Ammerzoden in grootmoeders tijd

Ammerzoden in grootmoeders tijd

Auteur
:   J.A. Plas
Gemeente
:   Ammerzoden
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5403-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ammerzoden in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

21. Een foto van de drukte bij het dubbel-priestersfeest op 27 april 1924 van pater Athanasius van Hernert, 50 jaar priester, en kapelaan Guidus van Rooijen, die zijn 25 jarig priesterjubileum vierde. Na een plechtige mis volgde een rijtoer door Ammerzoden in tien landauers in het bijzijn van de drie Bommelerwaardse afgevaardigden in de Provinciale Staten, onder begeleiding van een Garde d'Honneur en fanfare St. Caecilia. Voor deze gelegenheid was het dorp versierd met diverse bogen, onder andere in de Ammerstraat, de Haarstraat en voor de pastorie aan de Voorstraat (nu Mr. Lagrostraat). Bij dergelijke feesten, zoals het grote aantal mensen op de foto ook toont , was het hele dorp betrokken. Pater Van Hemert overleed twee jaar later op 27 maart 1926. Op het kerkplein de oude Lindeboom die in 1964 is gekapt.

Links ziet u een stukje van de fabrieksschoorsteen van de stoomkoekfabriek genaamd De Bijenkorf , die Johan Aben omstreeks 1900 in Ammerzoden opzette. AI na enkele jaren had hij, in 1906, dertien werknemers. De fabriek had als specialiteit de "zuivere honingkoek". Abens koek was landelijk bekend om zijn kwaliteit en door de leveranties aan het leger tijdens de mobilisatie van 1914-1918. Na het overIijden van Johan Aben in 1936 is het met de koekfabriek helaas snel bergafwaarts gegaan, mede door gebrek aan interesse van zijn opvolger.

Aben was volgens het briefhoofd van zijn onderneming de eerste telefoonabonnee in Ammerzoden: no. 1.

22. De stoomzuivelfabriek "De Bommelerwaard" te Ammerzoden. Yoor 1917 werd de melk uit de Bommelerwaard via Aalst per schip vervoerd naar Rotterdam, ter verwerking door de R.M.I. In 1917 werd op initiatiefvan J .A. de Jongh en A. de Hoop uit Gameren, J. W. den Treffer uit Kerkwijk en A. v.d. Graft uit Well besloten een zuivelfabriek op de grens van Ammerzoden en Kerkwijk te laten bouwen. Het werk werd opgedragen aan aannemer Willem Yerkuil te Bruchem, onder toezicht van G. Lodder, architect te Zaltbommel.

Ondanks voldoende melkaanvoer uit aIle plaatsen van de Bommelerwaard en de produktie van kaas, boter en magere melkpoeder van goede kwaliteit wilde het zakelijk niet vlotten, waarschijnlijk door gebrek aan zakenkennis van de leiding. Uit het toch al korte bestaan van de fabriek zijn slechts twee bedrijfsleiders bekend, namelijk in de eerste jaren de heer Bosma en later de heer Rietveld; beiden waren kaasmakers.

In 1923 werd door de geldschieters nog een forse investering gedaan en werd de onderneming omgezet in een naamloze vennootschap, de N.Y. Fabriek van Melkprodukten De Bommelerwaard. Maar het bleef sukkelen tot ongeveer in 1933 een faillissement ereen einde aan maakte. De fabriek werd overgenomen door de Duitse gebroeders Wohrmann, die in Nederland al fabrieken hadden in Azewijn en Zevenaar. De nieuwe eigenaren vertrokken reeds na een paar jaar, waarschijnlijk omdat in Duitsland het politieke klimaat voor hen in hoog tempo verslechterde.

De nieuwe eigenaar, de Yerenigde Zuivelbereiders te Rotterdam, liet het complex tot 1937 ongebruikt liggen. Yan 1937 tot 1940 werd de fabriek door de Y.Z. geexploiteerd voor de verwerking van taptemelk tot caseine, dat in korrelvorm naar Italie geexporteerd werd voor gebruik in de textielindustrie.

In de evacuatiemaanden (1944-1945) hebben vele inwoners van Ammerzoden en Hedel in de zuivelfabriek een relatiefveilig onderkomen gevonden. Kort na de Tweede Wereldoorlog werd het nu nog bestaande gebouw overgenomen door de Cooperatieve Telersvereniging De Bommelerwaard en gebruikt als poterbewaarplaats.

Op de foto zien we de fabriek in de jaren twintig, Yoor de losplaats staat de vrachtwagen van Klaas van Rijnsbergen, waarmee Gerrit van Rijnsbergen de melk uit Kerkwijk , Bruchern, Zaltbornrnel, Rossum en Kerkdriel ophaalde en de kaas van de gebroeders Wohrrnann naar Wezel bracht. Links het woonhuis waarin ook het kantoor was ondergebracht. Aan de zijkant van het huis is nog net iets te zien van de schuur waarvan de helft gebruikt werd voor laboratoriumwerkzaamheden.

23. Ammerzoden heeft voor de Tweede Wereldoorlog diverse toneelgezelschappen gekend. In de jaren twintig was de toneelvereniging St. Jozef actief onder regie van A.J. van der Schoot uit Hedel. De plaatselijke kapper Vincent Burg verzorgde de grime en Has de Looijer en Daan Verlouw zorgden voor de muzikale omlijsting op piano en viool. In de jaren dertig traden de toneelverenigingen St. Antonius en St. Genesius geregeld op.

Op deze foto van St. Antonius zien we, van links naar rechts, de heren: Hein van Wordragen (knielend), Bertus Aarts, Antoon Aarts, Hendrik Moors, Adriaan van Wordragen met op zijn arm zijn dochter Net, Antoon Pasnagel, onbekend, Jan Baselaar, Adriaan van Harsel en Willem Thissen.

De knielende meisjes zijn: Bets Somers, Corrij Roeters, Truus Wolfs en Drika van Doornmalen.

De staande engeltjes: Jeanne van Wordragen, Drika Hoskam, Tonia Terken en Jeanne van der Schoot. In het midden staan: Annemieke en Mien van Wordragen en een onbekende.

De titel van de uitvoering is onbekend, maar he eft waarschijnlijk te maken met het levensverhaal van Antonius van Padua zelf; de bloemen, witte lelies, staan symbool voor Antonius van Padua.

24. De eerste nieuwbouwwijk van Ammerzoden. Op 8 juli 1919 werd door architect J.F. Goesten namens de Stichting Woningbouw Ammerzoden de bouw van zeven dubbele "werkmanswoningen" aan de Hogesteeg aanbesteed. Een tiental ondernemers schreven hierop in. J .F. Struijken uit Leerdam bleek voor f 52.127 het laagst ingeschreven te hebben.

Geheel naar de tijd hadden de woningen een varkenshok om een varken te mesten voor eigen gebruik en in de tuin aan de straat kregen aile woningen een pereboom.

De Hogesteeg vormde een kleine buurtschap op zichzelf en wei op dusdanige wijze dat in 1989 een grote reiinie van bijna tweehonderd oude Stegenaren georganiseerd kon worden.

Inmiddels zijn de woningen afgebroken.

25. Het Wellse veer. Het houden van een veer was oorspronkelijk een der rechten van de heer van Ammerzoden. Het veer was eigendom van de heer die het voor een bepaalde tijd verpachtte. In de heerlijkheid Amrnerzoden en de latere gemeente Ammerzoden he eft het veer altijd gelegen bij het veerhuis in Well, naar het over de Maas gelegen Groenendael, Hier lagen de zogenaamde Gelderse waarden die tot 1955 deel uitmaakten van de gerneente Ammerzoden, Pas in deze eeuw heeft ook Arnrnerzoden een veer gekregen.

Het waren hoofdzakelijk de boeren die gebruik maakten van het veer; tweernaal daags gingen zij mel ken aan de overkant. Ook in de hooitijd was er een druk verkeer. Ten tijde van deze foto was Stef Witjes veerrnan.

Op de pont ziet u, van links naar rechts: Diel van Loon Wtz., veerman Stef Witjes, Peer Groeneveld Lz .. Metje van Loon Wtd., let Witjes-Vos Cd., onbekend en Irene Witjes-Vos Cd.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek