Ammerzoden in grootmoeders tijd

Ammerzoden in grootmoeders tijd

Auteur
:   J.A. Plas
Gemeente
:   Ammerzoden
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5403-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ammerzoden in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

16. Afscheidsvergadering van burgemeester W. de Leeuw in 1924 op het gemeentehuis. De Leeuw was in 1920 Hoogen (1900-1919) opgevolgd.

Zittend, van links naar rechts: secretaris Hoyinck van Papendrecht, wethouder Lou van Run, burgemeester De Leeuw met echtgenote en wethouder Simon Ivens.

Staande, van links naar rechts: de ambtenaren ter secretarie A. van Elk en F. Kempenaars en de raadsleden Adriaan v.d. Graft, Johan van Geffen, Piet Baselaar, Jan van Wordragen en N. van Hees.

17. Op nevenstaande ansicht ziet u de villa Bestenhof, woonhuis en kantoor van notaris A. Hoeflake. Hoeflake was afkomstig uit Hedel, waar zijn vader en graotvader het burgemeestersambt bekleedden. Zijn vader was bovendien burgemeester van Ammerzoden van 1852 tot 1863. Hoeflake werkte van 1856 tot 1875 op het kantoor van notaris P.c. v .d. Pant in het grate herenhuis aan het einde van de Haarstraat dat naar het grote aantal kinderen van v.d. Pant (twaalf levend geborenen van wie er tien de volwassen leeftijd bereikten) N aamri j k heette.

In 1875 werd Hoeflake benoemd tot opvolger van zijn werkgever. Hij liet tegenover Naamrijk de villa Bestenhof bouwen en huwde in 1876 een dochter van zijn voorganger. Notaris Hoeflake nam in 1910 ontslag en overleed in 1929 op 91 jarige leeftijd.

De villa Bestenhof werd bij open bare verkoping in de Roode Leeuw te Ammerzoden op 10 juni 1938 door Daan en Beatrix van Roosmalen gekocht. Zij lieten het huis slopen om ruimte te krijgen voor een nieuwe woning.

Villa .? Beste he]"

18. Het Ammerzodense veerhuis van 1907 tot 1925. Op de veranda ziet u Willem en laantje Roeters-Vos met zoon Johan en Paulina Vugts, weduwe van Hannes Roeters. Op de dijk , met fiets, staat schoolmeester Deijnen. De naam van de persoon voor op de dijk is onbekend. Rechts op de achtergrond is nog net het huis van Gerrit en Emma de Goeij aan de Bovendijk zichtbaar.

Het Veerhuis werd gebouwd op de fundamenten van het oude houten huis dat er eerder had gestaan. De weduwe Roeters diende in 1892, gesteund door tien Ammerzodense kooplieden, een verzoek in voor een vergunning om sterke drank in het klein te mogen schenken. Eertijds was haar een dergelijke vergunning ontnomen wegens overtreding van de Drankwet. Omdat het verzoek werd geweigerd, moest zij het met haar verlofsvergunning (zwak alcoholische dranken) doen. Desondanks zag zij kans een goede relatie op te bouwen door haar prettige omgang met de klan ten en het feit dat zij altijd de consumpties in huis had die gevraagd werden: was de cognac op dan schonk ze jenever met een scheutje port! In 1896 en 1905 leverde het schenken van sterke drank haar twee veroordelingen op wegens overtreding van de Drankwet en daarmee was het verkrijgen van een vergunning definitief van de baan.

In 1906 vroeg haar zoon Willem Roeters een logementsvergunning aan. Zijn argumenten om hiervoor in aanmerking te komen waren dat hij zelf nog nooit voor overtreding van de Drankwet was veroordeeld en dat zijn inwonende moeder slechts als tussenpersoon beschouwd moest worden. De vergunning werd hem gegund.

Na verhuizing in 1925 naar het .mieuwe veerhuis" werd het nu inmiddels "oude" veerhuis verbouwd tot twee woonhuizen. Het linker gedeelte (de westkant) werd eerst door de nieuwe eigenaar Dissenter en daarna tot de verwoesting in 1944 door het gezin van lohan en Mina Roeters-De Laat bewoond. Het rechter of oostelijke dee I had achtereenvolgens tot bewoners: Dami en Bertha van Vianen-van Geffen, Gradus en Regien v.d. Oord- de Rouw, het gezin van schoen maker Konings en tot slot Marten en Bertha v.d. Oever-v.d. Leeden.

19. Een kijkje vanaf d'n Bol richting de dijk. Van links naar rechts ziet u op de foto eerst de boerderij van Willem en Pietje v.d. Oord-van Geffen, met aan de rechterkant cafe De Onderneming. Bij dit gezin woonden Hannes en J aneke van Geffen-v.d. Krabben in. Daarnaast een dubbel woonhuis, waarvan de linkerkant werd bewoond door Willem en Mina van Tiel-Mangelmans met kroost, later door het gezin van Johan en Marie Nettenbreiers- Van Dulmen. Aan de rechterkant woonden Jos en Martha van Beers-Danklof.

Dan zijn nog net zichtbaar de bouwvallen van de huisjes van Annemie Roeters en Tinus en Lena Kivit-Driesen. Op deze plaats liet Jaantje Roeters- Vos in 1925 een nieuw veerhuis bouwen waar zij met zoon Johan en dochter Jo introk. Johan trouwde in 1932 en bleef in het Veerhuis. Jaantje en Jo verhuisden naar een inmiddels gebouwd woonhuis dat tegen het Veerhuis aanleunde en dezelfde blokvorm had. Tegen de twee blokken was een keuken gebouwd die vanuit beide woningen te bereiken was. Hierdoor werd aan een wettelijke eis voldaan waardoor Jaantje haar drankvergunning kon behouden.

Jo had een opleiding voor modiste gevolgd en open de in 1937 een winkel in zelfgemaakte hoeden. Aan de overzijde van de oprit naar de dijk voIgt cafe Maas en Landzicht van Wout en Trien van Zeelst-van Run, daarna van Gerard en Heintje van Zeelst-v.d. Oord. Achter het cafe liep een pad de dijk op, dat minder stijl was dan de eigenlijke dijkstoep, voor de boeren met kar en paard. Ten slotte geheel rechts een stukje van het "oude" Veerhuis.

Aan het begin van de besneeuwde Bol staat op winterlokatie de keet die gebruikt werd voor berging van de door de "Bossche boot" te vervoeren goederen.

20. Yoor de Tweede Wereldoorlog waren branden, bij gebruik van stookkachels en haarden op steenkool en petroleum, een regelmatig terugkerend verschi j nsel in Ammerzoden en Well. Door beperkte bouwvoorschriften, het gebruik van veel hout en de rieten daken stonden huizen en schuren bij onachtzaamheid snel in brand. Maar ook in deze tijd kwam een brand de eigenaar niet altijd ongelegen en werd er hier en daar een handje geholpen; met name in de crisisjaren zijn niet toevallig verschillende schuren voor de opslag van manden afgebrand.

In de kleine honderd jaar vanaf 1851 tot aan de oorlog brandden er ongeveer 150 woningen en schuren af in Ammerzoden, Wordragen en Well. In 1898liepen in Ammerzoden veertien woningen brandschade op. De grootste brand had in Well plaats in 1876 toen tien huisjes aan de dijk werden getroffen.

Op deze foto de rokende puinhoop van het cafe In de Hopwaag aan de Ammerstraat in Ammerzoden op 28 februari 1932. Op de achtergrond de roorns-katholieke kerk. Bij de brand is ook het archief van fanfare St. Caecilia grotendeels verloren gegaan. De fanfare gebruikte het cafe sinds 1907 als stamcafe voor de repetities en uitvoeringen. In de tuin achter het cafe was hiervoor speciaal een muziekkiosk gebouwd.

De person en op de foto zijn onbekend.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek