Ammerzoden in oude ansichten

Ammerzoden in oude ansichten

Auteur
:   J.A. Plas
Gemeente
:   Ammerzoden
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0212-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ammerzoden in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Dit boekje is op verzoek van de uitgever samengesteld uit ansichten en foto's uit de periode 1900-1930. Daarom zal ik u niet vermoeien met de geschiedenis van Ammerzoden; voor wie hierin belang stelt zijn uitvoerige bronnen beschikbaar.

Het doel is u te laten zien en lezen hoe het dorp er in de genoemde periode uitzag en hoe de bevolking er werkte en leefde. Zeer uitvoerige informatie, zonder fantasie, is niet te geven omdat we zijn aangewezen op persoonlijke bronnen van informatie en tijdens het verzamelen van gegevens blijkt helaas maar al te dikwijls dat het geheugen niet alleen komt, maar ook gaat met de jaren. Beperking wordt ook opgelegd door de schaarste aan goed fotomateriaal, doordat veel verloren ging in het laatste jaar van de oorlog. Daarom zullen velen in dit boekje het een en ander missen, maar hier moet gelden: geen plaatje-geen praatje. Dit gaat vooral op voor het kerkelijk leven,

dat zeer bloeiend was, maar waarvan behalve de zeer goede ansicht van de jaarlijkse processie, die reeds opgenomen werd in "de Bommeierwaard in oude ansichten", geen behoorlijk materiaal ter beschikking was. Aangezien een zeer groot deel van het dorp verwoest werd is er op iedere ansicht die bewaard bleef wel iets te vinden dat in dit boekje thuishoort; het mag echter niet te eentonig worden. Daarom is er naar gestreefd door middel van foto's te laten zien waarmee de bevolking zich bezig hield in beroep, bedrijf en ontspanning. Vooral in de wijze waarop men tracht een redelijk inkomen te vergaren was er een grote variatie; velen hadden meer dan één bron van inkomsten. De combinatie landbouwer-caféhouder was welhaast spreekwoordelijk, bijna iedere winkelier verkocht goederen uit meer dan één branche, vele vrouwen hielden een winkeltje. Als seizoenbedrijf hielden enkelen zich bezig met het inmaken van zil-

veruit jes; dit werd later door een paar grote bedrijven overgenomen, die op hun beurt weer werk verschaften aan de vele gezinnen waar de uitjes schoongemaakt werden; de meeste mandenmakers bebouwden in hun vrije tijd een stukje grond om de gezinsinkomsten in natura te verhogen. Bovendien werd veel seizoenarbeid verricht door meerdere leden van het gezin: hulp in de landbouw, aardbeien doppen en zilveruitjes schoonmaken voor de inmaakindustrie, visserij op de Maas en in de polder. Kortom het hebben van nevenactiviteiten naast het hoofdmiddel van bestaan was een dermate normale zaak, dat toen in de twintiger jaren het bestaan van de dokter ter sprake kwam een oudere man in alle ernst opmerkte: "navenant ie alleen maar dokter is stelt ie het toch goed".

Naast de enkele grotere verenigingen zoals die voor muziek, zang en toneel waren er vele kleinere zoals

belangenverenigingen, kaartclubs, loterijverenigingen enzovoort, die alle onderdak vonden in het toentertijd gebruikelijke grote aantal café'sen verlofzaken. Nieuwsuitwisseling door de vrouwen vond meestal plaats bij de koffie, de mannen hielden hiervoor enkele malen daags op bepaalde plaatsen op straat "beurs". Befaamd hiervoor waren een paar plaatsen bij de kerk, waar de langskomende bruilofts- en begrafenisstoeten duchtig van commentaar werden voorzien. Bij het weerzien van deze plekjes zal menig ouder dorpsgenoot zich glimlachend herinneren wat Driek van Pauw Moors daar bij bepaalde gebeurtenissen te berde bracht en hij zal de jongeren laten genieten van de oude Ammelrooise humor. Hetgeen mijns insziens een van de redenen is die het verschijnen van dit boekje rechtvaardigen.

1. Dit huis in de V oorstraa t werd in drieën bewoondr het eerste deel door Toon Dikmans, die er een timmermanswerkplaats had, terwijl zijn vrouw er een kruidenierswinkel dreef, het middelste deel was de boerderij van zijn broer en zuster Jan en Mieke Dikmans en het laatste, hier niet zichtbare deel was in gebruik bij het gezin Doms Kras-Fenneman. Voor het huis poseert de gehele familie Dikmans.

AMMERZODE

2. Dit is de kom van het dorp met links de rooms-katholieke pastorie, die in 1944 verwoest werd.

KERKSTRAAT. AMMERZODE

3. Op de hoek van Voorstraat en Kerkstraat staat de Albert Heijn-winkel met ervoor het gezin Maas dat de winkel beheerde; hiernaast zien we het oude pakhuis van de Boerenbond. Op deze plaats staat nu café "Het Centrum". In de Kerkstraat zien we nog een hondekar, een verschijning die reeds enkele tientallen jaren uit het straatbeeld verdwenen is.

om, f{mmeri! den

4. In het eerste huis links waren aan het begin van deze eeuw de kruidenierswinkel en slijterij van Van Hernert-Festen gevestigd, later de sigarenwinkel van Verlouw-Vogelaars. Daarnaast was de bakkerij van Jan, Frans en Hanneke van der Schoot. Rechts op de voorgrond ziet u het hek van de katholieke kerk en vervolgens het huis waarin Gerrit Rademakers een boerderij en een verlofzaak hield. Na afbraak in de twintiger jaren bouwde Albert Heijn hier een winkel. Vervolgens zien we de manufacturenwinkel van koster Toon van den Oord, die er ook tabakswaren verkocht.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek