Ammerzoden in grootmoeders tijd

Ammerzoden in grootmoeders tijd

Auteur
:   J.A. Plas
Gemeente
:   Ammerzoden
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5403-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ammerzoden in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

6. Hoewel de beschikbare toto's van de Ammerzodense fanfare St. Caecilia bijna allemaal reeds zijn gepubliceerd, mag een afbeelding van de vereniging die zich al meer dan honderd jaar met succes heeft gehandhaafd niet in dit boekje ontbreken.

De fanfare is op 15 april 1889 opgericht. Daarvoor was Ammerzoden een harmonie rijk, eveneens St. Caecilia genaamd, in 1847 ontstaan uit een aantal muzikanten die het zangkoor van de roorns-katholieke parochie begeleidden. Deze foto is hoogstwaarschijnlijk in 1928 gemaakt ter gelegenheid van een optreden voor de K.R.O.radio op zaterdag 8 december. Op de foto staan aileen mannen, de eerste vrouw kon pas in 1963 lid worden.

Op de achterste rij ziet u, van links naar rechts: Piet Goedhart Hz., Jantje van Hemert Az .. Driek Moors Pz., Willem van Wordragen Hz., Has de Rouw, Johan van Doornmalen, Bertus Aarts Jz., Wout Dekkers, Wies van Doornmalen Jz., Arie Verhoeven Lz., Antoon van Tiel, Ties Kivit Mz., Brent de Looijer Hz. en Has de Goeij Cz. In de middelste rij: Jan Dekkers, Theo Kremers Wz., Antoon van Dulmen Mz., Toon van Horen Sz., Tinus van Berkel Mz., Bep Kivit Mz., Antoon Aarts Pz., Jos van Geffen Johz., Has v.d. Leeden, Ties de Rouw Gz., Adriaan van W ordragen Hz. , Jan Goesten Az., Roelof van Wordragen Hz. en Bartj e Roeters Az.

De voorste rij: Driek van Doornmalen Gz., Teeuw de Raad, Hannes van Berkel Mz., Koos van Doornmalen Mz., StefVerlouw, Hub van Doornmalen Lz., Simon Ivens, Piet Baselaar (de dirigent), Lou van Run, Aai van Hemert, Johan van Doornmalen Hz. en Has de Looijer Hz.

7. De neogotische rooms-katholieke St. Willibrorduskerk van Ammerzoden, in jaren 1894-1896 gebouwd tijdens het pastoraat van Johannes Nieuwenhuizen, naar een ontwerp van de architect Hubert Groenendaal. In 1944 bliezen Duitse soldaten de toren op, waarbij ook het gehele schip van de kerk werd vernield. Links van de kerk het huis van de achttiende-eeuwse "heelmeester" in Ammerzoden dokter Suyskens. Het pand werd in 1742 door de parochie Ammerzoden aangekocht om te dienen als pastorie. Enige tijd werden er ook kerkdiensten gehouden na een uitbreiding aan de achterzijde. (Op andere ansichten is de aanbouw duidelijk zichtbaar).

Later konden de katholieke Ammerzodenaren een schuurkerk bouwen achter tegen het huis aan. In 1793 werd deze vervangen door een nieuw bedehuis met een rieten dak. Tot 1829 deed dit kerkje dienst. Dat jaar kon met een rijkssubsidie van f 12.000 een nieuwe zogenaamde waterstaatskerk in gebruik worden genomen. Zestig jaar nadien, in 1896, kreeg de parochie de beschikking over de nieuwe grote kerk. Het waterstaatskerkje werd in 1899 afgebroken.

Nadat bij de kerk, aan de kant van de huidige Mr. Lagrostraat, ook een nieuwe pastorie verrees, werd de oude ingericht voor het verzorgen van ouden-van-dagen.

In 1910 kwamen vijfzusters Franciscanessen uit Oirschot naar Ammerzoden. Een jaarna hun komst begonnen de zusters met het voorbereiden van een parochiele meisjesschool. Er werd een voor die tijd royale school gebouwd, die men in 1912 in gebruik nam. Toen in 1929 een lokaal bijgebouwd moest worden voor het zevende leerjaar, werd mete en aan de voorkant van de oude pastorie een nieuw onderkomen voor de bejaarden gerealiseerd: het St. Antoniusgesticht.

Rechts van de kerk ziet u een stukje van de boerderij en bierhuis De Arend van Bertus en Huibertje van den Oord-van Doornmalen. Na hetvroegtijdig overlijden van hun moeder werden Jos en Dina Goesten bij hun oom Bertus van den Oord grootgebracht. Jos Goesten werd later eigenaarvan het pand. Vanaf 19 april 1922 veranderde De Arend in een cafe door aankoop van de volledige vergunning van de weduwe Van Hernert-Festen tegen een lijfrente van een rijksdaalder per week.

Uiterst rechts een gedeelte van de burgemeesterswoning die Roelofvan Run later inrichtte als woonhuis en drukkerij.

ST-A TONi 'S-GESTICHT E,' R. K. KERK, AMM RZODE

8. In 1910 kwamen enkele zusters Franciscanessen uit Oirschot naar Ammerzoden en startten met een roomskatholieke meisjes- en bewaarschool. Op deze foto Groep V in 1929.

Op de achterste rij staan, van links naarrechts: Annie (van Vugt) van Beers Md., Liesje Straver, Sjaan (Smolders) Vogelaars Ad., Drika (van Tiel) Danklof Ad., Annie Fabrie , Dina (van Keulen) de Goeij Gd., Door (Nikkessen) van Helvoirt Fd., Gon (van Lamoen) Verhoeks Gd., Riek (Eggermont) v.d. Krabben Hd. en Let (Kwaks) de Raad Ad.

De tweede rij , knielend: Lina van Doornmalen Hd., Bertha van Doornmalen Hd., Sjef v.d. Schoot Johz., Sjaan (Vugts) v.d. Schoot Johd., Toontje (A arts) van Wordragen Jd., Jo (v.d. Oord) van Hemert Ad., Johan van Hemert Az., Drika (Roeters) Deckers Ad., Johan Terken Az., Tonia Terken Ad., Marietje Bok Hd., Marie (Aarts) Verhoeven Ad. en Arie Dekkers Jz.

Derde rij: Jo (Oppers/Bonants) v.d. Oord Ad., Corrie (van Wordragen) de Wit Jd., Lien (van Bokhoven) de Wit Jd., Bertje (van Oss) de Groot Thd., Hendrik de Groot Thz., Jana (Koppers) van Mil Ad., Anna (Beijnen) van Mil Ad., Koos de Rouw Hz., Cato (Klaren) de Rouw Hd., Arnold v.d. Schoot Johz. en Ad v.d. Oord Johz.

Op de vierde rij zitten: onbekend, Driek v.d. Oord Johz., Marietje (Straatman) de Looijer Hd., onbekend, onbekend, Wout van Zeelst Rz., Betje (v.d. Oord) van Zeelst Rd., Sientje (Verhagen) Merks Johd., Wim Merks Johz., Gijs van Doornmalen Lz., Lien (Hoogma) van Doornmalen Ld. en Lamber Verhoeven Az.

Vooraan Jiggen: Cato (Bok) van Zeelst Jd., Betje (Hertog) van Zeelst Jd., Riek (van Os) v.d. Laar Gd. en Paula (van Mierlo) v.d. Laar Gd.

9. In de jaren twintig kregen dienstplichtige militairen van de infanterie gelegenheid hun diensttijd van vijf-eneen-halve maand te bekorten tot zes weken door deelneming aan het "Vooroefeningsinstituut Koninklijke Landmacht"; gewoonlijk genoemd Bijzondere Vrijwillige Landstorm. Theorie- en praktijklessen werden respectievelijk gegeven op woensdag van 7 tot 10 uur in de muziekzaal van cafe In de Hopwaag en zaterdags van 2 tot 5 uur op een terrein aan het eind van de Hogesteeg.

De minimum tijd van deelname aan de lessen was 1 jaar of300uren. De oefeningen stonden onderleiding van een reserve officier of onderofficier uit de omgeving. Hiernaast ziet u een foto van de deelnemers in 1929.

Staande, van links naar rechts: Adriaan v.d. Oort Cz., Louw Wijburg Hz., Albert Vos Ez., Ot Vos Wz., Harrie v.d. Krabben Lz. en instructeur Adriaan v.d. Schoot uit Hedel. Knielend, van links naar rechts: Gerard Danklof Az., Adriaan Pijnenburg, Fried van Geffen Johz., Chris de Looijer Jz. en Antoon Aarts Az.

10. Vroeger was "burenhulp" een gewone zaak bij ziekte en langdurige invaliditeit. lndien noodzakelijk, schroomde men niet deze hulp op grootscheepse wijze te verlenen. Aangezien velen geen daggeld konden missen voor hun eigen gezin werd dan op zondag gewerkt. Voor deze bijstand was toe stemming nodig van de burgemeester , die deze uiteraard prompt verleende. De pastoor zal stilzwijgend hebben ingestemd.

Op bijgaande foto lieten de werkers zich vereeuwigen bij hulp aan Hein van Hemert (Heintje de Slachter) in de jaren dertig.

We zien, staande , van links naar rechts: Johanna (van Hemert) van Dulmen, Driek Moors Pz., Jan Dikmans, Willem van Wordragen Hz., Adriaan van Mil, Antoon Aarts Jz., Gerrit van Geffen, Leo Goedhart Hz., Has van Dulmen Mz., Jan van Hemert Mz., Louis van Mil, Has de Looijer, Jan van Harssel, Ties Nooijen, Kees van Keulen Az., Johan van Doornmalen Mz., Pauw Hofrnans, Jan van Hemert Mz., Jan Roeters, Bertus van Beers, Adriaan Pijnenburg, Aai van Keulen, Driek van Wordragen Hz., Jan van Wordragen Hz., Hannes Merks, een onbekende en Ties de Rouw.

Zittend: Heintje van Hemert, onbekend, Tinus van Wordragen, Aai van Wordragen, Willem Thissen, Johan Hofrnans, Chris de Looijer, onbekend, Gerard de Rouw Mz., Hen van Geffen Gz., Jos van Keulen Az., Cornelis van Hezik Lz., Marten Verhoeven en Jan Verhoeven.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek