Amstenrade in oude ansichten

Amstenrade in oude ansichten

Auteur
:   M.J.F.L. Fleischeuer
Gemeente
:   Schinnen
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4021-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Amstenrade in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Door het uitgeven van dit boekje met oude prentkaarten en foto's voorzien van korte begeleidende beschrijvingen, willen wij trachten het Amstenrade van vroeger weer levend te maken voor hen die het kenden, en aan hen die er kwamen wonen te laten zien hoe hun huidige woonplaats er vroeger uitzag. Want in de korte tijd van een goede halve eeuw heeft de gemeente Amstenrade een gedaanteverwisseling ondergaan, z6 groot, dat degenen die het nu slechts korte tijd kennen, zich niet meer voor kunnen stellen hoe het hier vroeger was.

De drukte, de bedrijvigheid, het verkeer, het vertier en de werkgelegenheid van nu waren vroeger hier niet aanwezig, wat aan de hand van deze kaarten goed valt te constateren.

De Amstenraadse mensen leefden toen een totaal ander leven, gekenmerkt door rust, eenvoud, sfeer, tradities, onderlinge belangstelling en kennis, roddelpraatjes en medeleven. Iedereen kende iedereen en

wist nog meer van een ander dan de persoon in kwestie van zichzelf.

Er was geen waterleiding, gas, riolering en elektriciteit en geen snelverkeer; het ontbreken van het laatstgenoemde wordt getoond door het voorkomen van uitsluitend karresporen. Er heerste hier een vrijwel volmaakte rust, welke duidelijk op de kaarten en foto's tot uiting komt. Er is naar gestreefd u in dit beknopt overzicht een zo volledig mogelijke kijk op het dorp te geven, zoals dit er tussen 1890 en 1930 uitzag, Amstenrade had, als zoveel andere Zuidlimburgse dorpen, karakteristieke plekjes, gemoedelijke sfeer en zijn oude tradities bij geboorte, huwelijk, dood en andere gelegenheden, en ook zijn eigen dorpstypen met benamingen, die het geheel kenschetsten.

Wij vertrouwen, dat de bezitter van dit boekje veel vreugde mag bel even aan deze verzameling en dat hij bij het doorbladeren hiervan nog vaak het plezier van "het Amstenrade van toen" mag beleven.

1. De rooms-katholieke kerk te Amstenrade v66r de verbouwing in 1927. Duidelijk zichtbaar is de ingang van de grafelijke kapeL Later zijn aan deze kerk de zijbeuken aangebouwd.

2. De Poststraat rond 1905. Op de voorgrond zien we de heer Thei Beckers en mevrouw A.Roberts-Leunissen die tijdens het oponthoud van de scharenslijper in het cafe van Kleus Leunissen dit kiekje lieten maken. Het beeld in deze straat is geheel veranderd. Van de poorten die hierop voorkomen, bestaat er nog slechts een en de woningen zijn verbouwd.

3. Een opname van de Allee (provincialeweg Heerlen-Sittard) rand 1900, v66rdat de elektrische tram zijn intrede had gedaan. Aan het einde van de weg het kasteel en op de voorgrond rechts het huidige hotel Schikan, destijds cafe De Vries-Gielkens met daarnaast het huisje van veld wachter ("de Boa") Smeets.

4. Een kiekje genomen bij de smederij van J~H. Leunissen ("Jenne") aan de Poststraat. De smederij was gevestigd waar later de woningen Poststraat 2 en 3 gebouwd zijn. Jenne besloeg de paarden uit de hand. Links staat "wiesvrouw" (vroedvrouw) Jeurissen met haar paard, waarmee zij haar praktijkklanten bezocht.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek