Amsterdam-Noord in oude ansichten

Amsterdam-Noord in oude ansichten

Auteur
:   Wim Timp
Gemeente
:   Amsterdam
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3430-9
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Amsterdam-Noord in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

19. De hutwoningen aan het begin van de Laanweg (1914). U kijkt tussen de bomen van de Laanweg door in westelijke richting over de Buiksloter Ham. Voor een van de woningen staat de zesenzeventigjarige Volendammer visser Gerrit Vlak die er in mei 1914 reeds 66 jaar woonde en van hieruit met vis ventte. Een zo'n hutwoning is overgebracht naar het Openluchtmuseum in Arnhem.

20. De Laanweg in 1922 met rechts het huis van juffrouw Zwart (24), gezien vanaf de westelijke kanaaldijk.

.~

. ,

... /

.'

21. Boerderijen aan bet einde van de Laanweg nabij de Middenweg, gezien vanaf de westelijke, zogenoemde Tolhuizerdijk. Tussen de bomen door zien we het silhouet van Buiksloot. De boerderij links op de foto (26) werd bewoond door Van Vliet.

22. De Buiksloter Ham, waar tot rand de eeuwwisseling nog graan, erwten, bonen, tarwe en bieten werden verbouwd. Reeds toen werkten - Belgische - gastarbeiders in de Ham. De foto is genornen bij het kanaal in het westen van de Ham. In de verte zijn flauwtjes de omtrekken van de Laanweg zichtbaar.

23. Ret kopstationnetje van de tram naar Edam, oostelijk van de Willem Hl-sluis. Links op de achtergrond hetzelfde sluiswachtershuisje dat u terugvindt op afbeelding 3 in dit boek. In 1888 stelde de Noordhollandse Tramweg Maatschappii met behulp van stoorntrams cen dienst in tussen Edam en Monnickendam. Ret station zelf dateert van die tijd, Ret gebouw aan de kop van dit stationsschiereiland is van jongere datum. Aan deze zijde van het gebouw hebben jarenlang de Amsterdamse ijsbrek ers VOOT anker gelegen.

24. De verbinding tussen de aanlegsteiger bij het gesloopte Noord-Zuidhollands Koffiehuis aan het Stationsplein en het tramstation-noord vond plaats met de hier afgebeelde bootjes. In 1932 moesten de stoomtrams plaats maken voar de elektrische trams. Met in gang van 30 september 1956 werd de tramdienst gestaakt en het station gesloopt in verb and met de bouw van de nieuwe aanlegsteiger van de Valkenwegpont, die op haar beurt moest wijken voor de IJ-tunnel.

25. Ter gelegenheid van het eeuwfeest van "onze onafhankelijkheid" werd in 1913 de Eerste Nederlandse Tentoonstelling op Scheepvaartgebied (ENTOS) georganiseerd. Met uitzondering van het door Springer gebouwde Tolhuis zelf werden aile gebouwen van het Tolhuiscomplex gesloopt en opgenomen in deze tentoonstelling. Hier zien we het door architect H.J.M. Walenkamp ontworpen hoofdgebouw aan de Buiksloter Ham, achter het Tolhuis. Prins Hendrik verrichtte op 5 juni 1913 de opening.

26. Naast de tentoonstellingsgebouwen werd door de firma Hugo Haase A.G. te Hannover een deel van het oude Amsterdam van rond 1580 nagemaakt. Het middelpunt vormde de Dam met het oude stadhuis en de waag, nagemaakt volgens oude tekeningen. Een lunapark - eveneens van de firma Haase - muziekuitvoeringen, roei-, zeil- en zwemfeesten, gei1lumineerde gebouwen en het wekelijkse grote vuurwerk van de firma James Paine & Sons te Londen completeerden het ENTOS-spektakel, dat tot 1 september duurde en meer dan 900.000 bezoekers trok.

HET VOORPLEI:-; VA':' HET HOOFDGEBOCX'. GEZIE:, VA:-; EE':' DER TORE:-;S.

27. Het voorplein van de ENTOS. De brug rechts voert over de nog dood1opende Buiksloterhaven naar de Tolhuistuin. Recht vooruit de achtergeve1s van de houten huizen aan de Buiks1oterweg, tussen het eerste en tweede huis links de nag bestaande passage van het Tolhuisveer naar het Buiksloterveer, daarachter de sluizen en tenslotte het station van de Noordhollandse tram. De mobilisatie van 1914 gaf de 1eegstaande ENTOS-gebouwen nieuw ernplooi als rekrutenschool. In die kwaliteit leerde A.M. de long als Frank van Weze1 het kennen: "Fel brandde de zan op de kaal getrapte ENTOS terreinen". Nog tijdens de ENTOS geven Levasseur en Olieslagers vliegdemonstraties, daarmee vooruitlop end op een tentoonstelling van zes jaar later: de ELT A.

28. In 1919 organiseerden de vliegers A. Plesman en M.J.L. Hofstee de Eerste Luchtvaart Tentoonstelling Amsterdam (ELTA),de eerste ter wereld waar ook werd gevlogen. Het doel was het Nederlandse yolk te wijzen op de mogelijkheden van het luchtverkeer. Op de voorgrond staan de tentoonstellingsgebouwen langs de Papaverweg (ongeveer op de plaats van nummer 33) gezien in westelijke richting. Aansluitend wederom een lunapark met oud-Hollands marktplein. In de lucht zweeft het Engelse luchtschip "R 32". Met tachtig wagonladingen vliegtuigmaterieel, onttrokken aan de Duitse oorlogsbuit, begon Ant. Fokker na afloop van de ELT A in deze gebouwen zijn vliegtuigfabriek.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek