde lapen we langs de oude school naar de Stamme Achterweg, zoals deze toen genaemd werd. Deze fata is rand 1925 genamen. Oak hier weer de karakteristieke brug net als bij de Achterweg aast; daarvan kamen we er nag een tegen ap de kruising naar de Nieuwe Weg. De huisjes ap deze foro staan er allemaal nag. Dit is eigenlijk het enige plekje van Ammerstal waaar het aude karakter nag een beetje zichtbaar is.

50 Voordat we verdergaan, nemen we eerst nog een kijkje in de school rand 1926. De kinderen zitten keurig op rij. We beginnen voorin de klas, van links naar rechts: Kees v.d. Werken, Piet de Bruin, Mina Teeuwen en Neeltje Prins. Tweede rij: Bart Rietveld, Jan Spranger, Teus de Man, Tinus Scholten en Mina Krugger. Derde rij: Arie Looren de Jong, Albert Koolmees, Gert den Hoed, Aart Verschoor, Selia Kok en ? de Bruin. Vierde rij: Cor Stigter, Marian v.d. Berg, Riek Stigter en [aap den Hoed. Vijfde rij: schoolmeester Kramer, Jan Piet Blanken en Mien Spranger. Achterin de klas zaten matglazen wanden, deze zijn later dicht gemaakt. De school was ook een gym-

zaal rijk, aan de westkant. Ondanks de kleine ruimte werd er 's winters door de voetbal-, turn- en atletiekverenigingen getraind.

51 Naast de school zien we de zangjeugd in de operette .De Toverring". Staande van links naar rechts: Io v.d.Dool, ? Broere, Grietje van Buren, Nellekee de Jong, [aantje Kok, Gerrit van Harten, Gerard v.d. Werken, ?, Adriana Verschoor, Lo v.d. Vlies, Henry Brand, Leentje Ooms, Marien Dubbeldam, Gerrit Brand, Kees Rozendaal, ?, Meintje v.d. Werken, Lena Stigter, Teuntje Ouweneel, Cor Verschoor en Janna Brand. Op de knieen in het midden: Janna van Vliet. Kabouters: Neeltje de Gruyter, Neeltje Scholten, Marie Stigter, Suzan Hoefnagel, Aartje de Leeuw de Bouter, Aartje de Jong, Annigje de Jong, [ans v.d. Werken en Bertha de Bruin. Achter het schild: Adri-

aan de Jong en Gijs Rietveld. Leiders: Hendrik Zanen en Arie en Aart Brand.

52 Deze foto uitgegeven door C. de Waard (1962), laat de kruising Nieuwe WegAchterweg zien, met to en nog de brug. Links ging men naar het zwarte hek of de boerderij van Bol. Links langs het huisje met rieten dak lag toen nog weiland, met naast dat land de boerderij van [aap Bakker. Hij was een echt keuterboertje met slechts enkele koeien. Achter de opening rechts, een tuin grenzend aan de winkel van de cooperatie, die in 1934 werd opgericht door Leen I]zerman, Jaap van Buren en Huig de Bruin. Deze organisatie zorgde voor de gezamenlijke inkoop voor de arbeiders, zodat deze tegen redelijke prijs hun boodschappen konden doen. Jan

Piet de Bruin was zetbaas en deed de winkel samen met zijn vrouw Leentje.

53 Deze foto is genomen op de kop aan de Oostzijde van het Snackertveld waar ook een grindheuvel (losplaats) was. De pomp staat aan de Lek; op dit terrein oefende de brandweer dikwijls. Op de foto staan van links naar rechts: Cees deWaard (fietsenmaker en monteur), Gijs Stigter (schoenmaker), Teunis Ouwerkerk (slager) en commandant Jan PietVisser (bakker) . Verder waren lid van de brandweer: Iaap Both (timmerman -aannemer) evenals W de Jong, Theus de Man (aannemer), Arie Casteleijn (slager),Wim v.d.Vlist (manufacturier) en Hendrik v.d. Werken (timmerman). Dit spuitje stond in het politiebureau van politieman Kleibeu-

ker aan de Nieuwe Weg, naast de cellen. Ammerstol is nooit zonder brandweer geweest tot de onzalige samenvoeging met Bergambacht, waarbij dit stukje cultuur en bescherming van de bevolking in

1988 geliquideerd werd onder het mom van efflcientie.

54 We gaan nog even terug naar de Lek met deze foto uit 1916. We zien bier een groepje vissers in bet ijs vissen op de Lek. De middelste jongen vooraan was Gerrit v.d. Werken, hij werd maar 17 [aar oud. De staande mannen zijn van links naar rechts: G. den Hoed, Jan Dirk Kok, Piet de Jong (schipper), Jan Brand, met voor zich Janna Brand, Teunis Ooms, Roel Bakker, vijfman op rij onbekend, Henk Hofland en Gart v.d. Werken. Het is bijna onvoorstelbaar dat er in deze [aren nog stem (foto boven) in de Lek voorkwam; deze dieren werden gemakkelijk enkele meters lang. Een enkele keer kwamen ze wel in de zegen van de zalmvisserij, wat

dan een behoorlijk gevecht opleverde en kapotte netten.

SlEUR ? goon

~~:J:';ij ~~f:UIPbare. onderstandlge

bok(l).

In p~ van schubben zijn er 5 ojen been platen aanwozig (2).

De bovenst9 staartlob Is groter dan de onderste (3).

Leeft In zout en zoet water, maar is uft onze binnenwateren verdwenen. In de Noordzee wordt neg zeer spol'lldisch een steur gevangen.

Het voedsel bostaat in hoofdzaak u~ kleine boo demdlertjos.

'

55 Hier een blik op een van de vele strijdbare aptochten die in de jaren dertig werden gehouden voor betere leefomstandigheden en meer welvaart. De fota is vanafhet pastkantaar genomen; links de goat van de pastorie. Duidelijk zi]n op de foto veel muzikanten herkenbaar, waaronder Jan Piet Visser, Maan v.d. Berg, Gart de Vaal met de grate tram, Piet den Ouden, Leen v.d. Werken, trammelaarTeussie de Man en Henk Bakker. Op de achtergrond de vlag van de zangvereniging Morgenrood.

56 Praalwagen van de buurtvereniging in de Wilhelminastraat. AIle buurtverenigingen werden direct na de bevrijding opgericht. Elke bevrijdingsdag werd in Ammerstol uitbundig gevierd, samen met 1 mei, Het hele dorp werd dan versierd, elke buurtvereniging bouwde erepoorten en legde ereverlichting aan. Boven de wagenis zo'n versiering dwars over de straat te zien. Ook vaardigde elke buurtvereniging een praalwagen af; dit gaf altijd een spectaculaire optocht door het dorp. Hier ziet u de wagen van Teussie Gouwes, lorreboer en oliehandelaar; zijn kar werd getrokken door een "hit". Mieke v.d. Heiden staat achterop de wagen, ver-

der van links naar rechts:

Geertje Verschoor, [ans v.d. Heiden, Neeltje de Graaf, Janna de Jong, Betje BJorn, Trijn v.d. Werken, Annie Slingerland, Selia Looren de Jong en Teuntje van Harten (allen bij mansnaam).

Tekst op de wagen:

"Onze elf gewesten.

Hoe verschillend ook van aard.

't Is de Vestaalse maagd.

Die de mensen toch behaagd". De linten zijn de elf provincien,

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek