Andel, Giessen en Rijswijk in oude ansichten deel 1

Andel, Giessen en Rijswijk in oude ansichten deel 1

Auteur
:   ds. P. van der Horst
Gemeente
:   Woudrichem
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4371-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Andel, Giessen en Rijswijk in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Inleiding

Het boekje "Andel, Giessen en Rijswijk in oude ansichten" wil een beeld geven van een klein stukje geschiedenis van onze drie dorpen, en wel over de periode 1880-1930.AIs een herinnering voor de ouderen en een kennismaking voor de jeugd voIgt een achtenzeventigtal foro's van allerlei mensen en diverse straten, die aan het begin van onze eeuw het gezicht van Andel, Giessen en Rijswijk bepaalden. Natuurlijk gaat de geschiedenis vee! verder terug, maar om een doorlopend verhaal te kunnen geven is er nog veel te weinig bekend.

De namen van al de drie dorpen wijzen in ieder geval op een hoge ouderdom, namelijk de achtste of negende eeuw. In de directe omgeving van de AIm, tussen Giessen en Rijswijk in, zijn zelfs sporen gevonden van nog veel ouder datum. Uit de put bij de Weenaard kwamen scherven te voorschijn uit de vijfde eeuw voor Christus. Rondom de kerk van Giessen en aan de zuidkant van Andel zijn vondsten gedaan uit de Romeinse tijd.

De plaats Andel wordt voor het eerst genoemd in 850 als "villa analo". De naarn zou "moerasgebied" betekenen. Deze plaats bestaat eigenlijk uit twee afzanderlijke dorpen, Op-Andel en Neer-Andel, Beide bezaten dan ook een kerk. Giessen wordt voor het eerst in de oorkonden genoemd als "Giscen", en wel in het jaar 11 78; Rijswijk in 1196 als "Risewihc". Toch zijn de plaatsen ouder dan deze data.

Aan het einde van de achtste eeuw al zou een leerling van Willi-

brordus, een zeker Suitbertus, in onze streken het christendom hebben gebracht. In de rooms-katholieke middeleeuwen waren de beschermheiligen van Op- en Neer-Andel respectievelijk Sint Maarten en Sint Rombout, en die van Giessen en Rijswijk respectievelijk SintAgnes en Sint Stephanus. In 1603 kregen zawelAndel als Giessen-Rijswijk een gereformeerde (lees hervormde) predikant. Sindsdien is ook het sterk protestantse karakter van onze dorpen bewaard gebleven.

Veel valt er nog over onze dorpen te vertellen - zo hadden ze aIle drie een eigen kasteel: in Andel stond het Hof, in Giessen kasteel Reijgersbos en in Rijswijk het Slotje - maar de ruimte laat niet toe hier verder op in te gaan. En daarmee zijn we aangeland bij het zeer recente verleden.Veel ervan is nog levend bij de ouderen. Aan verschillende van hen ben ik veel dank verschuldigd bij de sarnenstelling van dit boekje. Ik noem de heren C. van Tilborg, A.S. Elshout, A. v.d. Nat, W Elshout en J. Ockers en de dames Schaap, M. van Herpen-Crielaard en J. Schmidt.

Bij het doorbladeren van dit boekje wordt u veel plezier toegewenst.

/r-

ANDEL

1 We beginnen onze wan deling bij de hervormde kerk van Op- Andel. Deze werd vanwege zijn blauwe kalkmuur de "Blauwkerk" genoemd. Op de gevelsteen boven de ingang zien we het jaartal1852 vermeld. Bij het ingangshek staat een van de schoonmaaksters. Het torentje is karakteristiek voor onze plaatsen: een soortgelijk bouwsel stand oak op het Hof in Andel en staat nu nag op de hervormde kerk van Rijswijk. Thans is het gebouw ingrijpend veranderd door timmerman Mans.

2 Rechts op deze foto uit de bekende serie van fotograaf Tukker zien we de hervormde pastorie. Deze lomrnerrijke straat is de Burgemeester v.d. Schansstraat, toen nag Achterstraat geheten. (De Julianastraat heette toen Voorstraat.) Een van de bekendste bewoners van deze pastorie is wel dominee Van de Put geweest.

3 Nog een kijkje in de Achterstraat. Deze foto is uit 1913. Rechts op de voorgrand zien we de hoefsrnederi] van Van Lier. Daarachter is nog net de pastorie zichtbaar en het torentje van de kerk. Links vooraan staat het snoepwinkeltje van Aart "van Stoffeltjes" van Rijswijk. Vooral in de sinterklaastijd vergaapten de kinderen zich aan de lekkernijen achter de ramen.

4 Hier staan we aan het begin van de Hoofdgraaf Dit was vroeger het hoofdafwateringskanaal waarlangs de weg naar Giessen liep. Rechts staat het oude schoolhuis waarvan de bewoners, Snel en Kalarne, bij velen nog wel bekend zijn. Aan de linkerkant zien we het bruggetje, dat voerde naar de herenboerderij van de weduwe Van Eethen. Achter de bornen gaan de toren en de ruine schuil van de oude hervorrnde kerk van Neer-Andel.

5 Dit is een foto van de Julianastraat, die toentertijd Voorstraat heette. We kijken in de richting van de Rib, dat is de Hoge Maasdijk. Rechts op de voorgrond zien we het huis van bakker Schouten, met het bordje "Winkelier. Brood, beschuit en kleingoedbakker. Schouten". Erv66r zien we onder anderen Driek van Herpen en de bekende veldwachter Fonse, die altijd zei "Wa nou?"Verder zien we nog de kruidenierswinkel van Redert, de schuur van Tankens, de galanterieVvinkel van Van Noorloos en, links, de schoenmakerij van Van Tilburg.

6 Vlak voor de scherpe bocht in de Maasdijk stonden links cafe Bouwman en, met het grate uithangbord, de zaak van Van Noorloos, later fietsenhandel Tankens. Achter de hekken rechts staat de boerderij van Straver en daarachter de winkel van Schouten. In het midden zien we ten slotte cafe Roza waarin vroeger het gemeentehuis was gevestigd. Velen zullen zich het kamertje nog wel kunnen herinneren waarin de huwelijken werden gesloten. Deze foto is uit 1912.

7 Hier zien we het notarishuis aan de Maasdijk. Waar nu Jungerius zetelt zaten vroeger de notarissen Hollestelle, Knook en Pompeo Het huis werd gezet door dorpstimmerman Mans.

ANDEL (N. B.)

8 Op deze schitterende foto zien we het oude veerhuis annex logement "De Zwaan". Vanhier liep een kabelpont naar Poederoijen. De veer boot zien we vooraan in het water hggen,met het bordje "Verboden ankerplaats. Veerkabel". Links van de loods was de aanlegplaats van lijnstoomboten, de Heusdense en de Bossche boten. Velen zullen zich de namen "Metta I" en "II" en "Stad Heusden" nog wel herinneren. In het veerhuis zelf woonde Knells Kalis.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek