Ammerzoden in grootmoeders tijd

Ammerzoden in grootmoeders tijd

Auteur
:   J.A. Plas
Gemeente
:   Ammerzoden
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5403-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ammerzoden in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

11. Op 9 november 1931 werd te Ammerzoden een plaatselijke afdeling van het Nationaal Crisis Cornite opgericht. Bij de installatie namen hierin zitting: pastoor Trienekens, burgemeester De Leeuw, namens het roomskatholiek armbestuur J. Kattenbelt, namens het burgerlijk armbestuur Joh. van Zeelst, voor de werkgevers Jac. van Doornmalen, voor de belangen van de werknemers L. van Doornmalen en D. van Uitert als vertegenwoordiger van de boeren.

Twee jaar later vond op 2 december 1933 onder leiding van burgemeester De Leeuw een vergadering plaats met een twintigtal dames uit de gemeente. Dit "dames-crisiscomite" stelde een aktieprogramma op: wekelijkse collecte, speld jesdagen, een fancy fair, feestavonden enz. Het bestuur werd gevormd door Anna Dikmans, Riek van Hemert en Jo Aarts.

AI op 10 en 11 februari 1934 organiseerden de dames een fancy fair in het Bondsgebouw. Fanfare St. Caecilia hield vooraf een rondgang door het dorp. Burgemeester De Leeuw sprak over het onderwerp , ,teveel voedsel en toch tekort" en pastoor Trienekens over" teveel steenkool en toch koude".

We zien, van links naar rechts, achterste rij: Willem van Hemert Az., Jan Goesten Az., Anna Dikmans Ad., Alie van Hemert Hd., Koosje van Zeelst Jd., Cato (Goesten) v.d. Oord Jacd., Marie (Derks) van Geffen Ad., Jo (Dijkstra) Aarts Antd., Drika (v.d. Oord) Somers Hd., Betsie (Jansen) Kremers Wd., Jaantje Goesten Md. en Jaantje (v.d. Oord) Kras.

Tweede rij: Andries van Kuijk, Johan Fraaije Pz., onbekend, kapelaan Smits, Thil van Beers Md., Marietje de Wit Pd., Cato (Baselaar) Rooijackers Pd., Jo Baselaar Pd., Cato van Hemert Arnd., Nellie (Goesten) v.d. Oord Wd., Dien (v.d. Krabben) v.d. Oord Ad., Antje (v.d. Oord) v.d. Oord Hd., Marie de Bot, Mien (van Uitert) van Wordragen Rd., Antje van Hemert Arnd. en burgemeester De Leeuw.

Op de voorgrond zitten: Clara (Verboord) de Raad Md., Anna de Wit Rd., Jo (Goesten) de Wit Rd., Marie (Laheij) van Geffen Johd. en -liggend - Zus (de Hart) van Beers Gd.

12. Aan de viering van Koninginnedag werd in Ammerzoden en Well veel aandacht besteed. In 1935 kon men in de optocht een wagen bewonderen die herinnerde aan de geslaagde vlucht over de Atlantische Oceaan naar WestIndie met het KLM-vliegtuig De Snip in december 1934.

Op de wagen ziet u , van links naar rechts: voerman Nol Goesten Mz., Bet (Peters) van Horen Sd., Clara (Verboord) de Raad Md., An (v.d. Oord) de Raad Md., Cato (van Hulten) van Horen Sd., Ans (Vos) Goesten Jd., Corrie (v.d. Bouwhuijsen) Roeters Jd., 10 Kremers Wz., Cor (van Horen) van Buul en Cor van Geffen Johz. Voor de wagen staan, van links naar rechts: Jan van Dulmen Mz. , Adriaan v. d. Krabben Lz. , Toon van Horen Sz. , Johan Fraaije Mz., Willem Merks en Bennie van Aalten Thz.

De aankleding van het geheel wekt niet direct associaties op aan de crisisjaren. Oordeel van de jury: Ie prijs met lof.

SNIP

r

~I

13. Het patronaat was een lekenvereniging, ter bezinning, van jongeren onder leiding van een geestelijke. Het jongenspatronaat werd in Ammerzoden in mei 1921 opgericht. Regelmatig kwarn men sarnen in het Bondsgebouw. In 1929 werd het patronaat gesplitst in twee afdelingen: het klein patronaat voor jongens van 14 tot 16 jaar en het groot patronaat voor jongens van 16 tot 18 jaar. Na het patronaat traden de jongens toe tot de gezellenvereniging "Jong Ammerzoden" waarvan zij lid konden blijven tot hun huwelijk of dertigste jaar. Eens per jaarwerd een reisje gemaakt.

Op de foto ziet u het jongenspatronaat in Ouwehandsdierenpark te Rhenen in 1939. We herkennen op de foto: 1 Jan van Tiel Wz., 2 Pauwvan Hernert Wz., 3 Hub Verlouw Hz., 4 Harrievan Hemert Wz., 5 Arnold Verlouw Hz., 6 Jan Verhoeven Chrz., 7 Jan van Balkom Jz., 8 Lies van Geffen, 9 kapelaan Blom, 10 Wout van Hernert Hz., 11 Johan Terken Az., 12 Krijn Struijk Jz., 13 Adriaan Hoskam Fz., 14 Jan Klaren Az., 15 Piet de Rouw Mz., 16 Bart Roeters Jz., 17 Wim v.d. Oord Johz., 18 Johan v.d. Oord Wz., 19 Gijs van Doornmalen Lz., 20 Johan van Doornmalen Johz., 21 Driek van Wordragen Az., 22 en 23 onbekend, 24 Ber van Run Wz., 25 Johan Kivit Hz., 26 Arnold van Hernert Wz., 27 Koos Dekkers Jz., 28 Thomas van Wordragen Jz., 29Jan v.d. Oord Johz., 30 Antoon

Kremers Nz., 31 Johan de RouwWz., 32 Adriaan van ZeelstJz., 33 Johan van Doornmalen Az., 34Jo van Geffen Lz., 35 Jan van Hezik Lz., 36 Koos v.d. Oord Fz., 37 Henk v.d. Laar Gz., 38 Martien van Hezik Lz., 39 Gerard de Groot Thz., 40 Noot van Wordragen Az., 41 Jan de Rouw Hz., 42 Martien van Helvoirt Fz., 43 Jan de Wit Jz., 44 Ai de Wit Jz., 45 Martien van Doornmalen Hz., 46 Adriaan van Zeelst Rz., 47 Hein van Wordragen Hz., 48 Henk de Looijer Hz., 49 Hein v.d. Schoot Johz., 50 Antoon van Vi an en Dz., 51 Wim Merks, 52 Martien van Keulen, 53 Arnold van Hemert Hz., 54 Cis Hoskam Fz., 55 Bart Danklof Johz., 56 Wim van Keulen Az., 57 Martien Roeters Johz., 58 Wim Bok, 59 Johan Kivit Hz., 60 Johan Dekkers Jz., 61 Antoon van Geffen Gz., 62 Gijs van Doornmalen Hz., 63 Ad v.d. OordJz., 64 Gerrit van Geffen Gz., 65 Arievan WordragenAz., 66 Lo van Geffen Gz., 67 Has van Tiel Wz., 68 Arie van Mil Lz. en 69 Wim van Geffen Gz.

14. Tien jaar na de oprichting van het jongenspatronaat werd, op initiatief van pastoor Trienekens en de zusters van de roorns-katholieke meisjesschool, op 8 mei 1931 het meisjespatronaat in het leven geroepen. De nieuwe vereniging werd gesteld onder de schutse van de Onbevlekte Ontvangenis. Jaarlijks werd er een retraite gehouden. Op de foto de deelneemsters aan de drie bezinningsdagen te Uden in 1935. De onbekende meisjes zijn niet afkomstig uit Ammerzoden.

De achterste ri j, van links naar rechts: Mien van Tiel Antd., Gon (de Rouw) van Beers Gd., Corrie (van Keulen) de Rouw Adrd., Mina (van Keulen) van Tiel Wd., Bertha van Mil Gd., Sjaan (Vugts) v.d. Schoot Johd., Bep (Kanter) Baselaar Pd. en Bertha (Mutsaers) van Bokhoven Hubd.

In de middelste rij: Drika (van Tiel) Danklof Ad., Jana (Gerritsma) Kivit Hd., Jana (Koppers) van Mil Ad., Toontje (Aarts) van Wordragen Jd., Trui (Verhoeven) Hoskam Fd., Joke (van Herwijnen) Penders Pd., Driekske (van Zon) van Geffen Jd., Huberdien (Thien) van Doornmalen Jacd., Jo (v.d. Oord) van Hemert Ad., Pietje (de Bakker) Kras Johd., Tonia Terken Ad. en Door (Nikkessen) van Helvoirt Fd.

In de onderste rij: Bertje (van Oss) de Groot Thd., Sjaan (Verhoeven) van Wordragen Ad., Truike (Wolfs) van Geffen Gd., Riek (van Boekel) v .d. Schoot Wd., Anna (Minderhout) van Doornmalen Wd. en Drika (de Looijer) Hoskam Wd.

15. Yoor 1945 gingen veel Ammerzodenaren jaarlijks ter bedevaart. De meest bezochte plaatsen waren Den Briel, Kevelaer en Bokhoven in september. Dichter bij huis was de processie naar de Zoete Lieve Yrouwe van 's-Hertogenbosch in de maand mei. In 1935 werd voordeze processie zelfs door de wereldlijke Derde Orde van St. Franciscus in Ammerzoden een Processie Bond opgericht.

Op deze foto van de processie in Kevelaer zijn herkenbaar, in de voorste rij Hanneke (Dikmans) Kras, Jenneke van Wordragen, Dientje Mulder, Kaat van Dulmen Md., Sien (v.d. Wiel) Timmermans en Hanne van Uitert. lets verder naar achter ziet u Lien (v.d. Oord) Dikmans en Anna (v.d. Oord) de Wit, beiden met een Brabantse muts.

Opvallend is dat op de diverse toto's van de bedevaart naar Kevelaer geen Ammerzodense mannen worden aangetroffen. Yandaar misschien het rijmpje:

Naar den Briel ga je voor je ziel, Naar de St. Jan ga je voor een man, En ben je dan nag niet klaar,

Dan ga je naar Kevelaer.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek