Andel, Giessen en Rijswijk in oude ansichten deel 1

Andel, Giessen en Rijswijk in oude ansichten deel 1

Auteur
:   ds. P. van der Horst
Gemeente
:   Woudrichem
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4371-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Andel, Giessen en Rijswijk in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

19 Waar sinds 1932 nog maar een stomp rest, daar stond vroeger deze kapitale molen met een vlucht van meer dan vijfentwintig meter! De Veense molen werd gebouwd in 1891 en bemalen door de families Van Dulst en, later, Den Dekker. Tot

1889 stond hier een houten wipmolen, die tijdens een onweersbui afbrandde. De molenaarszoon kwam hierbij om.

20 Dit huis is wei een van de bekendste in onze plaats. Het is de villa bewoond door de familie Naaijen. Later werd het verbouwd tot Iagere tuinbouwschool (van me ester Van Hove) en daarna tot gemeentehuis. Nu is het de zetel van de woningbouvvvereniging en van het streekgewest. Ook hier moest het hek verdwijnen en kwam in plaats van het groen een parkeerplaats.

21 Naast de middenstand kende Andel uiteraard oak het agrarische bedrijf Dit is een foro van de geitenkeuring voor de leden van de geitenfokvereniging, in 1925. Erbi] staan: voorzitter Fonse, Piet Versteeg, de kinderen Straver, Andries Verdoorn, Arie Naaijen, Teun den Dekker en Wim van Tilborg.

,,'

22 In 192 3 werd op grootse wijze het vijfentwintigjarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina gevierd. Bij deze boog in de Achterstraat, tegenover het huis van Van Andel, werd het feest door meester Kalame geopend. In de groep staan onder meer:

Chiel Crielaard, Gijs van Wijnen, Mie van Andel-van Santen, Ot van Andel en zijn vrouw, hoefsmid Koos van Sitteren, sigarenmaker Tinus van Os, Gerrit de Fijter en fruitbeurtschipper Stoffel Dammers.

23 Bij het oranjefeest van 1923 werden de fietsen versierd en hield men een grate optocht door het dorp. Bij de sluis lag het keerpunt van de stoet. Hier zien we de koets met onderwijzeres Van Andel en mevrouw Redert, die koningin en koningin-moeder moe ten voorstellen. Op de achtergrond zien we een groep als zigeuners verkleed. Links, met de pet, staat Goof Versteeg, en verder herkennen we Prins, Dirk Verdoorn, Willem Visser, Aai Tankens en Kees Strayer met zijn vrouw.

24 Schoolfoto's zijn er genoeg. Dit is er een van de lag ere klassen van rond 1910. Links staat me ester Kalame en rechts meester De Fijter. Van de leerlingen noemen we:

Kees Kraai], Kees Crielaard, Jan Versteeg, Goof Versteeg, Rien Beneker, Hendrik van Rijswijk, Ad Sterrenburg, Leen Crielaard, Clazien Versteeg, de zusjes Versluijs en Bertus Verschoor.

25 Grote bekendheid geniet het .Andels Fanfarecorps", toen en nu nog steeds. Vele Andelaren hebben in dit in 1893 opgerichte korps gespeeld. Op deze foto zien we onder anderen: BasVersluijs, Teunis van Rijswijk, Jan "den automaat" van Rijswijk, Simon de Cloe, Leen Versluijs, Toon Naaijen, Piet de Cloe, "deWonderpoes", Kneel Verhoeven, Arriaan van Andel (met de trom) enArie de Smit.

26 Dit is de gereformeerde meisjesvereniging "Onderzoek de Schriften" , in 1 92 3. In het midden zit dominee Capel en rechts de presidente, mevrouw Redert-de Bondt. Leden waren onder meer:

Bets Crielaard, Riek Koekkoek, Riek van Wijgerden, Mien van Andel, Jantje Verbeek, Clazien Versteeg, Cor Mans, SientjeTankens, Belia Lankhaar, Riek van Andel, Cornelia de Fijter, [anske Versteeg en Iozien Noorloos.

27 Andel had ook zijn zangvereniging, die de wonderlijke naarn .. Heb dan de vrede en de waarheid lief" droeg. Onder leiding van zangmeesterVan der Nat zongen in 1925 bijvoorbeeld: Iaap van der Stelt, Izak den Dekker, Ben van Andel, Jan Ouwerkerk, Dirk de Fijter, Jan Crielaard, Mijntje Noorloos, Cor Roza, Huib Redert, Cornelia den Dekker, juffrouw De Hondt, Jet van Andel, Teunis den Dekker, Gijs Crielaard, Henk Vogelaar, Kees de Fijter en Wim Crielaard.

28 We besluiten de serie oude foro's van Andel met nogmaals een kijkje in de Achterstraat. Deze fota uit 1909 is precies van de andere kant genom en als foto 3. links zien we hier de hoefsmederij en rechts het winkeltje in "koloniale waren" van Aart van Rijswijk. Als de fotograaf in het dorp kwam dan zorgden velen, vooral jeugdigen, ervoor dat ze op de foto kwamen. Veel is in het dorp veranderd; gelukkig is de bomenrij met de statige linden nog aanwezig.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek